Rubriigi arhiiv: KMÜ

50. matemaatikaõpetajate päevad

Rubriik:EMS,KMÜ

Toimuvad Tartus

14. – 16. novembril 2024

Päevadest kutsume osa võtma ning ettekannetega esinema või töötubasid juhatama matemaatika- ja informaatikaõpetajaid, kõrgkoolide õppejõude ja teisi matemaatikaharidusest huvitatud isikuid.

Ettekannete ja töötubade soovitatav temaatika:

 1. Tehisintellekti kasutamise võimalused matemaatikaõppes

2. E-eksamid

3. Ainekava rikastavate teemade käsitlemise ning tunnivälise ainealase tegevuse korraldamise kogemused.

4. Infotehnoloogia kasutamise kogemused matemaatikaõpetuses.

5. Õpilaste uurimistööde juhendamise kogemused.

6. Uue õppekirjanduse, õppevahendite, -meetodite, -keskkondade jms ideede ja taotluste tutvustamine.

7. Aktiivõppemeetodid matemaatikas.

8. Taseme- ehk temporühmades õpetamise kogemused.

9. Õpilaste motiveerimise võimalused.

10. Võõrkeelsete õpilaste toetamise kogemused.

Loomulikult ootame ka teisi matemaatikaõpetust käsitlevaid ettekandeid.

Sooviavaldusi ettekandeks ootame hiljemalt 1. septembriks 2024 e-posti aadressile sirje.pihlap@ut.ee
Selles palume märkida autori(te) ees- ja perenimi, töökoht, e-posti aadress, ettekande temaatika (võimalusel pealkiri) ning selleks soovitav esitlusaeg.

Kui soovite avaldada artikli ka kogumikus “Koolimatemaatika L”, palume lisada artikli planeeritav maht. Artikli vormistamise nõuded saadetakse soovijatele täiendava e-kirjaga.
Artiklite esitamise tähtaeg on 30. september 2024.

Täiendav info:

Sirje Pihlap sirje.pihlap@ut.ee (ettekanded ja artiklid)

Kerli Orav-Puurand kerli.orav-puurand@ut.ee (korralduslikud küsimused)


EMS presidendi ja juhatuse valimised 6. aprilli koosolekul TTÜ-s

Rubriik:EMS,EMS list,KMÜ

Lugupeetud matemaatikaseltsi liikmed!

Seoses asjaoluga, et käesoleva aasta novembris lõpevad seltsi juhatuse ning presidendi volitused, tuleb meil seltsi 6. aprilli üldkoosolekul TTÜ-s valida uus juhatus ja ka president.

Üldkoosolek toimub laupäeval, 6. aprillil, algusega 11:00 Tallinna Tehnikaülikoolis, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn.

Ootame seltsi liikmete aktiivset osavõttu nii kandideerimisel kui ka valimistel!

Kindlasti on üldkoosolekul ka tavapärased tegevused  (aruanded, ettekanded, autasud), see kiri on  eelteade  valimiste kohta.

Kohtumiseni!

Jüri Lember


Üleskutse

Rubriik:EMS,KMÜ

Head matemaatikaolümpiaadi sõbrad ja vilistlased!

Tänu headele toetajatele on matemaatikaolümpiaadi lõppvoorus olnud suurepärane võimalus jagada parimatele rahalisi stipendiume “Benoit Mandelbrot’i jälgedes”. Selle ilusa traditsiooni jätkamiseks loodame toetajate abile. Kõik saavad panustada ja tunnustada noormatemaatikuid, toetades stipendiumi fondi. Aastal 2024 toimub olümpiaadi lõppvoor 9.-12. klassidele 23.-24. märtsil.

Richard Luhtaru (kahekordne stipendiaat):
“Soovin tänada kõiki, kes stipendiumifondi annetanud on või plaanivad seda tulevikus. Tean omast kogemusest, et stipendium on õpilastele suur tunnustus ja annab motivatsiooni veelgi rohkem oma matemaatikaoskusi arendada. Väärikas stipendiumisumma on olümpiaadil osalenutele märk, et ühiskond väärtustab tugevat matemaatikaharidust.”

