Aastaraamat 2024

EESTI MATEMAATIKA SELTS

AASTARAAMAT

2024

Toimetaja: Rainis Haller

Autoriõigus: Eesti Matemaatika Selts, 2024
ISSN 1406-4316

OLÜMPIAADIMATEMAATIKA

Kommentaare 2024. aasta matemaatikaolümpiaadi lõppvooru 12. klassi ülesannetele. Jan Willemson.