Teated

Matemaatikaõpetaja, Viimsi Gümnaasium ootab Sind!

1. septembril 2018 alustab täiesti puhtalt lehelt uus riigigümnaasium
Viimsis, kus õpivad õpilased 10. – 12. klassini (esimesel aastal 360 ja
edasi kasvab kool kuni 540 õpilaseni).

Öeldakse, et matemaatika on kombinatsioon rangusest ja vabadusest
oma kindlate reeglite ja loomingulisusega. Usume, et matemaatika
arendab mõtlemist! Otsime oma meeskonda sõbralikke ja paindlikke,
ent nõudlikke ja sihikindlaid matemaatikuid. Neid, kes suudavad
ühelt poolt muuta matemaatika põnevaks ja pingutust nõudvaks
õppeainest huvitatutele ning teiselt poolt mitmetele õpilastele
kõige keerulisemana näiva aine arusaadavaks ja vajalikuks. Kui Sa
oled aktiivne, tahad teha koostööd nii oma õppeaine sees kui ka
leida kokkupuute ja koostöökohti teiste õppeainete ja õpetajatega,
siis tule meile! Just Sina oled veel puudu!

Täpsem info konkursi kohta:
https://vgm.edu.ee/konkurss/otsime-opetajaid/

Meie värbamisvideo: https://www.youtube.com/watch?v=A9mhzaa2FxA

Heade soovidega ja ette tänades

Karmen Paul

Viimsi Gümnaasium

+372 56 931 918

www.vgm.edu.ee

https://www.youtube.com/watch?v=A9mhzaa2FxA&authuser=0

XLIX MATEMAATIKAÕPETAJATE PÄEVAD

   Võru – ja Põlvamaa ootavad osalema XLIX matemaatikaõpetajate päevadele, mis toimuvad 17. – 18. novembril 2023. Kutsume päevadest osa võtma kõiki matemaatikaõpetajaid ja  matemaatikaharidusest huvitatud isikuid. Registreeruda palume hiljemalt 31. oktoobriks. REGISTREERUMINE https://forms.gle/s2dAZaw6iTtVcpoa7 Täiendav info: Ettekanded: Sirje Pihlap sirje.pihlap@ut.ee Korralduslikud küsimused: Anne Reiljan anne.reiljan@gmail.com

XLIX MATEMAATIKAÕPETAJATE PÄEVAD

Võru- ja Põlvamaal 17. – 18. novembril 2023 Kutsume päevadest osa võtma ning ettekannetega esinema või töötubasid juhatama matemaatika- ja informaatikaõpetajaid, kõrgkoolide õppejõude, õppekava rakendumise uurijaid ja teisi matemaatikaharidusest huvitatud isikuid. Ettekannete ja töötubade soovitatav temaatika:1. Õppekava rakendamise kogemused.2. Välishindamisest ja matemaatika riigieksami olevikust-tulevikust.3. Valikkursuste ja teiste ainekava rikastavate teemade käsitlemise ning tunnivälise ainealase tegevuse

EMS KMÜ suvepäevad 2023

ehk MATEMAATIKAÕPETAJATE SUVEPÄEVAD 2023 Matemaatikaõpetajate suvepäevad 14.-16. august 2023   Järvamaal Hindreku Turismitalu http://hindrekutalu.ee/ Osalustasu 150 eurot. Registreeruda palume hiljemalt 31. juuli. Vaata täpsemalt https://matemaatika.eu/kmu/kmu-suvepaevad-op_paevad/

Moodle STACK koolitus

Head seltsikaaslased!  Kuna Moodle keskkonnas on võimalik kasutada küsimusetüüpi STACK, mis rakendab küsimuse genereerimisel ja vastuse kontrollil arvutialgebra süsteemi Maxima, siis ehk pakub huvi seoses konverentsiga STACK 2023 korraldatav koolitus.  Parimate tervitustega  Gert Tamberg  Monday, April 24th, 9.00 – 10.30 Workshop for STACK Beginners  Tim Lowe, Director of Teaching, Faculty of Science, Technology, Engineering &

EMS üldkoosolek 15. aprillil TÜ Delta õppehoones

Lugupeetud matemaatikaseltsi liikmed! EMS üldkoosolek toimub 15. aprillil TÜ Delta õppehoone suures auditooriumis (1037) Koosoleku juhataja: Kalle Kaarli Päevakava: 11:45 Tervituskohv ja registreerimine 12:00 Presidendi tegevus- ja finantsaruanne (J. Lember) 12:20 Revisjonikomisjoni aruanne ja aruannete kinnitamine (U. Hämarik) 12:30 KMÜ esimehe aruanne matemaatikaõpetajate tegemistest (H. Kiisel) 12:50 OMÜ tutvustus (H. Nestra), seltsi  esindaja valimine OMÜ-sse

Professor GERHARD RÄGO 130. sünniaastapäev

5. detsembril 2022. a. täitub 130. aastat prof. Gerhard Rägo sünnist. Seoses sellega toimub 3. detsembril k.a. kell 1315 TÜ Delta õppehoones prof. G. Rägo nimeliste mälestusmedalite üleandmine. Käesoleval aastal saavad nimetatud medali: Marika Anissimov, Viljandi Gümnaasium, haridustehnoloog Sirje Kasendi, Tarvastu Gümnaasium, matemaatikaõpetaja Liina Kivisto, Paikuse Kool, matemaatikaõpetaja Cedrut Kuusk, Pärnu Koidula Gümnaasium, matemaatikaõpetaja Kerli