EMS Publikatsiooniauhind

Eesti Matemaatika Seltsi Publikatsiooniauhinna statuut

1. Auhind, 500 eurot, on mõeldud eduka noore Eestiga seotud teadlase premeerimiseks (ühekordse stipendiumina) publikatsiooni eest rahvusvahelises matemaatilises ajakirjas. Auhind antakse välja kuni fondi tühjenemiseni. Auhinnafondi algseisuks 20.02.2002 oli 6500 eurot, millele 2011. aastal lisandus 7000 eurot.

2. Rahvusvaheliste ajakirjade all mõistetakse käesolevas statuudis neid ajakirju, mida on kajastatud andmebaasides Current Contents ja/või Science Citation Index – Expanded.

3. Auhinnakonkursis võivad osaleda Eestiga seotud teadlased, kellel on ainuisikuline publikatsioon rahvusvahelises matemaatikaajakirjas eelneva kalendriaasta jooksul. Taotleja vanuseks võib olla kuni 33 eluaastat artikli ilmumise ajal. Eesti kodakondsuse omamine pole kohustuslik, küll aga eeldatakse, et konkursis osaleja on õppinud/töötanud Eestis vähemalt 5 aastat ning konkursile esitatud töö on seotud Eestis õppimise/töötamisega. Näiteks, kui artikli ilmumisaasta on 2011 ja autor on sündinud mitte varem kui 1978. a., võib artikli esitada 2012. aasta konkursile.

4. Konkursis osalemiseks tuleb 15. septembriks esitada Eesti Matemaatika Seltsi presidendile kaks separaati ühest teaduslikust artiklist (mis on ilmunud rahvusvahelises matemaatika-ajakirjas eelneva kalendriaasta jooksul ja mille ainsaks autoriks on konkureerija), avaldus konkursil osalemiseks (kus on toodud ka publikatsiooni seos Eestiga) ning CV (milles sisalduvad andmed konkureerija sünniajast, õpingutest, tööalasest karjäärist, samuti kontaktaadress ja -telefon ning e-maili aadress).

5. Konkursitöid hindab ja auhinna määrab kolmeliikmeline komisjon, mida juhib Eesti Matemaatika Seltsi president ja mille liikmeteks on Tartu Ülikooli matemaatika-informaatikateaduskonna dekaan (või tema volitatud isik) ning auhinnafondi looja (või tema volitatud isik). Pärast auhinnafondi looja surma määrab komisjoni kolmanda liikme Eesti Matemaatika Seltsi juhatuse koosolek . Otsus langetatakse pooleteise kuu jooksul, seega taotlemise aasta 1. novembriks.

6. Auhind antakse üle Eesti Matemaatika Seltsi korralisel koosolekul. Auhinna üleandmisel esitab Eesti Matemaatika Seltsi president või tema poolt volitatud isik lühiülevaate võitnud tööst.

7. Auhinna võitja ei konkureeri järgmisel kolmel aastal, võib aga osaleda taas konkursil nelja aasta pärast.

8. Auhinnafondi haldab Eesti Matemaatika Selts. Fondi kasutatakse ainult publikatsiooniauhindadeks.

9. Käesolev statuut hakkab kehtima alates 1. jaanuar 2012, muutes kehtetuks EMS publikatsiooniauhinna varasema statuudi.

Raul Kangro, Eesti Matemaatika Seltsi president
Gennadi Vainikko, auhinnafondi looja
4. oktoobril, 2011. a.

Laureaadid:

 • 2021. a
  Johann Langemets, „Symmetric strong diameter two property in tensor products of Banach spaces”, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2020, https://doi.org/10.1016/j.jmaa.2020.124314.
 • 2020. a
  Anti välja kaks auhinda:
  1) Andre Ostrak, „Characterisation of the weak-star symmetric strong diameter 2 property in Lipschitz spaces”, Journal of Mathematical Analysis and Applications, ilmus elektrooniliselt 28. oktoobril 2019;
  2) Kristo Väljako, „Monomorphisms in the category of firm modules“,  Communications In Algebra, ilmus elektrooniliselt 29. detsembril 2019.
 • 2019. a
  Preemiat välja ei antud.
 • 2018. a
  Mikk Vikerpuur, „Two Collocation Type Methods for Fractional Differential Equations with Non-Local Boundary Conditions“, Mathematical Modelling and  Analysis, 2017.
 • 2017. a
  Preemiat välja ei antud.
 • 2016. a
  Silja Veidenberg, „A characterization of bounded convex approximation properties“, Archiv der Mathematik, 2016.
 • 2012. a
  Aleksei Lissitsin, „A unified approach to the strong and
  the weak bounded approximation properties of Banach spaces“,
  Studia Mathematica, 2012.