KMÜ suvepäevad ning õpetajate päevad

48. MATEMAATIKAÕPETAJATE PÄEVAD PÄRNUS

11. november

10.00-11.00      Kogunemine, registreerumine, tervituskohv

11.00-11.15      Matemaatikaõpetajate sügispäevade avamine

11.15-11.30       Virve Laube – Pärnu linna üldhariduse peaspetsialist

11.30-13.30      Ettekanded, töötoad

Soomaa viis aastaaega Aivar Ruukel

Matemaatika ajaloost – Mart Abel (60 min)

13.30 Pildistamine fotod on digikujul.  ÜHISPILT (Foto Sigrid Absalon)

Meeldetuletus, et fotosid võib kasutada foto autorile viidates

14.00-15.00      Lõuna

15.00-16.30      Ettekanded (2 paralleeli)

I „Matemaatika õppekavast ja välishindamisest – Merlin Linde, Kerstin Kippar, Alge Ilosaar (90 min)

2022 matemaatika ajakohastatud ainekava tutvustus

II STEM-tüüpi meeskondliku võistlusmängu ettevalmistamine ja läbiviimine – Maksim Ivanov, Natalia Ivanova   (90 min)

16.30-17.00      Kohvipaus

17.00-18.30      Ettekanded

MATIK+ õpe Pärnu Ülejõe koolis – Tiina Pärn, Margus Veri, Kert Kaljusaar, Kalmer Kivi (30 min)

„Matemaatika õpetamisest Mehhikos“ – Reyna Maria Perez Tiscareno (30 min)

„Õnnelikest murdudest“ ja nende valest taandamisest –Tõnu Tõnso (30 min)

19.00-23.00      Õhtusöök. Koosviibimine. Muusika, mälumäng, õnneloos jne

 

12. november

9.00-11.00           Ettekanded

Matemaatika riigieksami tulemuste seosed õppijate enesekohaste hoiakutega – Getriin Aaviste (25 min)

Õpilaste uskumused matemaatikast, selle õppimisest ja õpetamisest gümnaasiumiastme lõpus – Kelly Paabut (25 min)

Raalmõtlemisest – Jüri Kurvits ja Kristin Parve (60 min)

11.00-11.30        Kohvipaus. (Ööbijatel tubade vabastamine)

11.30-13.20        Ettekanded ja paralleelid

Matemaatikateadmiste hindamine e-testidega Anu Palu  (30 min)

E-testid EIS keskkonnas – Sirje Piht (30 min)

10 min töötubadesse jagunemiseks

Kolm paralleeli (40 min)

I Näidistund Peeter Liljendahli „Mõtleva klassiruumi ideedel“ – Hannes Jukk

II Digitunni projekti raames koostatud gümnaasiumi õppematerjalide tutvustus – Kerli Orav-Puurand

III Uuendustest matemaatikaolümpiaadil ja uutest matemaatikavõistlustest – Härmel Nestra

13.20     Kokkuvõtted ettekannetest, seminaridest ja töötubadest (20 min)

Kokkuvõte (MHK)

Rägo medalite laureaadid

Lõpetamine

13.40     Lõunasöök

—————————————————–

 

 Matemaatikaõpetajate suvepäevad 16.-18. august 2021   Voore Puhkekeskuses Jõgevamaal

Osalustasu koos majutusega 140 eurot. Registreeruda palume hiljemalt 31. juuli.
Mida varem registreeruda, seda endale paremini sobiva majutuse võib saada. Tube on erinevaid: 2-3 kohalised kõigi mugavustega, 2-5 kohalised (dušš ja WC koridoris), 8-kohalised hosteli tüüpi toad (selliseid tube on 4).

Osalemisest saab loobuda kuni 7 päeva enne suvepäevade algust.
Loobumiseks kirjutage: eha@eesti4h.ee ja railiv@ut.ee
Juhul kui loobute osalemisest vähem kui 7 päeva enne 16. augustit, võime Teile siiski esitada arve.

