EMS üldkoosolek  6. aprill 2024

EMS üldkoosolek  6. aprill 2024

Rubriik:EMS

EMS üldkoosolek  6. aprill 2024.

Koht: TTÜ (Ehitajate tee 5),  Arnold Humala nimeline auditoorium U06A-229

Päevakava:

10:45 Tervituskohv ja registreerimine

11:00 Presidendi tegevus- ja finantsaruanne (J. Lember)

11:20 Revisjonikomisjoni aruanne ja aruannete kinnitamine (U. Hämarik)

11:25 KMÜ esimehe aruanne matemaatikaõpetajate tegemistest (H. Kiisel)

11:45 OMÜ esimehe aruanne ühenduse tegemistest (O. Košik)

12:00-12:15 Uue presidendi, juhatuse, KMÜ juhatuse, auliikmete, revisjonikomisjoni kandidaatide ülesseadmine ja valimine

12:15-13:00 Häältelugemise ajal

   EMS-i publikatsiooniauhinna üleandmine ja võidutööde tutvustamine   (Alvin Lepik)

    Üliõpilaspreemia üleandmine ja võidutöö tutvustamine (Kaarel August Kurik)

13:00 Valimistulemuste väljakuulutamine ja kinnitamine

13: 10 – 13: 40 Elli Valla “Tehisintellekti matemaatilised alused: ülevaade ja uuendused rakenduste lõikes”.

13: 40 – 14: 10 Oksana Labanova, Elena Safiulina “Avatud matemaatika õppematerjalide platvorm Gate2Math”

14:20  Diskussioon E-eksamist ja sellega seonduvast  (juhatab Raili Vilt)

Koosolekut on võimalik jälgida ka veebis.

NB! Valimisteks tuleb ise kohale tulla!