KMÜ koolitused ja infopäevad

 

EMS KMÜ  INFOPÄEVAD 2024

TALLINN  5. jaanuar  2024, Tallinna Reaalkool, kell 11.00-16.00 
TARTU  13. jaanuar  2024, TÜ Delta maja, kell 11.00-16.00 

Ajakava:

11.00 – 12.00   2023. a matemaatika eksamitest–   Harlet Arismaa

12.00 – 13.00 Matemaatika tasemetööde hindamine ja tagasiside– Anu Palu ja Sirje Piht

13.00 – 13.45 lõunasöök

13.45 – 14.45 PISA uuringu kokkuvõte matemaatikast lähtudes – Hannes Jukk ja Tiina Kraav

14.45 – 15.40 Ainekava arendusest/õppeprotsessi kirjeldustest – Kerli Orav-Puurand

Tahelepanekud-I-ja-II-kooliastme kohta – Kadri Saaremaa

15.40 – 16.00  KMÜ 35 – Hele Kiisel

Koolituspäeva maksuvus  koos lõunasöögiga EMS liikmemaksu tasunule 40 eurot ja ülejäänutele 50 eurot.

Arveid väljastatakse reeglina alates koolituspäevast.
Infopäevale registreerumisest saab ilma tasumiskohustuseta loobuda kuni 4 päeva enne selle algust, st Tallinnas kuni 1. jaanuarini ja Tartus kuni 9. jaanuarini.  
(Kui koolitusele registreerinu ei ilmu koolitusele ning ei teata enda mitteilmumisest vähemalt 4 päeva ette või katkestab osalemise, siis
a) juhul kui osalustasu on juba tasutud, ei kuulu see tasutud summa tagastamisele
b) juhul kui osalustasu on veel tasumata, tuleb osalustasu tasuda.)

Tallinna infopäevale registreerumine kuni 1. jaanuarini ja Tartu omale kuni 9. jaanuarini aadressil:

Kontakt, info ja loobumised registreerumisest: helekiisel@gmail.com

 


Matemaatikas võimekas õpilane II kooliastmes (6. klass)

Matemaatikavõistluste üheks eesmärkidest on näidata matemaatika ilu, tekitada ja suurendada õpilaste armastust matemaatika vastu. Võistlusmatemaatika ülesanded kasutavad õpitud teadmisi ja nõuavad nende loomingulist rakendamist ning lisaks veel olemasolevatest teadmistest uute tuletamist.
Esimeses kooliastmes on enamus ülesandeid seotud arvutamisega, tähelepanuga ja teksti mõistmisega ning oluline on õige vastus. Ka teises kooliastmes hinnatakse paljudel võistlustel vaid vastust, kuid siiski tuleb just siin hakata tähelepanu pöörama, kuidas vastuseni on jõutud. Kui lahenduskäik ja erinevad võimalused ja ideed jäävad analüüsita ja tähelepanuta, on järgmises kooliastmes raskem ning huvi tekitamise asemel tunduvad ülesanded võistlustel keerulised ning soov valdkonnaga tegeleda hakkab vähenema.
Heaks probleemide lahendajaks saab ainult ise palju erinevaid ülesandeid lahendades, lahendusi uurides ja neid mõtestades, et tekiks erinevaid mõttemustreid.

Eesti Matemaatika Selts koostöös TÜ teaduskooliga kutsuvad koolitusele “Matemaatikas võimekas õpilane II kooliastmes”.

Koolitusel vaatame millised on teemad, ülesanded, strateegiad, kohad lahendustes, millele tuleks õpilaste tähelepanu pöörata ning millised on lahenduskäikude hindamispõhimõtted.

Peatähelepanu sel aastal 6. klassil.

• Koolitusele ootame osalema eelkõige neid, kel puuduvad suuremad kogemused õpilaste ettevalmistamiseks võistlusteks ning on valmis tegema ka iseseisvat tööd.
• Kohtade arv on piiratud (24 inimest). Registreerujatelt ootame osalemist vähemalt mõlemal kontaktkoolituspäeval.
• Koolituse hind 110 eurot (kõik päevad kokku, sisaldab lõunasööke kahel kontaktkoolituspäeval).
• Toimumiskoht Tartu, TÜ Delta maja (Narva mnt 18)

Registreerumistähtaeg 8. jaanuar.

