Aastaraamat 2007

EESTI MATEMAATIKA SELTS

AASTARAAMAT

2007

Toimetajad: Ellen Redi, Gert Tamberg

Autoriõigus: Eesti Matemaatika Selts, 2012
ISSN 1406-4316

Sisukord

Saateks ….. 9

MATEMAATIKA

Mitmemõõmelistest jaotustest. Tõnu Kollo ….. 10
Kordusmõõtmiste andmelünkade käsitlemine koopulate abil. Ene Käärik ……22
Banachi operaatorruumide kompaktsete alamhulkade ühtlane faktorisatsioon. Kristel Mikkor …..30
Mitmemõõtmeliste jaotusfunktsioonide lähendamine. Margus Pihlak …..38
Black-Scholes-Mertoni järgne finantsmatemaatika. Artur Sepp …..40
Osakogumite kitsendustega hinnang. Kaja Sõstra …..53

MEMUAARE JA MÕTISKLUSI

Läbikäidud radadelt koos tuulte pöörises koolimatemaatikaga. Aksel Telgmaa …..60
Matemaatilise mõtteviisi osast ühiskonnas. Otu Vaarmann …..83
Lugedes Henri Poincare mõtteid. Maido Rahula …..89
13 küsimust Mati Abelile tema 5×13 juubeli puhul. Maido Rahula …..95

MATEMAATIKUD

Aksel Telgmaa 75. Madis Lepik …..98
August Undusk 75. Tõnu Tõnso …..101
Otu Vaarmann 70. Peeter Puusemp …..103
Elts Abel 60. Jüri Afanasjev …..105
Riho Lepp 60. Peeter Puusemp …..107
Peeter Puusemp 60. Frederik Vichmann …..110
Inna Toovis 60. Kolleegid …..115

IN MEMORIAM

Taivo Arak 02.11.1946 – 17.10.2007 …..119
Jaak Hion 24.07.1929 – 24.06.2007 …..130
Ivar-Heldur Petersen 26.07.1929 – 09.08.2007 …..135
Paul Joseph Cohen 02.04.1934 – 23.03.2007 …..140
Hans-Jürgen Hoehnke 25.10.1925 – 10.06.2007 …..142
Gregory Maxwell Kelly 05.06.1930 – 26.01.2007 …..147
David George Kendall 15.01.1918 – 23.10.2007 …..149
Emma Lehmer 06.11.1906 – 07.05.2007 …..151

KOOLIMATEMAATIKA

Kokkuvõteid matemaatikavõistlustest 2007. aastal…..153

Eesti koolinoorte LIV matemaatikaolümpiaad …..154
IMO 2007 …..156
Balti tee 2007 …..159

XXXIV matemaatikaõpetajate põevad Võrumaal. Elts Abel …..162
Koolimatemaatika Ühenduse suvepäevad Toilas. Helen Kiisel ja Inna Toovis …..170

KONVERENTSID JA SEMINARID

Rahvusvaheline konverents SACG Tartus. Valdis Laan …..175
AGMF’2007 Göteborgis. Eugen Paal …..178
Esinemas seminaril NBFAS. Eve Oja …..179
Seminar “Algebra ja tema rakendused” 4.–6. mail 2007 Ratniekis. Valdis Laan …..181
Matemaatika õpetamise 8. rahvusvaheline konverents Riias. Lea Lepmann …..183

PREEMIAD JA AUTASUD

Eesti Matemaatika Seltsi preemiad …..185
Professor Gerhard Rägo nimelised medalid tema 115. sünniaastal. Tiit Lepmann …..186
Eesti Vabariigis antud preemiad ja autasud …..189

Eesti Vabariigi 2007. aasta teaduspreemiad …..190
Teaduse populariseerimise auhind 2007 …..190
Eesti Teaduste Akadeemia 2007. aasta üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss …..191
Haridus- ja Teadusministeeriumi 2007. aasta üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss …..191

KROONIKA

Eesti Matemaatika Selts aastatel 1998–2007. Kalle Kaarli …..192
Väitekirjade kaitsmine …..211
Ülikoolide lõpetajad 2007 …..216
Juubelid …..222
EMSi 2007. aasta tegevuse kroonika …..223