16. august

kell 11.00 – 16.00. kirjastus Mauruse müügilett (matemaatika õpikud, töövihikud, tööraamatud, lisamaterjalid). Huvilistel kaasa võtta sularaha.

10.00-11.00 saabumine, majutumine ja tervituskohv

11.00 Avamine. 
11.10 – 11.45   Abakuse õppematerjalide loomine ning õpilaste ja õpetajate tagasiside loodud õppematerjalidele. Laura Kuusemets
11.45- 12.25  Matemaatikapädevuste süsteemist. Hannes Jukk
12.30- 14.00 Psühholoogi kogemus isiksuse, vaimsete võimete, huvide ja motivatsiooni teemades. Ene Raid.

14.00 – 15.00 Lõuna

15.00-16.30  Psühholoogi kogemus isiksuse, vaimsete võimete, huvide ja motivatsiooni teemades. Ene Raid.
16.40 – 17.15  Voltimise võlu. Raili Vilt
17.15 – 18.00   Töötuba: Mondriani kuup. Helika Toikka

19.00 õhtusöök

Saun. Aktiivi koosolek.

17. august
9.00- 10.00 hommikusöök

10.00-13.00  Ettekanded

 • Õpetajate hinnangud IKT vahendite kasutamisele matemaatikaõppes.  Kati Paas, Sirje Pihlap
 • Stereomeetria ülesanded kitsale matemaatikale, liitreaalsus. Karin Tepaskent, Tiina Kraav, Kerli Orav-Puurand
 • Ekstreemumülesannete lahendamine kolmel erineval viisil. Tõnu Tõnso

13.00 – 14.00 Lõuna

14.00-16.00   Ettekanded

 • Ülevaade TÜ korraldatud riigieksamikursusest. Kerli-Orav-Puurand, Tiina Kraav
 • Probleemülesannete lahendamine Covidi teemal. Tiina Kraav, Hannes Jukk, Kerli Orav-Puurand, Heli Tuopi
 •  “Foxcademy aitab Opiqut”, Opiqu uue digiõpiku  “Funktsiooni piirväärtus ja tuletis” tutvustus,  Elo Reinik, Kärt Matiisen
 • Seda ja teist. Hannes Jukk

16.15.-17.00   Töötoad

 • Testide tegemine Moodles. Stack. Evely Kirsiaed
 • GeoGebra klassiruum ja Desmos õpetaja keskkonnad Sirje Pihlap ja Tiina Kraav
 • Ülesandeid õues nuputamiseks. Hannes Jukk

17.00.-17.45  Töötoad

 • Testide tegemine Moodles. Stack. Evely Kirsiaed
 • GeoGebra klassiruum ja Desmos õpetaja keskkonnad Sirje Pihlap ja Tiina Kraav
 • Ülesandeid õues nuputamiseks. Hannes Jukk

17.45- 18.15   Seda ja teist. Hele Kiisel

19.00 Õhtusöök veidi pidulikum + üllatusesinejad

18. august
8.30 hommikusöök
9.30 Lahkumine Kääpale ekskursioonideks.*
*Sõidame autodega Kalevipoja Kotta (Voore – Kalevipoja Koda 11 km)
Algus kell 10.00 Kalevipoja koja juures. Jaotume kolme gruppi.
1. Kalevipoja muuseumi külastus koos giidiga, Põrguretk, koduloomajade ja mänguhoovi külastus
2. Peipsimaa muuseumi külastus koos giidiga, teejoomise tseremoonia ( minnakse oma autodega 14 km)
3. Matk loodusgiid Vahur Sepaga: 2 tundi metsamatka ja 1 tund kohapeal loodusjuttu koos loomanahkade, sarvede ja muuga.
13.00 Lõunasöök ja lõpetamine Saare rahvamajas.

 

.

