Teated

Õppevara digitaalsete kogumike loomise riigihanke alusdokumentide muutus

Anname teada, et SA Innove on muutnud riigihanke „e-Koolikotti õppevara digitaalsete kogumike loomine“ alusdokumente, sealhulgas pakkumuste esitamise tähtaega. Muudatus puudutab eelkõige nõudeid pakkujale ehk kvalifitseerimistingimusi. Pakkumisi oodatakse hiljemalt 21.09.2018 (k.a.) e-posti aadressil kristi.semidor@innove.ee ja koopia aino.toomesaar@innove.ee.   AD_digitaalsete kogumike loomine_v Lisa 1 A_Teemade jaotus_v Lisa 1_Tehniline kirjeldus_v Lisa 2_Juhendmaterjal digikogumike loomiseks_v Vorm I_Pakkuja elulookirjeldus_v Vorm

Edasi

45. matemaatikaõpetajate päevad (19.-20. okt 2018)

19. ja 20. oktoobril 2018 toimuvad Viljandis 45. üleriigilised matemaatikaõpetajate päevad, kuhu on oodatud kõik matemaatikaõpetajad ja matemaatikud. Info, ajakava, registreerumine kodulehel      45. matemaatikaõpetajate päevad Täpsustav info lisandub ürituse veebilehele pidevalt.

Edasi

Hankekutse õppevara digitaalsete kogumike loomiseks

Sihtasutus Innove kutsub õpetajaid osalema hankes, mille käigus luuakse e-Koolikotis digitaalseid kogumikke. Selleks et tõhustada õppimist ja õpetamist ning hõlbustada õpetajate tööd kaasaegse õpikäsituse rakendamisel, soovib SA Innove õpetajatelt tellida 2018. aastal e-Koolikotist kättesaadavad digikogumikud II kooliastme kõikides ainetes ja klassides (loodusainetes III astmes) ning koolieelses lasteasutuses. Digikogumike teemade valikul tuleb lähtuda õppekavade teemade jaotusest.

Edasi

EMS tegevused

Eesti Matemaatika Päevad

Esimesed Eesti Matemaatika Päevad toimusid 7.-10. juunini 1986 Saaremaal Mändjalas.
Alates 1996 on EMP toimunud üle aasta.

Edasi

Aastaraamatud

Eesti Matemaatika Selts annab välja aastaraamatuid ja muid trükiseid.

Edasi

Preemiad ja autasud

Eesti Matemaatika Selts

– korraldab avalikke konkursse matemaatika erinevates valdkondades, mille alusel määrab preemiaid ja stipendiume;

– autasustab silmapaistvaid teadustulemusi saavutanud matemaatikuid, esitab eesti matemaatikuid ja matemaatikaõpetajaid üleriigilistele ja rahvusvahelistele konkurssidele ja preemiatele;

Edasi