EMS

Lühiinfo seltsi kohta

Eesti Matemaatika Selts (EMS) on vabatahtlik ühendus, mis aitab igakülgselt kaasa matemaatiliste teaduste ja matemaatilise hariduse arengule Eesti Vabariigis, samuti matemaatika saavutuste ja matemaatiliste meetodite rakendamisele erinevates valdkondades.

President: Jüri Lember
Juhatus: Hannes Jukk
Raul Kangro
Hele Kiisel
Kaido Lätt
Härmel Nestra
Indrek Zolk
Gert Tamberg
Kristel Tamm
Raili Vilt
Annika Volt
Kontakt: Eesti Matemaatika Selts
Narva mnt 18
51009 Tartu
Estonia
e-mail: juri.lember@ut.ee

Eesti Matemaatika Seltsi liikmeks astumisel tuleb seltsi juhatusele esitada kirjalik või elektrooniline avaldus koos kahe tegev- või auliikme soovitusega. Liikmete vastuvõtmine toimub juhatuse koosolekutel. Uue liikme vastuvõtmise otsus jõustub pärast tema poolt liikmemaksu tasumist. Uued liikmed peavad vastuvõtmise aastal tasuma liikmemaksu, milleks on terve aasta liikmemaks, kui vastuvõtmine toimub esimesel poolaastal ning pool aastasest liikmemaksust, kui vastuvõtmine toimub teisel poolaastal.

Avaldus (pdf)

Avaldus (doc)

Avaldus (docx)

Liikmemaks jooksva aasta eest tuleb tasuda hiljemalt 1. juuliks EMS-i pangakontole:
saaja: EESTI MATEMAATIKA SELTS,
konto: EE522200001120072904 Swedbank AS,
selgitus: liikmemaks … aasta eest.

Alates 2017. aasta 18. märtsist kehtivad järgmised maksumäärad:
15 eurot aastas neile, kelle brutopalk on alla 1700 euro kuus,
25 eurot aastas neile, kelle brutopalk kuus on 1700 eurot või rohkem.
Pensionäridele on liikmemaks vabatahtlik.

EMS-i-liikmed-seisuga-16.10.2023-ja-liikmemaksud-2021-2023-seisuga-16.10.2023

 

Eesti Matemaatika Seltsi auliikmed

1. Jaak Peetre, 29.07.1935 – 01.04.2019 (1994)
2. Ülo Kaasik, 09.11.1926 – 17.04.2017 (2003)
3. Ülo Lumiste, 30.06.1929 – 20.11.2017 (2003)
4. Olaf Prinits, 03.09.1924 – 14.04.2006 (2003)
5. Enn Tamme, 01.06.1930 – 14.11.2019 (2003)
6. Rein Kolde (2006)
7. Aavo Lind, 28.04.1933 – 02.12.2019 (2006)
8. Ene-Margit Tiit (2006)
9. Gennadi Vainikko (2006)
10. Õie-Marta Tuisk, 24.11.1937 – 02.07.2013 (2009)
11. Otu Vaarmann (2009)
12. Aksel Telgmaa, 10.02.1932 – 07.05.2017 (2009)
13. Maido Rahula, 20.05.1936 – 02.04.2017 (2009)
14. Mati Abel (2012)
15. Elts Abel (2015)
16. Kalle Kaarli (2015)
17. Andi Kivinukk (2015)
18. Erna Laanpere (2015)
19. Aita Raudsepp (2015)
20. Hele Kiisel (2018)
21. Lea Lepmann (2018)
22. Tiit Lepmann (2018)
23. Peeter Puusemp (2018)
24. Tiiu Kaljas (2021)
25. Toivo Leiger (2021)
26. Kalle Velsker (2021)
27. Uno Hämarik (2024)
28. Helen Kaasik (2024)