Aastaraamat 2013-2016

EESTI MATEMAATIKA SELTS

AASTARAAMAT

2013-2016

Toimetajad: Valdis Laan, Uno Hämarik

Autoriõigus: Eesti Matemaatika Selts, 2017
ISSN 1406-4316

Sisukord

Saateks ….. 11

Matemaatika

Kunstliku baasi meetodi uus versioon lineaarses planeerimises. Evald Übi, Jaan Übi ….. 12
Kompleksarvud ja pöörded tasandil (miks see füüsikas nii vajalik on). Maido Rahula ….. 25
Operaatorideaalid ja tensorkorrutised Banachi ruumide struktuuri-uuringutes. Eve Oja ….. 39
Banachi ruumide aproksimatsiooniomadustest. Indrek Zolk ….. 53
Kumerad aproksimatsiooniomadused. Aleksei Lissitsin ….. 65
Rajaülesannete lahendamine ratsionaalsplainidega kollokatsioonimeetodil. Erge Ideon ….. 72
Diameeter-2 omadusega Banachi ruumide geomeetriline struktuur. Johann Langemets ….. 79

Matemaatikud

Gennadi Vainikko. Uno Hämarik ….. 88
Tamara Sõrmus. Siim Kallast ….. 96
Hele Kiisel. Anne Aasamets ….. 99
Raili Vilt. Mihkel Kree ….. 106

In memoriam

Simson Baron 20.04.1929–12.04.2013 ….. 109
Virge Soomer 01.08.1945–16.07.2013 ….. 112
Frederik Vichmann 22.04.1935–05.08.2013 ….. 114
Lembit Kivistik 26.01.1930–22.07.2014 ….. 118
Arno Kass 01.12.1929–09.11.2014 ….. 120
Uno Tiidt 12.07.1932–07.12.2014 ….. 123
Paul Tammela 29.04.1945–06.01.2015 ….. 125
Aivo Parring 08.09.1940–31.12.2015 ….. 128
Veleida Tuutmaa 07.08.1932–10.08.2016 ….. 130

Koolimatemaatika

Eesti koolimatemaatikud Gruusias kogemuste andja rollis. Anne Aasamets ….. 134
Eesti Matemaatika Selts ja Koolimatemaatika Ühendus. Hele Kiisel ….. 145
Matemaatikaõpetajate avalik kiri  ….. 153
Matemaatikaõpetajate aktiivi infopäev Tartus. Sirje Pihlap ….. 155
20 aastat nuputamist koos Känguruga. Raili Vilt ….. 160
Kokkuvõte õpilaste matemaatikavõistlustest aastal 2013. Härmel Nestra ….. 164
Kokkuvõte õpilaste matemaatikavõistlustest aastal 2014. Härmel Nestra ….. 176
Kokkuvõte õpilaste matemaatikavõistlustest aastal 2015. Oleg Košik ….. 190
Kokkuvõte õpilaste matemaatikavõistlustest aastal 2016. Oleg Košik ….. 200
Tartu Ülikooli üliõpilaste olümpiaadid. Aleksei Lissitsin ….. 210

Konverentsid ja seminarid

27. Rahvusvaheline Matemaatikute Kongress Seoulis, 13.–21. august 2014. Maria Zeltser ….. 216
Kangro-100. Methods of Analysis and Algebra. Kristel Mikkor ….. 222
Rahvusvahelised arvutusmatemaatika konverentsid MMA–AMOE2013 ja MMA2016. Uno Hämarik ….. 233
Cliffordi algebrate konverents ICCA10 Tartus. Viktor Abramov ….. 236
10. Tartu rahvusvaheline mitmemõõtmelise statistika konverents. Kalev Pärna ….. 239
Balti matemaatika didaktikute aastakonverents. Madis Lepik ….. 244
Järjekordne rahvusvaheline topoloogiliste algebrate konverents Tartus. Mart Abel ….. 246
XIV Eesti Matemaatika Päevad. Kalle Kaarli ….. 248
XV Eesti Matemaatika Päevad. Otu Vaarmann ….. 252
KMÜ Suvepäevad Saaremaal 2013. Paavo Kuuseok ….. 262
KMÜ Suvepäevad Palamusel 2015. Hele Kiisel ….. 265
XLIII matemaatikaõpetajate päevad. Hannes Jukk ….. 266

Preemiad ja autasud

Riiklikud preemiad ….. 269
Eesti Matemaatika Seltsi preemiad ….. 270
Gerhard Rägo medal ….. 271
Muud tunnustused ….. 272

Varia

Matemaatika–informaatikateaduskond Tartu Ülikooli struktuurimuutuste tõmbetuultes 2013–2016. Tõnu Kollo ….. 274
Kaitstud doktoritööd ….. 278
Ülikoolide lõpetajad ….. 282
Kroonika ….. 291
Eesti Matemaatika Seltsi üritused ….. 300