Stipendiumi fondi on võimalik toetada nii iga-aastase püsitoetusena, mitmeks aastaks mõeldud annetusena kui ühekordse annetusena üheks aastaks. Toetajate nimed kuulutatakse välja lõppvooru lõpetamisel, matemaatikaolümpiaadi kodulehel ja Teaduskooli lõppvooru järgses pressiteates. Soovi korral võivad toetajad jääda anonüümseks.

Huvilistel palume kontakteeruda matemaatikaolümpiaadi korraldustoimkonnaga emo@ut.ee või teha ülekanne Eesti Matemaatika Seltsi kontole EE522200001120072904 koos selgitusega “annetus matemaatikaolümpiaadi stipendiumifondi”. Eraisikutest annetajad saavad tulude deklareerimisel annetatud summalt tulumaksu tagasi ning ettevõtete tehtud annetused on maksuvabad.

Täname toetuse eest!

Märkus. Stipendiumi statuut: https://matemaatika.eu/preemiad/mandelbrot


Professor GERHARD RÄGO 131. sünniaastapäev

Rubriik:EMS,KMÜ
Gerhard Rägo

5. detsembril 2023. a. täitus 131. aastat prof. Gerhard Rägo sünnist. Seoses sellega toimus 9. detsembril k.a. kell 1100 Tartu Ülikooli peahoone Senati saalis prof. G. Rägo nimeliste mälestusmedalite üleandmine. Sel korral anti medalid viiele matemaatikaõpetajale:

1) Anneli Nõmm, Valjala Põhikooli matemaatikaõpetaja

2) Imbi Koppel, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja

3) Lagle Matto, Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja

4) Tiia Pern, Väätsa Põhikooli matemaatikaõpetaja

5) Tiina Saar, Muhu Põhikooli matemaatikaõpetaja

Vastsete laureaatidega kokku on prof. G. Rägo nimeline medal antud 205 isikule või kollektiivile silmapaistvate teenete eest õpetaja- või õppejõutöös, õppe- ja metoodilise kirjanduse, programmide, õppetehnika jms. väljatöötamise ning tõhusa kaasabi osutamise eest matemaatika õpetamise täiustamisele Eesti koolides.

Prof. G. Rägo (1892-1968) nimelise mälestusmedali asutasid 1990. aastal Tartu Ülikool ja Eesti Matemaatika Selts. Sel aastal antakse medaleid välja 34. korda.

Prof. G. Rägo oli silmapaistev matemaatik-didaktik. Suure osa oma tööajast tegeles ta koolimatemaatikaga kõige laiemas mõttes. Ta töötas välja tulevaste gümnaasiumi-õpetajate ettevalmistuskava Tartu Ülikooli juures ning koostas sellekohased õppekavad matemaatika-loodusteaduskonnale. Ta kirjutas ise või oli kaasautor kooli õpikutele ja ülesannete kogumikele. Ta oli TÜ juures õpetajate ettevalmistamisega tegelenud Didaktilis-Metoodilise Seminari juhataja abi ja aastatel 1936-40 juhataja.

Prof. G. Rägo on töötanud Tartu Ülikoolis dekaanina, kateedrijuhatajana, prorektorina.


XLIX MATEMAATIKAÕPETAJATE PÄEVAD

Rubriik:EMS,KMÜ

  

Võru – ja Põlvamaa ootavad osalema XLIX matemaatikaõpetajate päevadele,

mis toimuvad 17. – 18. novembril 2023.

Kutsume päevadest osa võtma kõiki matemaatikaõpetajaid ja  matemaatikaharidusest huvitatud isikuid.

Registreeruda palume hiljemalt 31. oktoobriks.