Registreerumisvorm: https://forms.gle/6Kbs9jm7Pp5xhMey9

1. päev 11. jaanuar 2024, Tartu TÜ Delta õppehoone, 11.00-16.00
Olümpiaadielementide kohad 6. klassi õpikutes – valitud teemade analüüs ja sobivate olümpiaadiülesannete koostamine „lünkade täitmiseks“.
Lisaks käsitletakse arvuteooria ülesandeid.
Lektor Maksim Ivanov (TÜ teaduskool)

2. päev 23. jaanuar 2024, Tartu TÜ Delta õppehoone, 11.00-16.00
Vaatame võistlusmatemaatika teemasid ja nende peamisi lahendusmeetodeid. Uurime ülesandeid, nende sõnastusi ja raskusastet, erinevaid võistlusformaate ja ülesande tüüpe nii meilt kui mujalt maailmast.
Teemadest suurema tähelepanu saavad seekord tasandigeomeetria ja ruumilist ettekujutust vajavad ülesanded.
Valmistame võimekamate õpilastele teema- või strateegiapõhiseid näidete ja ülesannete komplekte.
Lektor: Raili Vilt (TÜ Teaduskool)

3. päev 5. veebruar 2024 Kellaaeg lepitakse kokku osalejatega.

Kontakt ja info: Raili Vilt (raili.vilt@ut.ee, 7375521)

 


————-

* 9.-12.kl.õpilaste ettevalmistamine olümpiaadiks 

Koolitus koosneb neljast koolituspäevast ja lektoriks on Jan Villemson.

Rühma minimaalne suurus 15.

1. koolituspäev toimub teisipäeval, 10.oktoobril 2023 Tartus Delta majas kell 13.00-17.00. (kell 13.00-14.00 ruum 4064, kell 14.00-17.00 ruum 1017)

Teemadeks algebra (polünoomid) ja kombinatoorika (invariandid).

2.koolituspäev toimub teisipäeval, 24.oktoobril 2023 Tallinnas Gustav Adolfi Gümnaasiumis kell 12.00-17.00.  Lektori haigestumise tõttu edasi lõkatud.

Teemadeks arvuteooria (jääkide uurimine) ja geomeetria (kõrgus, mediaan ja nurgapoolitaja võrdhaarses kolmnurgas). Tutvutakse olümpiaadi Tallinna koolivooru ülesannetega.

3.koolituspäev toimub vahemikus 5.detsember 2023 Tartus.*

Teemadeks  mängud ja võrratused.

4.koolituspäev toimub vahemikus 15.jaanuar 2024 Tallinnas. *

Teemadeks  jaguvus ja tegurdamine ning geomeetriast kesknurk ja piirdenurk ning Thalese teoreem.

* Kuupäevad ja teemad täpsustatakse lektori ja osalejate koostöös esimestel koolitustel.

Koolituse maksumus 170 eurot (võimalik tasuda osamaksetena).

Info: Hele Kiisel (helekiisel@gmail.com)

 

TOIMUNUD

EMS KMÜ  INFOPÄEVAD 2023

TALLINN  7. jaanuar  2023, Tallinna Reaalkool, kell 11.00-15.45 
TARTU  14. jaanuar 2023, Tartu Ülikooli Delta maja, kell 11.00-15.45

11.00 – 12.00 Ühtsete ülesannetega põhikooli eksamist ja riigieksamist– Harlet Arismaa

12.00 – 12.30 Muljeid Taani koolist – Kristel Tamm, Katrin Rohumaa

12.30 – 13.15 Mõtteid e-testidest ja nende tagasisidestamisest – Hele Kiisel, Sirje Sild

13.15 – 14.00 Lõuna

14.00 – 15.00 Uuenevast ainekavast praktiku pilgu läbi ja Tartu gümnaasiumidesse astumise testist – Kerli Orav-Puurand

15.00 – 15.45 Õpilaste riigieksamiks ettevalmistamisest ühe kooli näitel – Viljandi Gümnaasiumi õpetajad Margit Nuija ja Malle Eglit

Koolituspäeva maksuvus  koos lõunasöögiga EMS liikmemaksu tasunule 35 eurot ja ülejäänutele 45 eurot.

