KMÜ

Koolimatemaatika Ühendus (KMÜ) loodi 1989.a. jaanuaris Eesti Matemaatika Seltsi sektsioonina. Oma tegevuses lähtutakse EMS põhikirjast, kuid peamiseks eesmärgiks on koolimatemaatika ja matemaatilise hariduse areng Eesti Vabariigis.

KMÜ ülesanneteks on:

· luua võimalused ja aidata kaasa oma liikmete erialase kvalifikatsiooni tõstmisele;

· edendada liikmete kutsealast tegevust;

· kaitsta liikmete ühiskondlikke ja kutsealaseid huve;

· aidata kaasa koolimatemaatika arengule, matemaatiliste teadmiste levitamisele;

· hoolitseda matemaatilise hariduse eest nii üldharidus-, kutseharidus- kui ka kõrgkoolis;

· teha koostööd EMS-i ja teiste õpetajate ühendustega Eesti Vabariigis ja rahvusvahelises ulatuses;

· edastada oma liikmetele haridusalast informatsiooni.

Nende ülesannete täitmiseks KMÜ:

· organiseerib konverentse, nõupidamisi, täienduskursusi matemaatika ja selle õpetamise ning rakendamise osas;

· osaleb matemaatikaalase teadusliku, didaktilise ja populaarteadusliku materjali väljaandmisel;

· osaletakse haridusuuringutes;

· osutab abi matemaatikaalaste konkursside organiseerimisel ja läbiviimisel õpilastele ning toetab teisi töövorme, mille ülesandeks on noorte matemaatiliste teadmiste taseme tõstmine;

· loob vajadusel komisjone ja töörühmi ühenduse ees seisvate ülesannete lahendamiseks ning hariduspoliitika kujundamiseks (osaleb õppekava loomisel, eksamite ja tasemetööde arendamisel, jne.);

· saadab oma esindajad üleriigilistesse organisatsioonidesse ja komisjonidesse,

· tunnustab matemaatikaõpetajate saavutusi (Rägo medal, aasta õpetaja, jne).

EMS Koolimatemaatika Ühenduse tööd juhib 8-10 liikmeline juhatus eesotsas juhatuse esimehega. KMÜ juhatus valitakse kolmeks aastaks EMS üldkoosolekul, juhatus valib enda hulgast esimehe. Maakondade matemaatika ainesektsioonide esimeestest ja KMÜ juhatuse liikmetest on moodustatud matemaatikaõpetajate aktiiv, kes oma regulaarsetel töökoosolekutel tegeleb töö planeerimise ja info edastamisega üleriigilisel tasandil.

 

Kontakt: Hele Kiisel    helekiisel@gmail.com

2020/2021

KMÜ esimees Hele Kiisel
KMÜ juhatus,  Rakvere Eragümnaasium Maaja Valter
KMÜ juhatus, Toila Gümnaasium Inna Toovis
KMÜ juhatus, Viljandi Gümnaasium Margit Nuija
KMÜ juhatus, Kilingi-Nõmme Gümnaasium Anne Aasamets
KMÜ juhatus, Õismäe Gümnaasium Esta Erit
KMÜ juhatus, Tallinna Ülikool Tiiu Kaljas
KMÜ juhatus, TÜ Teaduskool Raili Vilt
KMÜ juhatus, Tallinn, Tallinna Reaalkool Helen Kaasik
KMÜ juhatus, Hiiumaa, Käina Kool Urve Pärnamaa
Harjumaa, Jüri Gümnaasium Kersti Kaldmäe
Tallinn, Gustav Adolfi Gümnaasium Kristel Tamm
Ida-Virumaa, Lüganuse Kool Helika Toikka
Lääne-Virumaa, Rakke Kool Raili Veelmaa
Jõgevamaa, O. Lutsu Palamuse Gümnaasium Eha Kuld
Järvamaa, (Paide Gümnaasium) Margit Arro
Läänemaa, Haapsalu Põhikool Margit Nerman
Põlvamaa, Põlva Gümnaasium ja Vastse-Kuuste Kool Marika Veiko ja Malle Mägi
Pärnumaa, Pärnu-Jaagupi Põhikool Hille Uustamm
Pärnu, Pärnu Ühisgümnaasium Katrin Vunk
Raplamaa, Rapla Vesiroosi Kool Siiri Sussi
Saaremaa, Saaremaa Ühigümnaasium Marek Schapel
Tartumaa, Lähte Ühisgümnaasium Kertu Palm
Tartu,  Hugo Treffneri Gümnaasium ja Tartu Tamme Kool Kerli Orav-Puurand ja Anneli Nellis
Valgamaa, Valga Põhikool Külli Kukk
Viljandimaa, Viljandi Paalalinna kool Airi Lang
Võrumaa, Puiga kool Anne Reiljan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KMÜ tegemised 2020/2021 (teine poolaasta)