REGISTREERUMINE

https://forms.gle/s2dAZaw6iTtVcpoa7

Täiendav info:

Ettekanded: Sirje Pihlap sirje.pihlap@ut.ee

Korralduslikud küsimused: Anne Reiljan anne.reiljan@gmail.com


XLIX MATEMAATIKAÕPETAJATE PÄEVAD

Rubriik:EMS,KMÜ

Võru- ja Põlvamaal

17. – 18. novembril 2023

Kutsume päevadest osa võtma ning ettekannetega esinema või töötubasid juhatama matemaatika- ja informaatikaõpetajaid, kõrgkoolide õppejõude, õppekava rakendumise uurijaid ja teisi matemaatikaharidusest huvitatud isikuid.

Ettekannete ja töötubade soovitatav temaatika:
1. Õppekava rakendamise kogemused.
2. Välishindamisest ja matemaatika riigieksami olevikust-tulevikust.
3. Valikkursuste ja teiste ainekava rikastavate teemade käsitlemise ning tunnivälise ainealase tegevuse korraldamise kogemused.
4. Infotehnoloogia kasutamise kogemused matemaatikaõpetuses.
5. Õpilaste uurimistööde juhendamise kogemused.
6. Uue õppekirjanduse, õppevahendite, -meetodite jms ideede ja taotluste tutvustamine.

Loomulikult ootame ka teisi matemaatikaõpetust käsitlevaid ettekandeid.

Sooviavaldusi ettekandeks ootame hiljemalt 11. septembriks 2022. a.

Selles palume märkida autori(te) ees- ja perenimi, töökoht, e-posti aadress, ettekande temaatika (võimalusel pealkiri) ning selleks soovitav esitlusaeg.

Kui soovite avaldada artikli ka kogumikus “Koolimatemaatika XLIX”, palume lisada artikli planeeritav maht. Artikli vormistamise nõuded saadetakse soovijatele täiendava e-kirjaga. Artiklite esitamise tähtaeg on 16. oktoober

Täiendav info:

Artiklid ja ettekanded: Sirje Pihlap sirje.pihlap@ut.ee

Korralduslikud küsimused: Anne Reiljan anne.reiljan@gmail.com


EMS KMÜ suvepäevad 2023

Rubriik:EMS,EMS list,KMÜ

ehk MATEMAATIKAÕPETAJATE SUVEPÄEVAD 2023

Matemaatikaõpetajate suvepäevad 14.-16. august 2023   Järvamaal

Hindreku Turismitalu http://hindrekutalu.ee/

Osalustasu 150 eurot. Registreeruda palume hiljemalt 31. juuli.

Vaata täpsemalt https://matemaatika.eu/kmu/kmu-suvepaevad-op_paevad/


Moodle STACK koolitus

Rubriik:EMS,EMS list,KMÜ

Head seltsikaaslased! 

Kuna Moodle keskkonnas on võimalik kasutada küsimusetüüpi STACK, mis rakendab küsimuse genereerimisel ja vastuse kontrollil arvutialgebra süsteemi Maxima, siis ehk pakub huvi seoses konverentsiga STACK 2023 korraldatav koolitus. 

Parimate tervitustega 

Gert Tamberg 

Monday, April 24th, 9.00 – 10.30 Workshop for STACK Beginners 

Tim Lowe,

Director of Teaching,

Faculty of Science, Technology, Engineering & Mathematics,  

The Open University, UK 

https://us06web.zoom.us/j/85422028936?pwd=dElBbmRXUGIzc241ZU5GKzdFdEdWdz09

Meeting ID: 854 2202 8936 

Passcode: 179609  


EMS üldkoosolek 15. aprillil TÜ Delta õppehoones

Rubriik:EMS,EMS list,KMÜ

Lugupeetud matemaatikaseltsi liikmed!

