Teated

ÕPETAJATE AINELIITUDE AVALIK PÖÖRDUMINE

Eesti Vabariigi riigikogu kultuurikomisjon Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister Mailis Reps ÕPETAJATE AINELIITUDE AVALIK PÖÖRDUMINE           14. oktoober 2019 9. septembril 2019 algatas Vabariigi Valitsus seaduseelnõu „Kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 57 SE“. Meie, allakirjutanud, väljendame rahulolematust nimetatud seaduseelnõu valmimise viisi üle ning oleme algatatud eelnõu suhtes järgneval seisukohal. Eesti Vabariigi

Edasi

XLVI matemaatikaõpetajate päevad

XLVI matemaatikaõpetajate päevad toimuvad Kuressaares 8.-9. novembril 2019.  Registreerumine ja info https://sites.google.com/view/46-matemaatikaopetajate-paevad Täiendav info: Päevakava ja ettekanded: Sirje Pihlap sirje.pihlap@ut.ee Korralduslikud küsimused: Marek Schapel marek.schapel@syg.edu.ee

Edasi

Prof. Eve Oja mälestusseminar 10.10.2019 Tartus

EMS korraldab prof. Eve Oja ( 10.10.1948–27.01.2019) mälestuseks seminari. Seminar toimub 10.10.2019 Tartus J. Liivi 2-621 kell 16–20.Kell 15 sõidame autodega J. Liivi 2 õppehoone juurest Raadi surnuaeda, et panna lilled ja küünlad Eve Oja hauale. Osavõtust palume teatada hiljemalt 7. oktoobriks aadressil ltms_kantselei@ut.ee.

Edasi

EMS tegevused

Eesti Matemaatika Päevad

Esimesed Eesti Matemaatika Päevad toimusid 7.-10. juunini 1986 Saaremaal Mändjalas.
Alates 1996 on EMP toimunud üle aasta.

Edasi

Aastaraamatud

Eesti Matemaatika Selts annab välja aastaraamatuid ja muid trükiseid.

Edasi

Preemiad ja autasud

Eesti Matemaatika Selts

– korraldab avalikke konkursse matemaatika erinevates valdkondades, mille alusel määrab preemiaid ja stipendiume;

– autasustab silmapaistvaid teadustulemusi saavutanud matemaatikuid, esitab eesti matemaatikuid ja matemaatikaõpetajaid üleriigilistele ja rahvusvahelistele konkurssidele ja preemiatele;

Edasi