Arveid väljastatakse reeglina alates koolituspäevast.
Infopäevale registreerumisest saab ilma tasumiskohustuseta loobuda kuni 4 päeva enne selle algust, st Tallinnas kuni 3. jaanuarini ja Tartus kuni 10. jaanuarini.  
(Kui koolitusele registreerinu ei ilmu koolitusele ning ei teata enda mitteilmumisest vähemalt 4 päeva ette või katkestab osalemise, siis
a) juhul kui osalustasu on juba tasutud, ei kuulu see tasutud summa tagastamisele
b) juhul kui osalustasu on veel tasumata, tuleb osalustasu tasuda.)

Tallinna infopäevale registreerumine kuni 3. jaanuarini ja Tartu omale kuni 10. jaanuarini aadressil:

https://forms.gle/sUxWXn9wUaYwnUBLA

Kontakt, info ja loobumised registreerumisest: helekiisel@gmail.com

————————

Matemaatikas võimekas õpilane II kooliastmes (5. klass)

Matemaatikavõistluste üheks eesmärkidest on näidata matemaatika ilu, tekitada ja suurendada õpilaste armastust matemaatika vastu. Võistlusmatemaatika ülesanded kasutavad õpitud teadmisi ja nõuavad nende loomingulist rakendamist ning lisaks veel olemasolevatest teadmistest uute tuletamist.

Esimeses kooliastmes on enamus ülesandeid seotud arvutamisega, tähelepanuga ja teksti mõistmisega ning oluline on õige vastus. Ka teises kooliastmes hinnatakse paljudel võistlustel vaid vastust, kuid siiski tuleb just siin hakata tähelepanu pöörama, kuidas vastuseni on jõutud. Kui lahenduskäik ja erinevad võimalused ja ideed jäävad analüüsita ja tähelepanuta, on järgmises kooliastmes raskem ning huvi tekitamise asemel tunduvad ülesanded võistlustel keerulised ning soov valdkonnaga tegeleda hakkab vähenema.

Heaks probleemide lahendajaks saab ainult ise palju erinevaid ülesandeid lahendades, lahendusi uurides ja neid mõtestades, et tekiks erinevaid mõttemustreid.

Eesti Matemaatika Selts koostöös TÜ teaduskooliga ning Haridus-ja Teadusministeeriumi ja Playtech Estonia OÜ rahalisel toel kutsuvad koolitusele “Matemaatikas võimekas õpilane II kooliastmes”.

Koolitusel vaatame millised on teemad, ülesanded, strateegiad, kohad lahendustes, millele tuleks õpilaste tähelepanu pöörata ning millised on lahenduskäikude hindamispõhimõtted.

Peatähelepanu sel aastal 5. klassil.

  • Koolitusele ootame osalema eelkõige neid, kel puuduvad suuremad kogemused õpilaste ettevalmistamiseks võistlusteks ning on valmis tegema ka iseseisvat tööd.
  • Kohtade arv on piiratud (27 inimest). Registreerujatelt ootame osalemist mõlemal koolituspäeval.
  • Koolituse hind 50 eurot (kõik päevad kokku, sisaldab lõunasööke kahel Tartu koolituspäeval).
  • Toimumiskoht Tartu, TÜ Delta maja (Narva mnt 18, aud 1008)

Registreerumistähtaeg 10. jaanuar. 

