KMÜ info

Koolimatemaatika Ühendus (KMÜ) loodi 1989.a. jaanuaris Eesti Matemaatika Seltsi sektsioonina. Oma tegevuses lähtutakse EMS põhikirjast, kuid peamiseks eesmärgiks on koolimatemaatika ja matemaatilise hariduse areng Eesti Vabariigis.

KMÜ ülesanneteks on:

· luua võimalused ja aidata kaasa oma liikmete erialase kvalifikatsiooni tõstmisele;

· edendada liikmete kutsealast tegevust;

· kaitsta liikmete ühiskondlikke ja kutsealaseid huve;

· aidata kaasa koolimatemaatika arengule, matemaatiliste teadmiste levitamisele;

· hoolitseda matemaatilise hariduse eest nii üldharidus-, kutseharidus- kui ka kõrgkoolis;

· teha koostööd EMS-i ja teiste õpetajate ühendustega Eesti Vabariigis ja rahvusvahelises ulatuses;

· edastada oma liikmetele haridusalast informatsiooni.

Nende ülesannete täitmiseks KMÜ:

· organiseerib konverentse, nõupidamisi, täienduskursusi matemaatika ja selle õpetamise ning rakendamise osas;

· osaleb matemaatikaalase teadusliku, didaktilise ja populaarteadusliku materjali väljaandmisel;

· osaletakse haridusuuringutes;

· osutab abi matemaatikaalaste konkursside organiseerimisel ja läbiviimisel õpilastele ning toetab teisi töövorme, mille ülesandeks on noorte matemaatiliste teadmiste taseme tõstmine;

· loob vajadusel komisjone ja töörühmi ühenduse ees seisvate ülesannete lahendamiseks ning hariduspoliitika kujundamiseks (osaleb õppekava loomisel, eksamite ja tasemetööde arendamisel, jne.);

· saadab oma esindajad üleriigilistesse organisatsioonidesse ja komisjonidesse,

· tunnustab matemaatikaõpetajate saavutusi (Rägo medal, aasta õpetaja, jne).

EMS Koolimatemaatika Ühenduse tööd juhib 8-10 liikmeline juhatus eesotsas juhatuse esimehega. KMÜ juhatus valitakse kolmeks aastaks EMS üldkoosolekul, juhatus valib enda hulgast esimehe. Maakondade matemaatika ainesektsioonide esimeestest ja KMÜ juhatuse liikmetest on moodustatud matemaatikaõpetajate aktiiv, kes oma regulaarsetel töökoosolekutel tegeleb töö planeerimise ja info edastamisega üleriigilisel tasandil.

Kontakt: Hele Kiisel    helekiisel@gmail.com

2023/2024

KMÜ esimees Hele Kiisel
KMÜ juhatus,  Rakvere Eragümnaasium Maaja Valter
KMÜ juhatus, Toila Gümnaasium Inna Toovis
KMÜ juhatus, Viljandi Gümnaasium Margit Nuija
KMÜ juhatus, Kilingi-Nõmme Gümnaasium Anne Aasamets
KMÜ juhatus, Õismäe Gümnaasium Esta Erit
KMÜ juhatus, Tallinna Ülikool Annika Volt
KMÜ juhatus, Tartu Ülikool Kerli Orav-Puurand
KMÜ juhatus, TÜ Teaduskool Raili Vilt
KMÜ juhatus, Tallinn, Tallinna Reaalkool Helen Kaasik
KMÜ juhatus, Hiiumaa, Käina Kool Urve Pärnamaa
Harjumaa, Keila Kool Raili Haugas
Tallinn, Gustav Adolfi Gümnaasium Kristel Tamm
Ida-Virumaa, Kohtla-Järve Gümnaasium ja Kohtla-Järve Gümnaasium Helika Toikka ja Maarika Virkunen
Lääne-Virumaa, Rakke Kool Raili Veelmaa
Jõgevamaa, O. Lutsu Palamuse Gümnaasium Eha Kuld
Järvamaa, Margit Arro ja  Sirje Kips
Läänemaa, Haapsalu Põhikool Margit Nerman
Põlvamaa, Põlva Gümnaasium ja Vastse-Kuuste Kool Marika Veiko ja Malle Mägi
Pärnumaa, Sindi Gümnaasium Kerdi Mihhailova
Pärnu, Pärnu Ühisgümnaasium Katrin Vunk
Raplamaa, Rapla Vesiroosi Kool Siiri Sussi
Saaremaa, Kuressaare Hariduse Kool Marit Kikas
Tartumaa, Lähte Ühisgümnaasium Kertu Palm
Tartu,  Tartu Tamme Kool Anneli Nellis
Valgamaa, Valga Põhikool Külli Kukk
Viljandimaa, Viljandi Jakobsoni Kool Tiina Vilberg
Võrumaa, Puiga kool Anne Reiljan

