Aastaraamat 2009

EESTI MATEMAATIKA SELTS

AASTARAAMAT

2009

Toimetaja: Peeter Puusemp

Autoriõigus: Eesti Matemaatika Selts, 2010
ISSN 1406-4316

SISUKORD

Eessõna ….. 8

MATEMAATIKA

Mitmemõõtmelisest asümmeetrilisest Laplace’i jaotusest. Helle Visk ….. 11
Pythagorase koma. Ebu Tamm ….. 18
Maatrikstuletis ja -integraal. Margus Pihlak ….. 22
Paraboolsete integrodiferentsiaalvõrrandite positiivsusprintsiip. Jaan Janno ….. 35
Uurida liikumisi. Maido Rahula ….. 44
Vähimruutude meetod matemaatilises planeerimises ja mänguteoorias. Evald Übi ….. 57
Dekompositsiooni-koordinatsiooni meetoditest multikriteriaalses optimeerimises. Otu Vaarmann ….. 76
Kervaire’i invariandi probleem. Viktor Abramov, Olga Liivapuu ….. 88

MATEMAATIKA KÕRGKOOLIDES

Matemaatika õpetamise sisu ja süsteem Sisekaitseakadeemias. Helmo Käerdi ….. 101
Matemaatika Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Rein Ruus ….. 109
Matemaatika Eesti Mereakadeemias. Aadu Haavamäe, Valdur Poll, Piret Puusemp ….. 116
90 aastat matemaatikaõpetaja koolitamist Tallinna Ülikoolis. Tiiu Kaljas ….. 125
Tallinna Tehnika ülikooli sisseastumiskatsete ülesanded matemaatikas. Lea Pallas ….. 131

KOOLIMATEMAATIKA

Reaalainete süvaõppest Nõo Reaalgümnaasiumis. Ülle Juurik ….. 137
Rahvusvaheline reaalainete olümpiaad Tallinnas ….. 150
Ado Pajo mälestusmedal ….. 152
Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia ….. 155
Matemaatikaõpetajate suvepäevad. Anne Aasamets, Hele Kiise ….. 156
Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli õpilaste luuletusi matemaatikast ….. 167

MATEMAATIKUD

Akadeemik Ülo Lumiste 80 ….. 173
Leo Ainola 80 ….. 190
Simson Baron 80 ….. 194
Arno Kass 80 ….. 213
Ene-Margit Tiit 75 ….. 215
Aksel Jõgi 75 ….. 219
Peeter Oja 60 ….. 222
Tiit Lepmann 60 ….. 224
Rein Prank 60 ….. 228

100 aastat sünnist. Peeter Puusemp ….. 230

Claude Chevalley (1909–1984) ….. 230
Gerhard Gentzen (1909–1945) ….. 233
Stephen Cole Kleene (1909–1994) ….. 235
Saunders Mac Lane (1909–2005) ….. 237
Anatoli Ivanovitš Maltsev (1909–1967) ….. 238
Mark Aronovitš Naimark (1909–1978) ….. 242
Stanislaw Marcin Ulam (1909–1984) ….. 245

Nekroloogid

Jevgeni Gabovitš (1938–2009) ….. 248
Elmar-Oskar Sakkov (1941–2009) ….. 251
Israil Moiseevich Gelfand (1913–2009) ….. 255

KONVERENTSID JA SEMINARID

Seminar “Algebra ja tema rakendused“ ….. 261
Rahvusvaheline matemaatikahariduse konverents. Madis Lepik ….. 262
2. TTÜ matemaatika-loodusteaduskonna teaduskonverents ….. 264
90 aastat matemaatikaõpetajate koolitamist Tallinna Ülikoolis ….. 266
Matemaatikaõpetajate pidupäevad Tartus. Viia Keeru ….. 267
Algebra, geomeetria ja matemaatiline füüsika. E. Paal ….. 272
3. Soome-Eesti matemaatikakollokvium. K. Kaarli ….. 274
Pool sajandit arvutit Tartu Ülikoolis. Jüri Tapfer, Peep Uba ….. 279

PREEMIAD JA AUTASUD

Cherni medal ….. 287
Abeli preemia 2009. Peeter Puusemp ….. 289
Shaw’ preemia ….. 293
Ramanujani preemia 2009 ….. 296
Presidendi Kultuurirahastu ja Skype’i reaalteaduste eripreemia ….. 297
Eesti Vabariigis antud preemiad ja autasud ….. 298

Riiklik aastapreemia 2009 ….. 298
Eesti Matemaatika Seltsi preemiad ….. 298
Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu hariduspreemia ….. 299
Gerhard Rägo mälestusmedal ….. 300
Eesti üliõpilaste teadustööde 2009. a riiklik konkurss ….. 300
Tallinna Ülikooli üliõpilaste teadustööde konkurss ….. 301
Õpilaste teadustööde riiklik konkurss ….. 301
Teaduse populariseerimise auhind ….. 302
Ülikoolide tunnustused ….. 302

VARIA

Doktoritööde kaitsmine ….. 307
Teadusmagistritööde kaitsmine ….. 308
Ülikoolide lõpetajad 2009 ….. 309
EMSi üritused ….. 314

EMSi juhatuse koosolek 29.01.2009 ….. 314
EMSi üldkoosolek ja KMÜ talvepäev 28.02.2009 ….. 314
EMSi juhatuse koosolek 13.04.2009 ….. 316
EMSi juhatuse koosolek 25.09.2009 ….. 318

Juubelid ….. 322
Nuputamist  ….. 323
Isikunimede register  ….. 325