Aastaraamat 2010

EESTI MATEMAATIKA SELTS

AASTARAAMAT

2010

Toimetaja: Kalle Kaarli, Reimo Palm

Autoriõigus: Eesti Matemaatika Selts, 2012
ISSN 1406-4316

SISUKORD

Saateks ….. 5

Matemaatikateadus

Gert Tamberg. Tuulegeneraatoritest ja Lamb’i lainetest ….. 8
Rainis Haller, Kristel Mikkor. Eesti matemaatika ja statistika doktorikool ….. 18
Mati Abel. Matemaatilise haridusega akadeemikud Eesti Teaduste Akadeemias ….. 29

Koolimatemaatika

Einar Rull. Psühhomeetria ja riigieksamid ….. 38
Härmel Nestra, Indrek Zolk. Kokkuvõte õpilaste matemaatikavõistlustest ….. 67
Tiit Lepmann. Professor Gerhard Rägo nimelise medali laureaadid ….. 83

Konverentsid ja seminarid

Urve Kangro. Rahvusvaheline matemaatikute kongress ICM 2010 Hyderabadis ….. 88
Eve Oja, Aleksei Lissitsin, Indrek Zolk. Banachi ruumide sümpoosion Baskimaa külje all ….. 103
Eve Oja, Aleksei Lissitsin, Indrek Zolk. Professor Manuel Valdivia 80. sünnipäevale pühendatud konverents ….. 106
Valdis Laan. Seminar „Algebra ja tema rakendused“ Käärikul ….. 109
Jaan Janno. XII Eesti matemaatika päevad Türisalus ….. 111
Hannes Jukk. XXXVII matemaatikaõpetajate päevad Põlvamaal ….. 114
Hele Kiisel, Sirje Pihlap. Matemaatikute suur ringreis ….. 118

Juubelid

Jaan Reimand 80, Kalle Velsker 75 ….. 124
Kümme küsimust juubilarile: Jaan Reimand ….. 125
Kümme küsimust juubilarile: Kalle Velsker ….. 137
Esta Erit 50 ….. 146

In memoriam

Eve Oja. Nigel J. Kaltonit (1946–2010) meenutades ….. 148
Jüri Afanasjev (8.03.1946–11.07.2010) ….. 153
Vladimir Arnold (12.06.1937–3.06.2010) ….. 155
Goro Azumaya (26.02.1920–8.07.2010) ….. 156
Peter Hilton (7.04.1923–6.11.2010) ….. 157
Gerhard Hochschild (29.04.1915–8.07.2010) ….. 158
Benoit Mandelbrot (20.11.1924–14.10.2010) ….. 159
Andrzej Pelczar (12.04.1937–18.05.2010) ….. 161
Constance Reid (3.01.1918–14.10.2010) ….. 162

Kroonika

Väitekirjade kaitsmised ….. 164
Lõpetajad ….. 172
Preemiad ja autasud ….. 175
Juubelid ….. 177
Eesti Matemaatika Seltsi koosolekud ….. 179
Eesti Matemaatika Seltsi tegevus 2010. aastal ….. 184