Aastaraamat 2019

EESTI MATEMAATIKA SELTS

AASTARAAMAT

2019

Toimetajad: Andi Kivinukk, Kaido Lätt

Autoriõigus: Eesti Matemaatika Selts, 2022
ISSN 1406-4316

Sisukord

Eessõna. 5

1 MATEMAATIKA

Karen Uhlenbeck, geomeetria ja matemaatiline füüsika. Viktor Abramov, Priit Lätt ….. 8
Funktsiooniruumide/operaatorite interpolatsiooniteooria
lühitutvustus.
Andi Kivinukk ….. 35
Poolrühmade Morita ekvivalentsusest. Valdis Laan ….. 51
Mittearhimeedilisest analüüsist. Toivo Leiger ….. 61
Murrulised tuletised ja murruliste tuletistega diferentsiaalvõrrandid. Arvet Pedas, Mikk Vikerpuur ….. 81
Diffie ja Hellmani avaliku võtme krüptosüsteemidest. Kalev Pihl, Andi Kivinukk ….. 118

2 MATEMAATIKUD

Abeli auhind 2019: Karen Keskulla Uhlenbeck ….. 132
Jaak Peetre Eesti matemaatika heaks Andi Kivinukk ….. 167
Õpingutest Peterburi (Leningradi) ülikooli matemaatikamehaanika
teaduskonnas.
Evald Übi ….. 181

3 MATEMAATIKA ÕPETAMISEST

Matemaatika bakalaureuseõppekavast Tartu Ülikoolis. Indrek Zolk ….. 196
Tallinna Tehnikakõrgkooli reaalainete keskuse koolitused
õppijatele ja õppejõududele.
Riina Timmermann,
Anne Uukkivi ….. 211

4 KONVERENTSID JA SEMINARID

Rahvusvaheline konverents „24th International Conference on Mathematical Modelling and Analysis“ Tallinnas. Jaan Janno ….. 224
Geomeetria-alastest temaatilistest ja rahvusvahelistest
sidemetest Tartu Ülikoolis läbi aegade.
Elts Abel, Kaarin Riives-Kaagjärv ….. 226
Eesti teadusseltside terminoloogiapäev. Andi Kivinukk ….. 238
XLVI matemaatikaõpetajate päevad Kuressaares 8. – 9.
novembril 2019.
Andi Kivinukk ….. 241

5 VÄITEKIRJAD, OLÜMPIAADID, VÕISTLUSED

Autasud/väitekirjad ja olümpiaadid/võistlused ….. 246

6 JUUBELID

Elmar Reimers – 90 ….. 254
Leo Võhandu – 90 ….. 257
Ene-Margit Tiit – 85 ….. 261
Õnnitleme seltsi liikmeid sünnipäevadel! ….. 266

7 IN MEMORIAM

Eve Oja (10.10.1948 – 27.01.2019) ….. 268
Enn Tamme (01.06.1930 – 14.11.2019) ….. 272
Tõnu Möls (12.06.1939 – 01.12.2019) ….. 276
Aavo Lind (28.04.1933 – 02.12.2019) ….. 284

8 MATEMAATIKASELTS 2019. AASTAL

Eesti Matemaatika Selts 2019. aastal ….. 294