Eesti Matemaatika Seltsi üliõpilaspreemia

Väljavõte  statuudist,
vastu võetud EMS
juhatuse poolt  5.  juunil 1998. a.

  • Eesti Matemaatika Seltsi üliõpilaspreemia on rahaline preemia (ühe-kordne stipendium), millega Eesti Matemaatika Selts tunnustab üliõpi-laste bakalaureuseõppes saadud sisukaid tulemusi matemaatikas ja ma-temaatika rakendustes.
  •  Eesti Matemaatika Seltsi üliõpilaspeemiaga autasustatakse igal aastal üht bakalaureuseõppes valminud uurimust. Ühisuurimuse korral jaota- takse preemia võrdselt uurimuse autorite vahel.
  • Eesti Matemaatika Seltsi üliõpilaspreemia koosneb Eesti Vabariigi poolest keskmisest kuupalgast (igal aastal 1. oktoobri seisuga) ning Eesti Matemaatika Seltsi diplomist.
  • Eesti Matemaatika Seltsi üliõpilaspreemia määrab seltsi juhatuse poolt igal aastal selleks moodustatud (vähemalt viieliikmeline) preemia-komisjon.
  • Eesti Matemaatika Seltsi üliõpilaspreemia määramisel eelistatakse neid uurimusi, mis sisaldavad uusi sisukaid tulemusi. Vajaliku taseme-ga uurimuste puudumisel on preemiakomisjonil õigus jätta preemia mõnel aastal välja andmata.
  • Töid Eesti Matemaatika Seltsi üliõpilaspeemia konkursile esitavad uurimuse autorid ise või õppejõud.
  • Eesti Matemaatika Seltsi üliõpilaspreemia saaja tehakse teatavaks iga aasta 15. novembril ning preemia kätteandmine toimub 1. detsembril eestikeelse kõrghariduse aastapäeval Tartus või seltsi üldkoosolekul.