Registreerumisvorm: https://forms.gle/jc4aUhUmAFA8rPdc7

1. päev  19. jaanuar 2023, Tartu TÜ Delta õppehoone ruum 1008, 11.00-16.00
Vaatame põhilisi problemülesannete/võistlsusmatemaatika ülesannete lahendamise strateegiaid ja teemasid. Uurime ülesandeid, nende sõnastusi ja raskusastet, erinevaid võistlusformaate ja ülesande tüüpe nii meilt kui mujalt maailmast. Valmistame rühmatöödena võimekamate õpilastele teema- või strateegiapõhiseid näidete ja ülesannete komplekte.
Lektor: Raili Vilt (TÜ Teaduskool)

2. päev   26. jaanuar 2023, Tartu TÜ Delta õppehonne ruum 1008, 11.00-16.00
„Kobarülesannete“ koostamine ja lahendamine (matemaatikaolümpiaadi, „Kuubiku“ . jt ülesannete näitel). Erinevate lahendusideede rakendamine Kuubiku, Jänku Juta ülesannete lahendamisel ehk üks ja sama ülesanne, mis sobib erivanuselistele lastele. Öökull kui võimalus matemaatikaolümpiaadiks ettevalmistamiseks.
Olümpiaadielementide kohad 5. klassi õpikutes – valitud teemade analüüs ja sobivate olümpiaadiülesannete koostamine „lünkade täitmiseks“.
Rühmatöö – 5. klassi õpiku ühe valitud teema ülesannete arendamisvõimalustest
Lektor Maksim Ivanov  (TÜ teaduskool)

3. päev veebiseminar koolitusel osalejatele – kuupäev ja aeg lepitakse kokku osalejatega.

Kontakt: Raili Vilt  (raili.vilt@ut.ee, 7375521)


 

 

 

 

EMS KMÜ infopäevad. (jaanuar 2022)

Matemaatikas võimekas õpilane II kooliastmes. (jaanuar- veebruar 2022)

……………………..

Matemaatikas võimekas õpilane II kooliastmes (4. klass)

Matemaatikavõistluste üheks eesmärkidest on näidata matemaatika ilu, tekitada ja suurendada õpilaste armastust matemaatika vastu. Võistlusmatemaatika ülesanded kasutavad õpitud teadmisi ja nõuavad nende loomingulist rakendamist ning lisaks veel olemasolevatest teadmistest uute tuletamist.

Esimeses kooliastmes on enamus ülesandeid seotud arvutamisega, tähelepanuga ja teksti mõistmisega ning oluline on õige vastus. Ka teises kooliastmes hinnatakse paljudel võistlustel vaid vastust, kuid siiski tuleb just siin hakata tähelepanu pöörama, kuidas vastuseni on jõutud. Kui lahenduskäik ja erinevad võimalused ja ideed jäävad analüüsita ja tähelepanuta, on järgmises kooliastmes raskem ning huvi tekitamise asemel tunduvad ülesanded võistlustel keerulised ning soov valdkonnaga tegeleda hakkab vähenema.

Heaks probleemide lahendajaks saab ainult ise palju erinevaid ülesandeid lahendades, lahendusi uurides ja neid mõtestades, et tekiks erinevaid mõttemustreid.

Eesti Matemaatika Selts koostöös TÜ teaduskooliga ning Haridus-ja Teadusministeeriumi ja Playtech Estonia OÜ rahalisel toel kutsuvad koolitusele “Matemaatikas võimekas õpilane II kooliastmes”.

Koolitusel vaatame millised on teemad, ülesanded, strateegiad, kohad lahendustes, millele tuleks õpilaste tähelepanu pöörata ning millised on lahenduskäikude hindamispõhimõtted.

Peatähelepanu sel aastal 4. klassil.

  • Koolitusele ootame osalema eelkõige neid, kel puuduvad suuremad kogemused õpilaste ettevalmistamiseks võistlusteks ning on valmis tegema ka iseseisvat tööd.
  • Kohtade arv on piiratud (27 inimest). Registreerujatelt ootame osalemist kõigil kolmel koolituspäeval.
  • Koolituse hind 50 eurot (kõik kolm päeva kokku).
  • Toimumiskoht TÜ Delta õppehoone (Narva mnt 18, Tartu)

Koolitusel osalemiseks tuleb täita toimumise ajal riigis kehtestatud piiranguid ja nõudmisi.

Oludest lähtuvalt jätame õiguse muuta koolituspäevade korraldust (kontaktkoolituselt veebikoolituseks, täpsustada kellaaega).

