Stipendium Benoit Mandelbrot’i jälgedes

Stipendiumi statuut

1. Stipendiumiga Benoit Mandelbrot’i jälgedes tunnustatakse Eesti
matemaatika- ja füüsikaolümpiaadi lõppvoorus ning Eesti-Soome maavõistlusel füüsikas edukukalt esinenud kooliõpilasi.

2. Stipendium on personaalne ühekordne rahaline toetus.

3. Stipendiumi määrab Eesti Matemaatika Seltsi juhatuse poolt nimetatud stipendiumide määramise kolmeliikmeline komisjon.

4. Vahendite olemasolu korral määrab stipendiumite määramise komisjon
stipendiumide arvu ja suuruse vastava olümpiaadi/võistluse žürii otsuse põhjal.

4. Stipendium makstakse välja ühes osas stipendiaadi pangaarvele.

5. Olümpiaadi/võistluse žürii teeb esildise teatavaks stipendiumide määramise komisjonile olümpiaadi lõppvooru või maavõistluse lõpetamisel