 

14.-16.aug 2023 EMS KMÜ suvised täiendkoolituspäevad Järvamaal Hindreku Turismitalus
22.-24.aug 2023 Informaatika- ja matemaatika õpetajate suvekool Narva-Jõesuus.
R,L15.-16.sept.2023 V rahvusvaheline reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverents Tallinna Reaalkoolis
L 23.sept.2023 Matemaatika lahtine võistlus
10.okt. 2023 9.-12.kl.õpilaste ettevalmistamine olümpiaadiks, koolituse I päev. (Tartu)
17.-20.okt. 2023 7.klassi tasemetöö
12.-13.ja 16.-17.okt. 4.klassi tasemetöö
  I VAHEAEG 23.10-29.10. 2023
17.-18.nov. 2023 49. vabariiklikud matemaatikaõpetajate päevad  Võru- ja Põlvamaal
N 23.nov. 2023 rahatarkuse viktoriin gümnaasiumile (viktoriinid.ee)
N 30.nov. 2023 NUPUTA eelvoorud piirkondades (KMÜ ja TÜ Teaduskool)
5.dets. 2023 9.-12.kl.õpilaste ettevalmistamine olümpiaadiks, koolituse II päev.
9. dets. 2023 Rägo medalite üleandmine
L 9.dets.  2023 Matemaatika talvine lahtine võistlus
P,E 17.-18.dets. 2023 õppesessioon teaduskoolis
  II VAHEAEG  21.12.2023 – 7.01.2024
4.jaan. 2024 9.-12.kl.õpilaste ettevalmistamine olümpiaadiks, koolituse III päev.
Esialgne  R 5. jaan. 2024.  ? EMS KMÜ info- ja koolituspäev Tallinna Reaalkoolis.
Esialgne  L 13. jaan. 2024. ? EMS KMÜ info- ja koolituspäev Tartus HTG-s / TÜ Deltas??
15.jaan. 2024 9.-12.kl.õpilaste ettevalmistamine olümpiaadiks, koolituse IV päev.
K 31.jaan. 2024 olümpiaadi piirkonnavoor 7.-12.kl (TÜ teaduskool + korraldajad)
L 17.veebr.  2024 NUPUTA lõppvoor Tartumaal
K 21.veebr. 2024 matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor 4.-6.klass (KMÜ + Teaduskool).
  III VAHEAEG  26.02. – 03.03.2024
N 21.märts  2024 rahvusvaheline matemaatika võistlusmäng KÄNGURU (1.-12.kl.)
L,P 23.-24.märts 2024 Matemaatikaolümpiaadi lõppvoor 9.-12.klassile Tartus
R 19.apr.  2024 võistkondlik matemaatikavõistlus NABOJ (OMÜ  – EMS Olümpiaadimatemaatika Ühendus)
  IV VAHEAEG 22.04.- 28.04  2024
6. juuni 2024 ühtne põhikooli lõpueksam matemaatikas
L 11.mai TalTechi koolimatemaatika olümpiaad (12.kl.)
L, P 25.-26.mai 2024 matemaatika olümpiaadi lõppvoor (7.-8.kl.)
N 30.mai 2024 e-viktoriin OLEN RAHATARK 4.-6.klassile
N 23. mai 2024 matemaatika riigieksam (lisaeksam )
August XIX Eesti Matemaatika Päevad 2024 (korraldab EMS)

 

 

 

Õppeaasta 2022/2023 tegemiste plaan

 

Matemaatikute tegemised 2021/2022

E-K 16.-18.aug 2021 EMS KMÜ suvised täiendkoolituspäevad ja 47. vabariiklikud matemaatikaõpetajate päevad Jõgevamaal Voorel.
E 16.aug. Aktiiviga aastaplaani koostamine
L 4.sept. Rägo medalite kätteandmine
L 25.sept. Matemaatika lahtine võistlus
14.-17.sept. 7.klassi tasemetöö
14.- 17.sept. 4.klassi tasemetöö
oktoober Eesti Matemaatika Seltsi AASTAÜLDKOOSOLEK  (Tallinn).