Registreerumistähtaeg 10. jaanuar. 
Registreerumine on lõppenud.

Registreerumisvorm: https://forms.gle/DLDMAXm1cWSBMKph6

1.päev   14. jaanuar 2022  VEEBIS 11.00-15.00.

Motivatsioon.
Lektor Grete Arro (Tallinna Ülikool)(11.00-14.00)
Väike sissejuhatus kahele järgnevale koolituspäevale.
Zoomi link saadetakse registreerunutele.

2. päev.  1. veebruar 2022  TÜ Delta õppehoone 11.00-16.00
Vaatame põhilisi problemülesannete/võistlsusmatemaatika ülesannete lahendamise strateegiaid ja teemasid. Uurime ülesandeid, nende sõnastusi ja raskusastet, erinevaid võistlusformaate ja ülesande tüüpe nii meilt kui mujalt maailmast.
Valmistame rühmatöödena võimekamate õpilastele teema- või strateegiapõhiseid näidete ja ülesannete komplekte.
Lektor: Raili Vilt (TÜ Teaduskool)

3.päev   17. veebruar 2022 TÜ Delta õppehoone 11.00-16.00
„Kobarülesannete“ koostamine ja lahendamine (matemaatikaolümpiaadi, „Kuubiku“ . jt ülesannete näitel). Erinevate lahendusideede rakendamine Kuubiku, Jänku Juta ülesannete lahendamisel ehk üks ja sama ülesanne, mis sobib erivanuselistele lastele. Öökull kui võimalus matemaatikaolümpiaadiks ettevalmistamiseks.
Olümpiaadielementide kohad 4. klassi õpikutes – valitud teemade analüüs ja sobivate olümpiaadiülesannete koostamine „lünkade täitmiseks“.
Rühmatöö – 4. klassi õpiku ühe valitud teema ülesannete arendamisvõimalustest
Lektor Maksim Ivanov  (TÜ teaduskool)

Kontakt: Raili Vilt  (raili.vilt@ut.ee, 7375521)

———————————————————-

 

EMS KMÜ  INFOPÄEVAD 2022

TALLINN  7. jaanuar  2022, Tallinna Reaalkool, kell 10.00-15.00 
TARTU  15. jaanuar 2022, Hugo Treffneri Gümnaasium, kell 10.30-15.30

 

* Koolituspäeval osalemisel vajalik esitada kohapeal COVID immunisserimistõend.

Koolituspäeva peateemad – täpsem ajakava allpool:
* riigieksam ja põhikooli lõpueksam  (Harlet Arismaa, Anneli Nellis)
* digitund (gümnaasium – trigonomeetrilised funktsioonid, põhikool – algebraline lihtsustamine) (Kerli Orav-Puurand, Annika Volt)
* PISA  (Hannes Jukk)
* (gümnaasiumite e-katsed)

Koolituspäeva maksuvus  koos lõunasöögiga EMS liikmemaksu tasunule 30 eurot ja ülejäänutele 40 eurot.

Arveid väljastatakse reeglina alates koolituspäevast.
Infopäevale registreerumisest saab ilma tasumiskohustuseta loobuda kuni 4 päeva enne selle algust, st Tallinnas kuni 3. jaanuarini ja Tartus kuni 10. jaanuarini.  
(Kui koolitusele registreerinu ei ilmu koolitusele ning ei teata enda mitteilmumisest vähemalt 4 päeva ette või katkestab osalemise, siis
a) juhul kui osalustasu on juba tasutud, ei kuulu see tasutud summa tagastamisele
b) juhul kui osalustasu on veel tasumata, tuleb osalustasu tasuda.)

Täpsem ajakava ilmub kodulehele: https://matemaatika.eu/kmu/kmu-koolitused-infopaevad/

REGISTREERUMINE ON LÕPPENUD.

Tallinna infopäevale registreerumine kuni 3. jaanuarini ja Tartu omale kuni 10. jaanuarini aadressil: https://forms.gle/8nxK4jh91Lsbw2f2A

Kontakt, info ja loobumised registreerumisest: helekiisel@gmail.com

Matemaatikaõpetajate infopäev Tallinna Reaalkoolis 7.jaanuaril 2022.