EMS üldkoosolek toimub 15. aprillilDelta õppehoone suures auditooriumis (1037)

Koosoleku juhataja: Kalle Kaarli

Päevakava:

11:45 Tervituskohv ja registreerimine

12:00 Presidendi tegevus- ja finantsaruanne (J. Lember)

12:20 Revisjonikomisjoni aruanne ja aruannete kinnitamine (U. Hämarik)

12:30 KMÜ esimehe aruanne matemaatikaõpetajate tegemistest (H. Kiisel)

12:50 OMÜ tutvustus (H. Nestra), seltsi  esindaja valimine OMÜ-sse

13:00 Publikatsiooniauhindade üleandmine ning võidutööde   tuvustamine

           (T. Veeorg ja N. Leo)

           Üliõpilaspreemia üleandmine ja võidutöö tutvustamine

            Vaheaeg

14:00 Ettekanne  AI-st ja matemaatikast (M. Kull)

14:45 Ettekanne  matemaatika õpetamisest koolis  (K. Orav-Puurand/H. Hallik)

15:30-16:00 Jooksvad küsimused/arutelu

Koosolekut on võimalik jälgida ka veebis, lingi saadame enne koosoleku algust.

Palun enda osavõtt eelnevalt registreerida, selleks vastake järgmisel lingil avanevale küsimusele:
https://forms.office.com/e/b3tg1k4ZgK

Jüri Lember


XVIII matemaatika päevade programm

Rubriik:EMS,EMS list,KMÜ

Tere, matemaatika päevadest osavõtjad!

Allpool leiate ürituse programmi. Kohtumiseni Voorel.

Korraldajate nimel,
Jaan Janno
tel: 5119928

XVIII matemaatika päevade programm

Voore Puhkekeskuses

16-18.08.2022

  1. august

14.00 – 15.00 Saabumine, majutus, tervituskohv

15.00 – 15.10 Avamine

15.10 – 15.40 Gert Tamberg, Valimridade rakendamisest impedants-kardiograafias

15.40 – 16.20 Peeter Puusemp, TTÜ matemaatika struktuuriüksuse ajaloost

16.20 – 17.00 Kalle Kaarli, Eesti algebra juurtest

17.10 – 17.50 Jaan Janno, Pöördülesanne murrulisele tuletisele ja difusiooniallika määramise ülesanne

17.50 – 18.40 Marko Kaasik, Ilma, kliima ja õhusaaste leviku modelleerimisest

19.00 – 20.00 Õhtusöök

20.00 – Vestlusring välisaalis, Soome saun

  1. august

10.00 – 11.00 EMSi üldkoosolek, aastaaruande kinnitamine

11.20 – 11.50 Jüri Lember, Ühe- ja kahekordsetest Markovi ahelatest

11.50 – 12.30 Ülo Maiväli, Tõenäosusteooria teaduslikus maailmapildis

12.30 – 13.00 Alar Leibak, Kvaternioonidest ja nende rakendamisest liikumise modelleerimisel

13.00 – 14.00 Lõunasöök

14.00 – 14.40 Andi Kivinukk, Funktsiooniruumide/operaatorite interpolatsiooniteooria lühitutvustus

15.00 – 15.40 Dmitri Kartofelev ja Liisi Raudväli, Logistiline kujutis ja selle kasutamine muusika genereerimisel

15.40 – 16.00 Evald Übi, Matemaatiline mäng

16.00 – 17.00 KMÜ sektsioon, samal ajal ka doktorikooli nõukogu koosolek

17.00 – 19.00 Matk (täpsemalt allpool)

19.00 – 20.00 Õhtusöök

20.00 – Mälumäng, vestlusring välisaalis, suitsusaun

  1. august

10.00 – 10.30 Tõnu Tõnso, 23 aastat “Horisondi” ülesandeid

10.30 – 11.00 Kerli Orav-Puurand, Kitsa ja laia matemaatika erinevustest

11.20 – 11.40 Hele Kiisel, Kokkuvõte kevadel toimunud riigieksamist ja põhikooli eksamist

11.40 – 12.10 Anne Aasamets, Muukeelne õpe meie koolis

12.10 – 13.00 Arutelu teemal „EMS preemiad (kellele ja mille eest), kelle nimi veel vajaks jäädvustamist ning kuidas ja millistest vahenditest seda teha“

13.00 – 14.00 Lõpetamine, lõunasöök ja lahkumine

Info matka kohta. Sõidame autodega Laiuse ordulinnuse varemete juurde. Koguneme seal kell 17.30. Külastame Laiuse vaatamisväärsusi. Matka juhib ja selgitusi jagab Gert.