Teated

Matemaatikaõpetaja, Viimsi Gümnaasium ootab Sind!

1. septembril 2018 alustab täiesti puhtalt lehelt uus riigigümnaasium
Viimsis, kus õpivad õpilased 10. – 12. klassini (esimesel aastal 360 ja
edasi kasvab kool kuni 540 õpilaseni).

Öeldakse, et matemaatika on kombinatsioon rangusest ja vabadusest
oma kindlate reeglite ja loomingulisusega. Usume, et matemaatika
arendab mõtlemist! Otsime oma meeskonda sõbralikke ja paindlikke,
ent nõudlikke ja sihikindlaid matemaatikuid. Neid, kes suudavad
ühelt poolt muuta matemaatika põnevaks ja pingutust nõudvaks
õppeainest huvitatutele ning teiselt poolt mitmetele õpilastele
kõige keerulisemana näiva aine arusaadavaks ja vajalikuks. Kui Sa
oled aktiivne, tahad teha koostööd nii oma õppeaine sees kui ka
leida kokkupuute ja koostöökohti teiste õppeainete ja õpetajatega,
siis tule meile! Just Sina oled veel puudu!

Täpsem info konkursi kohta:
https://vgm.edu.ee/konkurss/otsime-opetajaid/

Meie värbamisvideo: https://www.youtube.com/watch?v=A9mhzaa2FxA

Heade soovidega ja ette tänades

Karmen Paul

Viimsi Gümnaasium

+372 56 931 918

www.vgm.edu.ee

https://www.youtube.com/watch?v=A9mhzaa2FxA&authuser=0

Eesti Klassiõpetajate Liidu tänuüritus Draamateatris

30. novembril toimus Eesti Klassiõpetajate Liidu tänuüritus Draamateatris. Tänuüritusele kutsuti lisaks enda liidu aktiivile ka teistest aineliitudest inimesed, kes olid oma tegevusega EKL-i panustanud sellel aastal. Eesti Matemaatika Seltsist olid sinna kutsutud Anne Reiljan, Anne Aasamets ja Karin Tepaskent.  

Johannes Käis saja-aastase Eesti kooliuuenduse kontekstis

Reedel, 30. novembril, toimus Johannes Käisi Seltsi sügiskool Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumis. Johannes Käisi Selts kuulutas välja Johannes Käisi nimelise preemia 2018 laureaadid. Nendeks said Kaia Tamm ja Sulev Valdmaa. Sügiskoolis olid esindatud: Eesti Teatri- ja Draamahariduse Selts, Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus, Eesti Koolijuhtide Ühendus, Eesti Loodusainete Õpetajate Liit, Eesti Klassiõpetajate Liit ja Eesti Matemaatika Selts.

Professor GERHARD RÄGO 126. sünniaastapäev

5. detsembril 2018. a. täitub 126. aastat prof. Gerhard Rägo sünnist. Seoses sellega toimub 8. detsembril k.a. kell 1100 TÜ senati saalis prof. G. Rägo nimeliste mälestusmedalite üleandmine. Käesoleval aastal saavad nimetatud medali: Aita Ottson, Tallinna Reaalkool, matemaatikaõpetaja Aleksander Levin, TTÜ ja TPedI, endine õppejõud Anne Martis, Laupa Põhikool, matemaatikaõpetaja Ester Muni, Puka Kool, matemaatikaõpetaja

SA Innove: e-Koolikotti loodud õppevara digikogumikud (II kooliaste)

SA Innove hanke e-Koolikotti õppevara digitaalsete kogumike loomine raames valminud materjalid leiate: 1. Mõõtmine ja mõõtühikud 4. klass https://e-koolikott.ee/portfolio?id=20875 2. Geomeetrilised kujundid 4. klass https://e-koolikott.ee/portfolio?id=20979 3. Arvutamine kümnendmurdudega 5. klass https://e-koolikott.ee/portfolio?id=20826 4. Arvutamine naturaalarvudega 5. klass https://e-koolikott.ee/portfolio?id=20952 5. Andmed ja algebra 5. klass https://e-koolikott.ee/portfolio?id=21035 6. Negatiivsed arvud 6. klass https://e-koolikott.ee/portfolio?id=20578 7. Koordinaattasand 6. klass https://e-koolikott.ee/portfolio?id=20837 8. Tasandilised kujundid 6.klass https://e-koolikott.ee/portfolio?id=20815 9.

Euroopa statistikavõistlus õpilastele

    Hea õpetaja, alanud on registreerumine õpilaste Euroopa statistikavõistlusele! Euroopa Liidu statistikaameti Eurostat eestvedamisel toimub 2018/2019. õppeaastal õpilaste Euroopa statistikavõistlus 15 Euroopa riigis. Võistluse eesmärk on äratada õpilastes huvi statistika vastu ja julgustada õpetajaid kasutama statistika õpetamisel uusi materjale. Kaasa saavad lüüa põhikooli, gümnaasiumi ja kutsekooli õpilased, kes on jagatud kahte vanuserühma. Euroopa statistikavõistlusel on

Palju õnne, Leida Tuulmets!

31. oktoobril saab 85-aastaseks Tartu Ülikooli emeriitdotsent Leida Tuulmets. Palju õnne!