Teated

G. Kangro kõrgkooliõpiku preemia

G. Kangro nimelise eestikeelse kõrgkooliõpiku auhinna pälvisid 2018. a: Alar Leibak õpikuga “Kompleksmuutuja funktsioonid” ja Kalev Pärna õpikuga “Tõenäosusteooria algkursus”. Preemia jaotatakse kahe autori vahel võrdselt. Rainis Haller

Edasi

EMS-i publikatsiooniauhinna ja üliõpilaspreemia laureaadid

Lugupeetud Eesti Matemaatika Seltsi liikmed 2018. aasta Eesti Matemaatika Seltsi publikatsiooniauhinna saab Mikk Vikerpuur artikli “Two Collocation Type Methods for Fractional Differential Equations with Non-Local Boundary Conditions” (https://doi.org/10.3846/13926292.2017.1355339) eest. Mikk Vikerpuur on Tartu Ülikooli doktorant, juhendaja Arvet Pedas. 2018. aasta Eesti Matemaatika Seltsi üliõpilaspreemia saab Kadri Sügis bakalaureusetöö “Algarvuvalemitest” (https://dspace.ut.ee/handle/10062/62182) eest. Võidutöö kaitsti Tartu Ülikoolis 2018. aastal, juhendaja Lauri

Edasi

KMÜ infopäevad jaanuaris

Tallinn 4. jaanuar  2019, Tallinna Reaalkool,   kell 10.30-16.00    Tartu  12. jaanuar 2019, Hugo Treffneri Gümnaasium, kell 10.30-16.00 Teabepäeval teema kokkuvõtte 2018.a. tasemetöödest ja eksamitest, räägime pikemalt probleemsetest ülesannetest ja lahenduste hindamisest; kuulame EIS-i arendusest, 3.kooliastme digimaterjalidest, Euroopa statistikavõistlusest, jagame infot jne. Esinejateks Piret Simmo, Deivi Taal, Anastassia Šipova, Jüri Kurvits, Hannes Jukk jt. Ajakava

Edasi

EMS tegevused

Eesti Matemaatika Päevad

Esimesed Eesti Matemaatika Päevad toimusid 7.-10. juunini 1986 Saaremaal Mändjalas.
Alates 1996 on EMP toimunud üle aasta.

Edasi

Aastaraamatud

Eesti Matemaatika Selts annab välja aastaraamatuid ja muid trükiseid.

Edasi

Preemiad ja autasud

Eesti Matemaatika Selts

– korraldab avalikke konkursse matemaatika erinevates valdkondades, mille alusel määrab preemiaid ja stipendiume;

– autasustab silmapaistvaid teadustulemusi saavutanud matemaatikuid, esitab eesti matemaatikuid ja matemaatikaõpetajaid üleriigilistele ja rahvusvahelistele konkurssidele ja preemiatele;

Edasi