Eesti Matemaatika Seltsi üliõpilaspreemia

Väljavõte  statuudist,
vastu võetud EMS
juhatuse poolt  5.  juunil 1998. a.

  • Eesti Matemaatika Seltsi üliõpilaspreemia on rahaline preemia (ühe-kordne stipendium), millega Eesti Matemaatika Selts tunnustab üliõpi-laste bakalaureuseõppes saadud sisukaid tulemusi matemaatikas ja ma-temaatika rakendustes.
  •  Eesti Matemaatika Seltsi üliõpilaspeemiaga autasustatakse igal aastal üht bakalaureuseõppes valminud uurimust. Ühisuurimuse korral jaota- takse preemia võrdselt uurimuse autorite vahel.
  • Eesti Matemaatika Seltsi üliõpilaspreemia koosneb Eesti Vabariigi poolest keskmisest kuupalgast (igal aastal 1. oktoobri seisuga) ning Eesti Matemaatika Seltsi diplomist.
  • Eesti Matemaatika Seltsi üliõpilaspreemia määrab seltsi juhatuse poolt igal aastal selleks moodustatud (vähemalt viieliikmeline) preemia-komisjon.
  • Eesti Matemaatika Seltsi üliõpilaspreemia määramisel eelistatakse neid uurimusi, mis sisaldavad uusi sisukaid tulemusi. Vajaliku taseme-ga uurimuste puudumisel on preemiakomisjonil õigus jätta preemia mõnel aastal välja andmata.
  • Töid Eesti Matemaatika Seltsi üliõpilaspeemia konkursile esitavad uurimuse autorid ise või õppejõud.
 • Eesti Matemaatika Seltsi üliõpilaspreemia saaja tehakse teatavaks iga aasta 15. novembril ning preemia kätteandmine toimub 1. detsembril eestikeelse kõrghariduse aastapäeval Tartus või seltsi üldkoosolekul.

Laureaadid:

 • 2021. a Nikita Leo, bakalaureusetöö „Banachi ruumi ühikkera plastilisus“, Tartu Ülikool, juhendajad Rainis Haller ja Olesia Zavarzina (V. N. Karazini nimeline Harkivi Rahvuslik Ülikool). 
 • 2020. a Tähvend Uustalu, bakalaureusetöö „Lühikesed eeltäpsed jadad eeljärjestatud -algebrate kategoorias“, Tartu Ülikool, juhendaja Valdis Laan. 
 • 2019. a Triinu Veeorg, bakalaureusetöö Delta- ja Daugaveti-punktid Banachi ruumide otsesummades, Tartu Ülikool, juhendajad Katriin Pirk ja Rainis Haller
 • 2018. a Kadri Sügis, bakalaureusetöö Algarvuvalemitest, Tartu Ülikool, juhendaja oli Lauri Tart
 • 2017. a Triin Taveter, bakalureusetöö Jadaruumide poolt defineeritud tuumaoperaatorid, Tartu Ülikool, juhendaja Aleksei Lissitsin
 • 2016. a Andre Ostrak, bakalaureusetöö Lipschitzi-vaba Banachi ruumi oktaeedrilisus, Tartu Ülikool, juhendajad Rainis Haller ja Märt Põldvere
 • 2015. a Kristo Visk, bakalaureusetöö Permutatsiooni-koodid ja allikakodeerimine, Tartu Ülikool, juhendaja Ago-Erik Riet
 • 2014. a Rihhard Nadel, bakalaureusetöö Diameeter-2 omadustega Banachi ruumide kaasruumide kirjeldused oktaeedrilisuse abil, Tartu Ülikool, juhendajad Rainis Haller ja Johann Langemets
 • 2013. a Ksenia Rozhinskaya, bakalaureusetöö M(a,B,c)-ideaalid Banachi ruumides, Tartu Ülikool, juhendaja Indrek Zolk
 • 2012. a Heiki Niglas, bakalauresusetöö Lipschitzi kujutused ja M-ideaalid, Tartu Ülikool, juhendajad Eve Oja ja Indrek Zolk
 • 2011. a  Karina Kesvatera, bakalaureusetöö Hahn-Banachi teoreemi tõestamine Königi meetodil, Tartu Ülikool, juhendaja Indrek Zolk