Teated

XLIX MATEMAATIKAÕPETAJATE PÄEVAD

Võru- ja Põlvamaal 17. – 18. novembril 2023 Kutsume päevadest osa võtma ning ettekannetega esinema või töötubasid juhatama matemaatika- ja informaatikaõpetajaid, kõrgkoolide õppejõude, õppekava rakendumise uurijaid ja teisi matemaatikaharidusest huvitatud isikuid. Ettekannete ja töötubade soovitatav temaatika:1. Õppekava rakendamise kogemused.2. Välishindamisest ja matemaatika riigieksami olevikust-tulevikust.3. Valikkursuste ja teiste ainekava rikastavate teemade käsitlemise ning tunnivälise ainealase tegevuse

Edasi

EMS KMÜ suvepäevad 2023

ehk MATEMAATIKAÕPETAJATE SUVEPÄEVAD 2023 Matemaatikaõpetajate suvepäevad 14.-16. august 2023   Järvamaal Hindreku Turismitalu http://hindrekutalu.ee/ Osalustasu 150 eurot. Registreeruda palume hiljemalt 31. juuli. Vaata täpsemalt https://matemaatika.eu/kmu/kmu-suvepaevad-op_paevad/

Edasi

Moodle STACK koolitus

Head seltsikaaslased!  Kuna Moodle keskkonnas on võimalik kasutada küsimusetüüpi STACK, mis rakendab küsimuse genereerimisel ja vastuse kontrollil arvutialgebra süsteemi Maxima, siis ehk pakub huvi seoses konverentsiga STACK 2023 korraldatav koolitus.  Parimate tervitustega  Gert Tamberg  Monday, April 24th, 9.00 – 10.30 Workshop for STACK Beginners  Tim Lowe, Director of Teaching, Faculty of Science, Technology, Engineering &

Edasi

EMS tegevused

Eesti Matemaatika Päevad

Esimesed Eesti Matemaatika Päevad toimusid 7.-10. juunini 1986 Saaremaal Mändjalas. Alates 1996 on EMP toimunud üle aasta.

Edasi

Aastaraamatud

Eesti Matemaatika Selts annab välja aastaraamatuid ja muid trükiseid.

Edasi

Preemiad ja autasud

Eesti Matemaatika Selts – korraldab avalikke konkursse matemaatika erinevates valdkondades, mille alusel määrab preemiaid ja stipendiume; R

Edasi