KMÜ suvepäevad ning õpetajate päevad

19. oktoober 2018 Viljandi Kesklinna Koolis Rahvusvaheline seminar

10:00 saabumine Viljandi Kesklinna Kooli registreerimine, hommikukohv

10:30 avamine

11:00 – 12:30 ettekanne “Matemaatikaharidus muutuste tuules

Esineb prof Zbigniew Marciniak, Varssavi ülikooli matemaatika, informaatika ja mehaanika teaduskonna professor

12:30 – 13:15 pildistamine ja lõuna

13:15 – 14:15 ettekanne “Arystarchi töö: Maa – Kuu ja Maa – Päikese vahemaad”

Esineb prof Zbigniew Marciniak, Varssavi ülikooli matemaatika, informaatika ja mehaanika teaduskonna professor

14:15 – 14:45 ettekanne “Euroopa statistikavõistlus õpilastele”

Esinevad Anu Ots ja Ebu Tamm Eesti Statistikaametist

14:45 – 15:15 kohvipaus

15:15 – 17:00 ettekanne “Matemaatika õpetamisest Soome gümnaasiumis”

Esineb Laura Kauppinen Soome Ylöjärvi gümnaasiumist

19:00 – … koosviibimine ja õhtusöök Männimäe Külalistemajas

20. oktoober 2018 Viljandi Gümnaasiumis

8:30 – 9:00 saabumine Viljandi Gümnaasiumisse

9:00 – 10:00 loengud kõigile ruumis N005

10:10 – 11:10 paralleelsessioonid

 1. Õppematerjalid uurimuslikuks õppeks – Anne Aasamets ja Tiina Vilberg (grupi suurus max 30 inimest), ruum N225
 2. Õppematerjalid uurimuslikuks õppeks – Alar Pukk ja Vilve Lepik (grupi suurus max 30 inimest), ruum N228
 3. Metoodikad tähendusrikkuse ja mitmekesisuse loomiseks gümnaasiumi matemaatikas – Hannes Jukk ja GeoGebra arvutialgebrasüsteemi kasutamine ümberpööratud klassiruumis– Valvo Paat, ruum N005

11:10 – 11:40 kohvipaus

11:40 – 12:40 loengud kõigile ruumis N005

12:50 – 13:50 paralleelsessioonid

 1. Tõenäosusteeooria õpetamisest – Tõnu Tõnso, ruum N005
 2. Interaktiivne matemaatikatund Foxcademys – Elo Reinik (grupi suurus max 24), ruum N220 (arvutiklass), võib kasutada ka enda seadet
 3. Matemaatika mängustamise tööriista 99 math pilootsessioon – Tõnis Kusmin, ruum N225
 4. Õppematerjalid uurimuslikuks õppeks – Lagle Matto ja Vilve Lepik (grupi suurus max 30 inimest), ruum N228

14:00 – … lõpetamine ruumis N005 ja lõunasöök

Pärast seda soovijatele ringkäik Viljandi Gümnaasiumis

 

XLIV matemaatikaõpetajate päevad Jõhvis ja Toilas

 • Reedel, 10.novembril Jõhvi Gümnaasiumis
 • 10.30 Registreerimine ja tervituskohv
 • 11.00  Päevade avamine kooli aatriumis
 • Maavanema KT
 • Jõhvi Gümnaasiumi direktori KT
 • JG õpilaste etteaste
 • 11.20-12.45 I istung
 • 11.20 Helika Toikka /Lüganuse Keskkool, Ida-Virumaa matemaatikaõpetajate ainesektsiooni juhataja/
 • 11.30 Kristi Goldberg /Toila Gümnaasium, haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ koolitusjuhtZ-põlvkonna võlud ja valud
 • 11.50 Elts Abel /Tartu Ülikool/, Maksim Ivanov /TÜ TeaduskoolVirumaa matemaatikavõistlus- miks ja milleks
 • Mati Abel /Tartu ÜlikoolMälestused Jõhvist
 • 12.25 Tiiu Kaljas /Tallinna ÜlikoolMeenutades Enn Nurka
 • 12.45 pildistamine kooli aatriumis. ÜHISPILT (Pärast seda on soovijail võimalus tutvuda koolimajaga.)
 • 13.30- 15.00 lõunabuffee Toila SPA hotelli restoranis Mare Margarita
 • Hotellis fuajees toimub kirjastus „Maurus“ toodete tutvustus ja müük
 • II istung 15.30- 17.00 hotelli konverentsisaalis
 • 15.30 Anu Palu /Tartu Ülikool/, Maarja Tamra /Kääpa Põhikool/Matemaatikateadmiste seos töömäluga 
 • 15.50 Madis Lepik /Tallinna Ülikool/ Aksel Telgmaa- Eesti koolimatemaatika suurmees
 • 16.10 Raili Vilt /TÜ Teaduskool/ Võistlusmatemaatika kahes esimeses kooliastmes
 • 16.30 Maksim Ivanov /TÜ Teaduskool/ LINPILCARE
 • 16.45 Sirje Pihlap, Christine Kattai /Tartu Ülikool/ Hääleta video rööpkülikute õppimisel
 • 17.00-17.15 kohvipaus restoranis Mio Mare
 •  III istung 17.15- 18.00 konverentsisaalis
 • 17.15 Kristel Tamm /Tallinna Tehnikakõrgkool, Gustav Adolfi Gümnaasium/ Norras matemaatikaõpetaja töövarjuks olemisest
 • 17.30 Sirje Pihlap /Tartu Ülikool/, Sirje Sild /Nõo Reaalgümnaasium/, Aire Kuresson /Elva Gümnaasium/ Märka matemaatikat enda ümber- tants
 • 17.45 Sirje Sild /Nõo Reaalgümnaasium Arvutipõhine statistika
 • 18.30-21.30 peoõhtu hotelli restoranis Mio Mare
 • Laupäeval, 11.novembril Toila SPA hotellis
 • IV istung 9.30- 11.30 konverentsisaalis
 • 9.30 Tõnu Tõnso /Tallinna Ülikool/ Ühe ülesande üldistuse üldistusest ja koosinusevabast maailmast
 • 10.00 Rita Postov /Mustvee Kool/ GeoGebra töölehtede kogumiku tutvustus
 • 10.30 Margus Sõmer /Emmaste Põhikool/ Nutispordi kasutamine õppetöös- praktilisi näpunäiteid
 • 11.00 Liis Mardi /Tartu Mart Reiniku Kool/ Digitaalne õppematerjal teemal “Funktsioon. Võrdeline sõltuvus ja selle graafik” ümberpööratud klassiruumi näitel
 • 11.20 Madis Lepik /Tallinna Ülikool/Koolimatemaatika arendusprojekt AHAA-matemaatika  (Tööjuhend_Seose leidmine) (Tööjuhend_Topsi veeretamine)
 • 11.30-12.00 kohvipaus restoranis Mio Mare, võimalus teha hotellist check-out
 • V istung 12.00- 13.30 konverentsisaalis
 • 12.00 Maarika Virkunen /Kohtla-Järve Järve Gümnaasium/ Robootika matemaatikatunnis  (Tunnivideo)
 • 12.20 Liis Mardi /Tartu Mart Reiniku Kool/ GeoGebra grupid- võimalus õpetaja töö lihtsustamiseks
 • 12.40 Eesti Maaülikool
 • 13.00 Hele Kiisel /Hugo Treffneri Gümnaasium/ Rööprähklemisest ja info
 • 13.15 Kokkuvõtted ettekannetest. Lõpetuseks: 44M6P