Aastaraamat 2018

EESTI MATEMAATIKA SELTS

AASTARAAMAT

2018

Toimetajad: Rainis Haller, Toivo Leiger, Kaido Lätt

Autoriõigus: Eesti Matemaatika Selts, 2021
ISSN 1406-4316

Sisukord

1 MATEMAATIKA

Mittelineaarsed juhtimissüsteemid. Ülle Kotta ….. 9
Elliptkõverate krüptograafia. Jan Willemson ….. 22
Murruliselt diferentseeruvate funktsioonide klassi kirjeldusi. Gennadi Vainikko ….. 40
Algarvuvalemitest. Kadri Sügis ….. 45
Simpleksmeetodi esimesest faasist. Evald Übi ….. 54
Algebra Eestis 2014-2018. Kalle Kaarli ….. 69

2 KONVERENTSID JA SEMINARID

Matemaatikaõpetajate XLV päevad Viljandis. Hannes Jukk ….. 81
Rahvusvaheline konverents “Algebra ja tema rakendused”. Valdis Laan ….. 89
XVI Eesti Matemaatika Päevad (EMP 2018). Andi Kivinukk ….. 94
Konverents “Algebra ja analüüsi meetodid. IX”. Toivo Leiger ….. 100

3 MATEMAATIKUD

Üks kursus Eesti akadeemilises matemaatikaelus. Kalle Kaarli ….. 105
In memoriam Tamara Sõrmus (1926-2018) ….. 121
Erich Jõgi 90 ….. 125
Juubelid ….. 129

4 PREEMIAD JA AUTASUD AASTAL 2018

Preemiad ja autasud ….. 133
Eesti Vabariigi teaduspreemia täppisteaduste alal ….. 133
Eesti Matemaatika Seltsi preemiad ja autasud ….. 133
Eesti Matemaatika Seltsi publikatsiooniauhind ….. 133
Eesti Matemaatika Seltsi üliõpilaspreemia ….. 133
Gunnar Kangro nimeline eestikeelse kõrgkooliõpiku
preemia
….. 133
Professor Gerhard Rägo nimeline mälestusmedal ….. 134

5 OLÜMPIAADID JA VÕISTLUSED

Tudengite matemaatikavõistlustest Tartu Ülikoolis. Indrek Zolk ….. 139
Õpilaste matemaatikavõistlused 2018. aastal ….. 145
Eesti õpilaste matemaatikaolümpiaad ….. 145
Lahtised võistlused ….. 149
IMO valikvõistlus ….. 152
IMO ….. 153
“Balti tee” ….. 153

6 VARIA

Doktoritööde kaitsmine ….. 159
Tartu Ülikool ….. 159
Ülikoolide lõpetajad 2018 ….. 160
Tartu Ülikool ….. 160
Tallinna Ülikool ….. 162
Eesti Matemaatika Seltsi tegevusest 2018. a ….. 163
EMS-i üldkoosolek ja KMü talvepäev 10.03.2018 ….. 163
EMS-i juhatuse koosolek 16.01.2018 ….. 164
EMS-i juhatuse e-koosolek 18.-19.01.2018 ….. 166
EMS-i juhatuse e-koosolek 8.-12.02.2018 ….. 166
EMS-i ja KMü juhatuse nõupidamine 16.04.2021 ….. 166
EMS-i juhatuse koosolek 12.10.2018 ….. 166
EMS-i juhatuse e-koosolek 3.-7.11.2018 ….. 168
EMS-i juhatuse e-koosolek 5.-8.11.2018 ….. 168
Kokkuvõtvalt EMS-i tegevusest 2018. a ….. 170