E 11.jaan Aktiivi ja juhatuse koosolek
K 27.jaan olümpiaadi piirkonnavoor
III VAHEAEG  22.02. – 28.02.2021
veebruar EMS KMÜ info- ja koolituspäev
R  12.märts 4.kl+5.kl+6.kl. matemaatikaolümpiaad
N 18.märts võistlusmäng KÄNGURU
L,P 20.-21.märts. Matemaatikaolümpiaadi lõppvoor Tartus
T  6. aprill Nuputa eelvoorud ühiste ülesannetega 5.-6. klass ja 7. klass
märts/aprill ? TALVEPÄEV + SELTSI AASTAKOOSOLEK
IV VAHEAEG 19.04.- 25.04.2021
märts/aprill ? 47. vabariiklikud matemaatikaõpetajate päevad Jõgeval ja Kuremaal
L 8. mai  NUPUTA lõppvoor Tallinnas
 R 21. mai matemaatika riigieksam (lisaeksam 31.05.2021)
N 03.juuni ühtne põhikooli lõpueksam matemaatikas.
august KMÜ suvepäevad Järvamaal aastal 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KMÜ tegemised 2018/2019

T 21.aug.. Aktiiviga aastaplaani koostamine
L 29.sept. Matemaatika lahtine võistlus
  VAHEAEG 22.10-28.10. 2018
19.-20..okt. 45. vabariiklikud matemaatikaõpetajate päevad Viljandis (nende raames toimub 19.okt. rahvusvaheline seminar)
L 15.dets. Matemaatika talvine lahtine võistlus
  VAHEAEG  24.12.2018 – 06.01.2019
R 04. jaan. EMS KMÜ koolituspäev Tallinna Reaalkoolis. Teemadeks riigieksam ja tasemetööd, …., info jne.
L 12. jaan. EMS KMÜ koolituspäevad Tartus HTG-s. Teemadeks riigieksam ja tasemetööd,  …. ,info jne.
N 31.jaan./R 1.veebr NUPUTA eelvoorud ühiste ülesannetega
K 6.veebr. olümpiaadi piirkonnavoor
  VAHEAEG  25.02. – 3.03.2019
R/L 8./9.märts 4.kl+5.kl+6.kl. matemaatikaolümpiaad
N 21.03 rahvusvaheline matemaatika võistlusmäng KÄNGURU
L 6.aprill  TALVEPÄEV + SELTSI AASTAKOOSOLEK  (Tartus)
L,P 13.-14.apr. Matemaatikaolümpiaadi lõppvoor Tartus
K-L 24.-27.apr. KMÜ aktiivi reis Minskisse (seltsi liikmetele)
  VAHEAEG 22.04.- 28.04.2019
L 4.  mai NUPUTA lõppvoor Jõgevamaal Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumis
T  21. mai 6.kl. tasemetöö
R 24. mai matemaatika riigieksam (lisaeksam30.05.2019)
E 10.juuni põhikooli lõpueksam
K-R 14.-16.aug. EMS KMÜ suvised täiendkoolituspäevad (korraldavad Harjumaa ja Tallinn) Pedase puhkekeskuses. NB! (seltsi liikmetele)