Kuna kooli ruumides toimub mitu üritust, siis on päevakava tavalisest natuke erinev.

10.00 – 10.30 2021.a. põhikooli ühtsete ülesannetega eksamist õpetaja pilgu läbi – Anneli Nellis
10.30 – 11.00 Digitunnist – Annika Volt
11.00 – 11.20 Gümnaasiumi sisseastumisel toimunud e-testidest – Martin Saar
11.20 – 12.00 Lõuna ja kohv kooli sööklas
12.00 – 13.00 2021.a. riigieksamist – Harlet Arismaa ja Hele Kiisel
13.10 – 15.00 PISA uutest suundumustest ja hindamisest – Hannes Jukk

 

Matemaatikaõpetajate infopäev Hugo Treffneri Gümnaasiumis 15.jaanuaril 2022.

10.00 – 10.30 Tervituskohv HTG sööklas
10.30 – 11.00 2021.a. põhikooli ühtsete ülesannetega eksamist õpetaja pilgu läbi – Anneli Nellis
11.00 – 11.45 Põhikooli ja gümnaasiumi digitunnist – Annika Volt, Kerli Orav-Puurand
11.45 – 12.45 2021.a. riigieksamist – Harlet Arismaa ja Hele Kiisel
12.45 – 13.25 Lõuna HTG sööklas
13.25 – 13.45 Gümnaasiumi sisseastumisel toimunud e-testidest – Kerli Orav-Puurand
13.45 – 15.30 PISA uutest suundumustest ja hindamisest – Hannes Jukk

 


 

KMÜ infopäev 25. veebruaril 2021

I osa 11.00 – 12.30

Aivar Ots                          E-testide arendustööst

Hele Lukki-Lukin              Kuidas leida EIS-st üles testimise tulemused?

Sirje Piht                            I ja II kooliastme matemaatika tasemetööd

Serle Kirsipuu                    Matemaatika e-testi arendus ​ III kooliastmes

Vilve Roosioks                  Matemaatika EIS arendused​ ja gümnaasiumi e-test​

 

II osa 13.00 – 15.00 (võib ka varem lõppeda)

Regina Multram                  2020.a. riigieksamid  arvudes ja natuke tulevikust

Harlet Arismaa                    2020.a. riigieksami analüüs (ka hindamisest ja vigadest)

Sirje Pihlap                           TÜ täiendkoolitustest

Infot töökava muudatustest

 

Infopäeva salvestused:

I osa

II osa 

————————————-

 


EMS KMÜ  INFOPÄEVAD 2020

Tallinn 10. jaanuar  2020, Tallinna Reaalkool, kell 12.00-17.30 
Tartu  11. jaanuar 2020, Hugo Treffneri Gümnaasium, kell 10.30-16.0

Koolitusele registreerumine kuni 7. jaanuarini aadressil:  https://forms.gle/ws6RRoxN8D63VEVB8

EMS KMÜ infopäev Tallinna Reaalkoolis
reedel, 10, jaanuaril 2020 kell 12.00 – 17.30
12.00 – 12.45 Kokkuvõte riigieksamist – Deivi Taal
12.45 – 13.30 Nutiseadmete kasutamist matemaatika õpetamisel ja hindamisel – Maksim Ivanov
13.30 – 14.00 Trigonomeetria kui eksami keerukam teema – Andres Talts
14.00 – 15.00 Sisseastumiskatse gümnaasiumisse ja põhikooli eksam – kas neid võib samastada? – Kerli Kupits ja Andres Talts
15.00 – 16.00 hiline lõuna (kuna koolitus toimub koolipäeval, siis söökla ei suuda teisel ajal pakkuda, seetõttu on oluline, et osalejad suudaksid enne saabumist midagi näksata)
16.00 – 17.00 Põhikooli eksamist – Allar Veelmaa
17.00 – 17.30 Natuke infot toimunust ja eesolevast – Hele Kiisel

