XVI Eesti Matemaatika Päevad (EMP 2018) Toosikannu Puhkekeskuses 26.-28.juunil 2018

Eesti Matemaatika Selts (EMS), mille asutamiskonverents toimus T(R)Ü aulas 17. septembril 1987. a, on suutnud oma tegevusaastate jooksul täita kahte suurt ülesannet: anda välja seltsi aastaraamatuid, et dokumenteerida Eestis toimuvat matemaatilist tegevust, ja korraldada matemaatikapäevi, et toimuks erinevate asutuste matemaatikute/matemaatikaõpetajate vahetu suhtlus. Matemaatikapäevade ettekanded on mõeldud üldarusaadavatena, millise põhimõtte püstitas juba esimeste päevade (Mändjala kämping Saaremaal, 7.-10. juuni 1986) peakorraldaja Teet Tobias (1938 – 1986) öeldes „75% ettekandest peaks olema 75% kuulajatele arusaadav“.

Nagu iga konverentsi korraldamine algas ka EMP 2018 ettevalmistus juba aasta algul, kui puhkekeskuste aastaplaanid olid tehtud. Matemaatikapäevade osavõtjaskond on sagedasti 60 inimese ringis, seetõttu paljud tursimitalud pole meile sobivad. Matemaatikud on alati suured matka- ja loodusesõbrad olnud, seetõttu leidsime päevade toimumise kohaks Toosikannu Puhkekeskuse (http://toosikannu.ee/), kus piisavalt ruumi seminariks ja huvitavad kohad jalutuskäikudeks looduses euroopa punahirvede jälgimiseks. Toosikannu valikut õigustas ka asjaolu, et see on Tallinnast ja Tartust enam-vähem samal kaugusel.

EMPi täpsem toimumiskoht oli Toosikannu Ale-Sepa, mis on kaunis eraldatud koht, kus päevadest osavõtjad olid ainukesed kliendid. Koha ajalooline nimi on Toosikõnnu (https://et.wikipedia.org/wiki/Toosikõnnu),kõnnumaa on kasutamata väheviljakas maa, praegu on seal kuivendatud heinamaa/rabamaastik. Kes vähegi võttis aega jalutuskäiguks, nägi kindlasti punahirvi (https://et.wikipedia.org/wiki/Punahirv), sest Toosikannu on piiratud kõrge võrkaiaga.

Järgmine korralduslik tegevus oli ettekannete leidmine, mis pole tegelikult eriti lihtne ülesanne, sest sobivad esinejad on sagedasti väga hõivatud. EMP2018 seminarikava kujunes selliseks nagu all lugeda.

1. päev – teisipäev, 26. juuni

Sessioon I

Jan Willemson (AS Cybernetica vanemteadur) „Elliptkõverate krüptograafia ID-kaardil“

Jan Willemson (AS Cybernetica vanemteadur) „Bitcoini plokiahela krüptograafiline protokoll“

Janika Leoste (TLÜ Haridusuuenduse Tippkeskuse analüütik) „Robotite kasutamine matemaatika õpetamisel“ (robotite töötuba ja demonstratsioon 10-le inimesele)

2. päev – kolmapäev, 27. juuni

Sessioon II

Kalle Kaarli (TÜ professor emeritus), „Fibonacci ja tema looming“

Olga Graf (TTÜ/Müncheni Tehnikaülikooli külalisteadur) “Analoog-digitaalmuundus: uued väljakutsed matemaatikutele”

Margus Pihlak (TTÜ Küberneetika Instituudi dotsent) “Muutuste vajalikkuse hindamine“ (Bayesi teoreem, tõepära suhe, Neumann-Pearsoni lemma, Metropolise algoritm)

Gunnar Piho (TTÜ tarkvarateaduse instituudi dotsent) “Matemaatika ained TTÜ äriinfotehnoloogia õppekavadel”

Sessioon III

Ülo Reimaa (TÜ matemaatika ja statistika instituudi teadur) „Kategooriateoreetilised mudelid“

Kaido Lätt (TÜ matemaatika ja statistika instituudi lektor) “Murrulised tuletised”

Rainis Haller (TÜ vanemteadur ) “Lipschitzi funktsioonide Banachi ruumid ja nende eelruumid, Lipschitzi-vabad ruumid”

Kalev Pihl (SK ID Solutions AS juhatuse liige), “Matemaatika, mis aitab elektroonilistel isikutel elada ja surra?”

3. päev – neljapäev, 28. juuni

Sessioon IV

Jüri Belikov (TTÜ arvutisüsteemide instituudi professor) “Suuremahuliste elektrivõrkude modelleerimine ja analüüs”

Uno Hämarik (TÜ matemaatika ja statistika instituudi dotsent) “Ebastabiilsetest ülesannetest”

Jaan Lellep (TÜ matemaatika ja statistika instituudi professor) “Elastsete ja plastsete plaatide optimeerimine“ (telgsümmeetrilise plaadi näitel uuritakse optimeerimisülesannete püstitusi ning nende lahendeid)

Anne Aasamets (Kilingi-Nõmme Gümnaasium), Helen Kaasik (Tallinna Reaalkool) „Kuidas elab Eesti kool ?“ (koolimatemaatika ümberkorraldus, programmid, eksamid, valikkursused jms)

Korraldajana ei sobi seminarikavale hinnangut anda, aga julgen arvata, et siin oli teemasid igale maitsele.

Peale ettekannete kuulamist, õhtuti, kui sääsed hakkasid juba punahirvede „jälitamist“ takistama, oli Ale-Sepa puhkemajas avatud EMPi minibaar ja saun – ühel õhtul kümblustünniga, sest järve ega tiiki seal ei olnud.

EMPi täispaketist võttis osa 38 matemaatikut/õppejõudu/õpetajat/eksperti, mõnel neist oli ka lapsi kaasas, registreerimislehe andmeil kokku 11. Nagu näha, planeeritud optimaalset osavõtjate arvu 60 me ei saavutanud, mistõttu osa kulusid võttis matemaatika selts enda kanda.

Peale kõikidele ettekandjatele kiituse avaldamise lähevad peakorraldaja tänusõnad veel isikutele, kes aitasid EMPi teoks tegemisel kaasa erinevatel viisidel:

Rainis Haller (TÜ) – TÜst ettekandjate leidmine ja igakülgne abi seltsi presidendina;

Gert Tamberg (TTÜ) – EMPi kodulehe koostamine ja töös hoidmine;

Anna Šeletski (TLÜ) – korraldustöö assisteerimine;

Ivar Porn, Kairi Nurk, Lagle Sammelsaar (TLÜ/TÜ vilistlased) – minibaari korraldamine.

Andi Kivinukk

EMP2018 peakorraldaja, TLÜ matemaatika osakond