EMS üldkoosolekul toimunud valimiste tulemused

EMS üldkoosolekul toimunud valimiste tulemused

Rubriik:EMS

Eesti Matemaatika Seltsi presidendiks valiti Jüri Lember.

EMS juhatuse liikmeteks valiti:
Hannes Jukk,
Raul Kangro,
Hele Kiisel,
Kaido Lätt,
Härmel Nestra,
Indrek Zolk,
Gert Tamberg,
Kristel Tamm,
Raili Vilt,
Annika Volt.

EMS revisjonikomisjoni liikmeteks valiti:
Uno Hämarik,
Helen Kaasik,
Valdis Laan.

EMS auliikmeteks valiti:
Uno Hämarik,
Helen Kaasik.