EMS preemiakonkursid

EMS preemiakonkursid

Rubriik:EMS

Lugupeetud matemaatikaseltsi liikmed!

Annan teada, et alates käesolevast aastast on seltsil uus preemia — Olaf Prinitsa nimeline preemia. Selle auhinnaga premeeritakse matemaatika õpetajakoolituse magistrikava lõpetanud magistrante ning preemia määratakse matemaatika didaktika-alase magistritöö eest. Preemia suurus on 1/2 õpetaja miinimumpalgast. Preemia statuut on manuses, peagi leiab selle ka EMS kodulehelt. Konkurss O. Prinitsa nimelisele preemiale on avatud, töid võivad esitada magistritööde autorid või õppejõud. Tähtaeg on 1. september . Esitamiseks saata e-kiri KMÜ juhatuse esimehele (Hele Kiisel). Võib kirjutada ka mulle.

Ühtlasi kuulutan avatuks ka konkursi  EMS publikatsiooniauhinnale ja üliõpilaspreemiale. Publikatsiooniauhind on nüüd 3/4 Eesti keskmisest palgast (varasem 500 euro asemel) ja sellega premeeritakse noori (kuni 33 eluaastat) autoreid ainuisikulise rahvusvahelises ajakirjas ilmunud artikli eest (täpsem info statuudis EMS kodulehel).  Kandideerida võib kuni 15. septembrini. Kandideerimiseks kirjutage e-kiri koos artikli viitega seltsi presidendile.

Äsja lõppesid kõrgkoolides lõputööde kaitsmised, mistõttu on õige aeg mõelda EMS üliõpilaspreemiale. Sellega premeerime väljapaistvat matemaatika-alast bakalaureusetööd. Üliõpilaspreemia on 1/2     Eesti keskmisest kuupalgast. Töid kandideerimiseks võivad esitada nii autorid kui juhendajad, selleks saata e-kiri seltsi presidendile, tähtaeg on  1. oktoober.

Ilusat suveja kohtumiseni matemaatikapäevadel Pariisis!

Jüri Lember