EMS KMÜ infopäev Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumis
laupäeval, 11, jaanuaril 2020 kell 10.30 – 16.00
10.00 – 10.30 Tervituskohv kooli sööklas
10.30 – 11.30 Põhikooli eksamist – Allar Veelmaa
11.30 – 12.30 Sisseastumiskatse gümnaasiumisse ja põhikooli eksam – kas neid võib samastada? – Kerli Kupits ja Andres Talts
12.30 – 13,15 Kokkuvõte riigieksamist – Deivi Taal
13.15 – 14.15 Lõunasöök kooli sööklas
14.15 – 14.45 Trigonomeetria kui eksami keerukam teema – Andres Talts
14.45 – 15.30 Nutiseadmete kasutamist matemaatika õpetamisel ja hindamisel – Maksim Ivanov
15.30 – 16.00 Natuke infot toimunust ja eesolevast – Hele Kiisel

Kui tahad olla kindel, kas registreerusid, siis kasuta nuppu  Saada mulle minu vastuste koopia.

Hind EMS liikmemaksu tasunule 30 eurot ja mitteliikmele 40 eurot.

(arved esitame kas 19.-20.dets või siis juba aastal 2020 mõned päevad pärast infopäevi)

Osalemisest saate loobuda kuni 3 päeva enne infopäeva algust.

Loobumiseks kirjutage: hele@htg.tartu.ee.
Juhul kui loobute osalemisest vähem kui 3 päeva enne teabepäeva, võime Teile siiski esitada arve.

Tartu  12. jaanuar 2019, Hugo Treffneri Gümnaasium, kell 10.30-16.00

10.00 – 10.30   tervituskohv kooli sööklas
10.30 – 11.00   3.kooliastme digimaterjalidest – Jüri Kurvits
11.00 – 12.00   Põhikooli eksamist ja 6.klassi tasemetööst – Piret Simmo
12.00 – 12.45 Matemaatika RE hindamisest (2018. a eksamitöö näitel) – Deivi Taal
12.35 – 13.30   lõuna
13.30 – 14.15   E-koolikott, digimaterjalide kasutamisest, EIS-i muudatused – Sirje Sild
14.15 – 15.00   Hindamisest PISA ja TIMMS näitel jne – Hannes Jukk
15.00 – 15.30 Mõtisklusi matemaatikast ja matemaatika õpetamisest – Kerli Orav-Puurand
15.30 – 16.00 Mida eeldab gümnaasiumi õpetaja põhikooli lõpetajalt?  – Hele Kiisel

Tallinn 4. jaanuar  2019, Tallinna Reaalkool,   kell 10.30-16.00   

10.00 – 10.30   tervituskohv kooli sööklas
10.30 – 11.30   Põhikooli eksamist ja 6.klassi tasemetööst – Piret Simmo
11.30 – 12.00   EIS-i arendustest ja uutest ülesannete kogudest – Anastassia Šipova
12.00 – 12.30   3.kooliastme digimaterjalidest – Jüri Kurvits
12.30 – 13.00  Õpilaste Euroopa statistikavõistlus: Eesti noorte võimalus Euroopa eakaaslastega mõõtu võtta – Birgit Hansson, statistikaamet
13.00 – 13.45   lõuna
13.45 – 14.45 Matemaatika RE hindamisest (2018. a eksamitöö näitel) – Deivi Taal
14.45 – 15.30 Mõtisklusi matemaatikast ja matemaatika õpetamisest – Kerli Orav-Puurand
15.30 – 16.00 Mida eeldab gümnaasiumi õpetaja põhikooli lõpetajalt?  – Hele Kiisel

Koolitusele registreerumine aadressil:  https://goo.gl/forms/ymzvewkZCv9SfZfn2

Kui tahad olla kindel, kas registreerusid, siis kasuta nuppu  Saada mulle minu vastuste koopia.

Hind EMS liikmemaksu tasunule 20 eurot ja mitteliikmele 30 eurot.

Osalemisest saate loobuda kuni 3 päeva enne selle algust. Loobumiseks kirjutage: hele@htg.tartu.ee.

Juhul kui loobute osalemisest vähem kui 3 päeva enne teabepäeva, võime Teile siiski esitada arve.

Teabepäevad jaanuaris 2018