Olaf Prinitsa nimeline preemia

Olaf Prinitsa nimelise preemia statuut

  1. Olaf Prinitsa nimelise preemia eesmärk on tunnustada matemaatika õpetajakoolituse magistriõppekava lõpetanud üliõpilast.
  2. Eesti Matemaatika Seltsi Olaf Prinitsa nimeline preemia on ühekordne rahaline stipendium, millega Eesti Matemaatika Selts tunnustab üliõpilaste magistriõppekaval valminud matemaatika didaktika- või metoodikaalast uurimustööd ja/või õppematerjali.
  3. Eesti Matemaatika Seltsi Olaf Prinitsa nimelise preemiaga autasustatakse igal aastal üht viimase 12 kuu jooksul kaitstud magistriõppekaval valminud tööd. Ühistöö korral jaotatakse preemia võrdselt uurimuse autorite vahel.
  4. Eesti Matemaatika Seltsi Olaf Prinitsa nimelise preemia suurus võrdub poolega Eesti Vabariigis kehtestatud õpetaja miinimumpalgast (vastava aasta 1. mai seisuga). Preemia pälvinud üliõpilane saab lisaks Eesti Matemaatika Seltsi diplomi.
  5. Eesti Matemaatika Seltsi Olaf Prinitsa nimelise preemia määrab seltsi juhatuse poolt igal aastal selleks moodustatud (vähemalt kolmeliikmeline) preemiakomisjon.
  6. Eesti Matemaatika Seltsi Olaf Prinitsa nimelise preemia määramisel eelistatakse töid, mis sisaldavad uusi metoodilisi käsitlusi, koolimatemaatika teemade didaktiliselt põhjendatud uudset käsitlust või koostatud õppematerjale/juhendmaterjale, mida on võimalik koheselt laialdaselt kasutusele võtta.
  7. Vajaliku tasemega töödepuudumisel on preemiakomisjonil õigus jätta preemia mõnel aastal välja andmata.
  8. Töid Eesti Matemaatika Seltsi Olaf Prinitsa nimelise preemia konkursile esitavad magistritööde autorid ise või õppejõud. Tööde esitamise tähtaeg on 1. september. Esitatav töö peab olema kaitstud viimase 12 kuu jooksul. Konkursiga seotud materjalid tuleb esitada e-kirja vahendusel Eesti Matemaatika Seltsi Koolimatemaatika Ühenduse esimehele.
  9. Konkursile esitatud töö korral tuleb tagada moodustatud preemia-komisjoni liikmetele juurdepääs tööle ja selle lisadele ning lisada autori kontakt e-mail.
  10. Eesti Matemaatika Seltsi Olaf Prinitsa nimeline preemia saaja tehakse teatavaks jooksva aasta 6. oktoobril (EMS list, EMS koduleht, kandidaadid) ning preemia antakse kätte  sügisel toimuvatel vabariiklikel matemaatikaõpetajate päevadel.