G. Kangro kõrgkooliõpiku preemia

Seoses Gunnar Kangro 100-nda sünniaastapäevaga loob Eesti Matemaatika
Selts koostöös TÜ matemaatika-informaatikateaduskonnaga eestikeelse
kõrgkooli matemaatikaalase originaalõpiku preemia, et väärtustada
emakeelsete ülikooliõpikute kirjutamist.
Preemia statuut.

2018. aastal väljaantava preemia suurus on 1000 eurot ning
kandideerida võivad aastatel 2013-2018 ilmunud õpikud. Konkursis
osalemiseks tuleb autori(te)l esitada 5. novembriks Eesti Matemaatika
Seltsi presidendile õpiku eksemplar ja avaldus konkursil osalemiseks.

Ootame aktiivset osavõttu!

Rainis Haller
EMS president

Gunnar Kangro kõrgkooliõpiku preemia statuut

Gunnar Kangro poolt koostatud kõrgkooli matemaatikaõpikud kuuluvad eestikeelsete õpikute kullafondi. Eesti Matemaatika Selts (EMS) loob Gunnar Kangro 100-ndal sünniaastal eestikeelse kõrgkooli matemaatikaalase originaalõpiku preemia, et väärtustada emakeelsete ülikooliõpikute kirjutamist.

1. Preemiat antakse välja iga viie aasta tagant alates käesolevast aastast. Preemiale kandideerimiseks võivad autorid esitada eelneva viie kalendriaasta jooksul ilmunud õpikuid.

2. Preemia on rahaline. Preemia ja selle suurus kuulutatakse välja EMS veebilehel väljaandmise aasta juunis. Preemia määramine tehakse teatavaks G. Kangro sünnikuul novembris.

3. Konkursis osalemiseks tuleb autori(te)l esitada 15. septembriks Eesti Matemaatika Seltsi presidendile õpiku eksemplar ja avaldus konkursil osalemiseks.

4. Konkursitöid hindab ja auhinna määrab EMS juhatuse poolt moodustatud kolme-liikmeline komisjon.

5. Preemia antakse üle sobival määramisjärgsel G. Kangro mälestusele pühendatud üritusel.

6. Preemiat finantseeritakse Tartu Ülikooli matemaatika-informaatikateaduskonna või selle õigusjärglase poolt või Eesti Matemaatika Seltsile vastava sihtotstarbega tehtud annetustest.
18. juunil 2013. a.

Raul Kangro, Eesti Matemaatika Seltsi president

Tõnu Kollo, Matemaatika-informaatikateaduskonna dekaan