Aastaraamat 2017

EESTI MATEMAATIKA SELTS

AASTARAAMAT

2017

Toimetaja: Peeter Puusemp

Autoriõigus: Eesti Matemaatika Selts, 2018
ISSN 1406-4316

Sisukord

Eessõna ….. 6

1 MATEMAATIKA

Tõkestatud aproksimatsiooniomaduste ülekandumine. Silja Veidenberg ….. 9
Mitme sihifunktsiooniga lineaarse planeerimise ülesande lahendamine vähimruutude meetodil. Evald Übi ….. 21
Farey jadad ja Minkowski ?-funktsioon. Alar Leibak ….. 31
Ruutplaneerimise ülesande graafiline lahendamine. Mati Väljas ….. 38
Metropolise algoritm kui muutumise vajaduse kriteerium. Margus Pihlak ….. 45
Pöördülesanne tuletise järgu ja allikafunktsiooni määramiseks murrulise tuletisega difusioonivõrrandis lõpphetkel. Jaan Janno ja Nataliia Kinash ….. 54
Matemaatika ja matemaatikud Tallinna Tehnikumis. Peeter Puusemp ….. 69

2 MATEMAATIKUD

Leo Võhandu: matemaatiku laual on teemad sünnitusabist
kosmoseni
….. 93

Nekroloogid

   Aksel Telgmaa (1932–2017) ….. 104
   Ülo Kaasik (1926–2017) ….. 106
   Maido Rahula (1936–2017) ….. 108
   Ülo Lumiste (1929–2017) ….. 111

Otu Vaarmann 80 ….. 117
Peeter Puusemp 70 ….. 131

3 KONVERENTSID JA SEMINARID

Seminar “Algebra ja tema rakendused“ ….. 151
XLIV matemaatikaõpetajate päevad Jõhvis ja Toilas ….. 154
SampTA, Tallinn, 3.–7. juuli 2017 ….. 157

4 PREEMIAD JA AUTASUD

Riiklik teaduse elutööpreemia ….. 168
Riiklik teaduse aastapreemia ….. 171
Riiklik teenetemärk ….. 173
G. Rägo nimeline mälestusmedal ….. 174
Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss ….. 175
Märka matemaatikat enda ümber ….. 176
Sportliku töötaja aunimetus ….. 178
Abeli preemia 2017. Peeter Puusemp ….. 179

5 OLÜMPIAADID JA VÕISTLUSED

Matemaatikaolümpiaadid ….. 184
Õpilaste matemaatikavõistlused ….. 184
Känguru ….. 185
Üliõpilaste rahvusvaheline matemaatikavõistlus ….. 185
Üliõpilaste programmeerimisvõistlus ….. 191
Informaatikaolümpiaad ….. 193
Rahvusvaheline õpilaste informaatikaolümpiaad ….. 195
Konverents Hispaanias ….. 197
Eesti edu Euroopa suurandmete kõrgetasemelisel võistlusel ….. 198

6 VARIA

Doktoritööde kaitsmine ….. 202
Ülikoolide lõpetajad 2017 ….. 206
Lai matemaatika kui laiem tee tulevikku ….. 209
EMS üldkoosolek Tartus ….. 212
EMS juhatuse koosolekud ….. 214

Isikunimede register 220