Teated

Toetusavaldus EMS-i juhatuse seisukohale Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise eelnõu osas

2.04.20 algatas Vabariigi Valitsus eelnõu põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmiseks. Esitatud eelnõu kohaselt sätestab muuhulgas edaspidi põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise tingimused tähtajatult Vabariigi Valitsus oma määrusega. Seltsi juhatus on seisukohal, et tänases eriolukorras tehtavad muudatused õppekorralduses, sh lõpetamise tingimustes peavad kehtima ainult eriolukorra vältel või kindla tähtajaga selle järgselt eriolukorrast tingitud otsese mõju kestel. Seltsi juhatus

Edasi

Nõuanded matemaatika koduõppe läbiviimiseks

Head matemaatikaõpetajad! Palun jagage teistele õpetajatele alljärgneval Google Docs’i lehel matemaatika koduõppe tundide läbiviimise head kogemust:https://docs.google.com/document/d/12QzNHZf5-pL_r-kNvUBPM6SsObpmHlDQcLyjur6Z85g/edit?usp=sharing E-õppe lihtsustamiseks koostas Innove tabeli, kuhu on ainepõhiselt koondatud üldhariduskoolidele mõeldud digitaalsete õppematerjalide ja keskkondade lingid. Tabelis olev info aitab järgnevatel nädalatel õpet korraldada ka neil aineõpetajatel, kes senini haridustehnoloogiat ja digitaalset õppevara kuigi palju kasutanud ei ole. Tabelit täiendatakse jooksvalt!https://docs.google.com/spreadsheets/d/17zt2ied3Xv0nyQJTLV5fj7IA7AgnEtTi/edit#gid=583194164

Edasi

KMÜ infopäevad jaanuaris 2020

Tallinn 10. jaanuar  2020, Tallinna Reaalkool, kell 12.00-17.30 Tartu  11. jaanuar 2020, Hugo Treffneri Gümnaasium, kell 10.30-16.00 Koolitusele registreerumine kuni 7. jaanuarini aadressil:  https://forms.gle/ws6RRoxN8D63VEVB8 Infopäeval räägime riigieksamist ja selle hindamisest; trigonomeetria  kui ühe raskema teema õpetamisest;nutiseadmete valest kasutamisest eksamil; e-testide ja e-tasemetööde arendamisest;põhikooli eksami ja sisseastumiskatse erinevusest ning jagame infot.Lektoriteks on Deivi Taal, Maksim Ivanov, Andres

Edasi

EMS tegevused

Eesti Matemaatika Päevad

Esimesed Eesti Matemaatika Päevad toimusid 7.-10. juunini 1986 Saaremaal Mändjalas.
Alates 1996 on EMP toimunud üle aasta.

Edasi

Aastaraamatud

Eesti Matemaatika Selts annab välja aastaraamatuid ja muid trükiseid.

Edasi

Preemiad ja autasud

Eesti Matemaatika Selts

– korraldab avalikke konkursse matemaatika erinevates valdkondades, mille alusel määrab preemiaid ja stipendiume;

– autasustab silmapaistvaid teadustulemusi saavutanud matemaatikuid, esitab eesti matemaatikuid ja matemaatikaõpetajaid üleriigilistele ja rahvusvahelistele konkurssidele ja preemiatele;

Edasi