KMÜ juhatuse ja EMS juhatuse valimine. (seoses eriolukorraga edasilükkunud)

I VAHEAEG 25.10-31.10. 2021
 48. vabariiklikud matemaatikaõpetajate päevad  toimuvad 2022 Pärnus
L 11.dets. Matemaatika talvine lahtine võistlus
19.-20.dets. õppesessioon teaduskoolis
II VAHEAEG  23.12.2021 – 9.01.2022
R 7. jaan. EMS KMÜ info- ja koolituspäev Tallinna Reaalkoolis.
L 15. jaan. EMS KMÜ info- ja koolituspäev Tartus
K 2.veebr. olümpiaadi piirkonnavoor (7.-12.klass)
III VAHEAEG  28.02. – 06.03.2022
R 11.märts 4.kl. + 5.kl. + 6.kl. olümpiaad
N 17.03 rahvusvaheline matemaatika võistlusmäng KÄNGURU
L,P 26.-27.märts. Matemaatikaolümpiaadi lõppvoor Tartus
N 31.märts NUPUTA eelvoorud ühiste ülesannetega
IV VAHEAEG 25.04.- 01.05.2022
14.mai NUPUTA lõppvoor Tallinnas.
R 20. mai matemaatika riigieksam (lisaeksam 3.06.2022)
E 06.juuni ühtne põhikooli lõpueksam matemaatikas.
august XVIII Eesti Matemaatika Päevad 2022 (korraldab EMS)

KMÜ tegemised 2020/2021 (teine poolaasta)

E 11.jaan Aktiivi ja juhatuse koosolek
K 27.jaan olümpiaadi piirkonnavoor
III VAHEAEG  22.02. – 28.02.2021
25. veebruar EMS KMÜ info- ja koolituspäev
jääb sel õppeaastal ära Nuputa eelvoorud ühiste ülesannetega 5.-6. klass ja 7. klass
? TALVEPÄEV + SELTSI AASTAKOOSOLEK
IV VAHEAEG 19.04.- 25.04.2021
jääb sel õppeaastal ära  NUPUTA lõppvoor Tallinnas
edasilükatud (5. mai) 4.kl+5.kl+6.kl. matemaatikaolümpiaad
11.-15.mai võistlusmäng e-KÄNGURU
 R 21. mai matemaatika riigieksam (lisaeksam 31.05.2021)
N 03.juuni ühtne põhikooli lõpueksam matemaatikas.
juuni Matemaatikaolümpiaadi lõppvoor Tartus
august 47. vabariiklikud matemaatikaõpetajate päevad ja KMÜ suvepäeavde Jõgevamaal

KMÜ tegemised 2018/2019

T 21.aug.. Aktiiviga aastaplaani koostamine
L 29.sept. Matemaatika lahtine võistlus
  VAHEAEG 22.10-28.10. 2018
19.-20..okt. 45. vabariiklikud matemaatikaõpetajate päevad Viljandis (nende raames toimub 19.okt. rahvusvaheline seminar)
L 15.dets. Matemaatika talvine lahtine võistlus
  VAHEAEG  24.12.2018 – 06.01.2019
R 04. jaan. EMS KMÜ koolituspäev Tallinna Reaalkoolis. Teemadeks riigieksam ja tasemetööd, …., info jne.
L 12. jaan. EMS KMÜ koolituspäevad Tartus HTG-s. Teemadeks riigieksam ja tasemetööd,  …. ,info jne.
N 31.jaan./R 1.veebr NUPUTA eelvoorud ühiste ülesannetega
K 6.veebr. olümpiaadi piirkonnavoor
  VAHEAEG  25.02. – 3.03.2019
R/L 8./9.märts 4.kl+5.kl+6.kl. matemaatikaolümpiaad
N 21.03 rahvusvaheline matemaatika võistlusmäng KÄNGURU
L 6.aprill  TALVEPÄEV + SELTSI AASTAKOOSOLEK  (Tartus)
L,P 13.-14.apr. Matemaatikaolümpiaadi lõppvoor Tartus
K-L 24.-27.apr. KMÜ aktiivi reis Minskisse (seltsi liikmetele)
  VAHEAEG 22.04.- 28.04.2019
L 4.  mai NUPUTA lõppvoor Jõgevamaal Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumis
T  21. mai 6.kl. tasemetöö
R 24. mai matemaatika riigieksam (lisaeksam30.05.2019)
E 10.juuni põhikooli lõpueksam
K-R 14.-16.aug. EMS KMÜ suvised täiendkoolituspäevad (korraldavad Harjumaa ja Tallinn) Pedase puhkekeskuses. NB! (seltsi liikmetele)