 KMÜ suvepäevade ajakava 14. -16. august 2019 Pedase Puhkekeskuses Harjumaal

 

14. august

12.00 – 13.00 saabumine

13.00 lõuna

15.00 – 17.00 ajuteadlane Jaan Aru

17.00 – 18.00 Eesti geenivaramu keskuse asedirektor Tõnu Esko – Geenid, matemaatika ja personaalmeditsiin

**küsimused/vastused

19.00 õhtusöök

Aktiivi liikmete koosolek (uue õppeaasta töökava koostamine)

 

15.aug

9.00 hommikusöök

10.00 – 13.00 väljasõit Paldiskisse

14.00 – 16.00 Pärdi keskuse külastamine ja piknik

17.00 – 18.30 Kaspar ja Kristjan Korjus (e-residentsus, Õhtuõpik jne)

19.00 õhtusöök

20.00 saunaõhtu

 

16.aug

9.00 hommikusöök

9.00 – 12.45 seminar

9.30 – 10.00           Sije Sild – e-koolikoti ja digimaterjalide uudised

10.00 – 10.30 Igor Kaasik – Kuidas läheb emakeele õpetajal matemaatika õpetamisega?

10.30 – 11.00 Maie Itse – Albert Julius Borkvell

11.00 – 1130           Olaf Prinits 95

11.45 – 12.45           ainekava arendusest – vastava töörühma liikmed

12.45 – 13.00 lõpetamine

13.00 lõuna ja kojusõit

Korraldajad

Küsimustega võid pöörduda

Kersti Kaldmäe, Helen Kaasiku või Hele Kiiseli poole.

 

19. oktoober 2018 Viljandi Kesklinna Koolis Rahvusvaheline seminar

10:00             saabumine Viljandi Kesklinna Kooli registreerimine,                                       hommikukohv
10:30              avamine
11:00 – 12:30 ettekanne “Matemaatikaharidus muutuste tuules”
Esineb prof Zbigniew Marciniak, Varssavi ülikooli matemaatika, informaatika ja                                              mehaanika teaduskonna professor
12:30 – 13:15   pildistamine ja lõuna
13:15 – 14:15   ettekanne “Arystarchi töö: Maa – Kuu ja Maa – Päikese vahemaad”
Esineb prof Zbigniew Marciniak, Varssavi ülikooli matemaatika, informaatika ja
mehaanika teaduskonna professor
14:15 – 14:45   ettekanne “Euroopa statistikavõistlus õpilastele”
Esinevad Anu Ots ja Ebu Tamm Eesti Statistikaametist
14:45 – 15:15    kohvipaus
15:15 – 17:00    ettekanne “Matemaatika õpetamisest Soome gümnaasiumis”
Esineb Laura Kauppinen Soome Ylöjärvi gümnaasiumist
19:00 – …          koosviibimine ja õhtusöök Männimäe Külalistemajas

20. oktoober 2018 Viljandi Gümnaasiumis

8:30 – 9:00         saabumine Viljandi Gümnaasiumisse
9:00 – 10:00       loengud kõigile ruumis N005

10:10 – 11:10 paralleelsessioonid

 1. Õppematerjalid uurimuslikuks õppeks – Anne Aasamets ja Tiina Vilberg (grupi suurus max 30 inimest), ruum N225
 2. Õppematerjalid uurimuslikuks õppeks – Alar Pukk ja Vilve Lepik (grupi suurus max 30 inimest), ruum N228
 3. Metoodikad tähendusrikkuse ja mitmekesisuse loomiseks gümnaasiumi matemaatikas – Hannes Jukk ja GeoGebra arvutialgebrasüsteemi kasutamine ümberpööratud klassiruumis– Valvo Paat, ruum N005

11:10 – 11:40 kohvipaus

11:40 – 12:40 loengud kõigile ruumis N005

12:50 – 13:50 paralleelsessioonid

 1. Tõenäosusteeooria õpetamisest – Tõnu Tõnso, ruum N005
 2. Interaktiivne matemaatikatund Foxcademys – Elo Reinik (grupi suurus max 24), ruum N220 (arvutiklass), võib kasutada ka enda seadet
 3. Matemaatika mängustamise tööriista 99 math pilootsessioon – Tõnis Kusmin, ruum N225
 4. Õppematerjalid uurimuslikuks õppeks – Lagle Matto ja Vilve Lepik (grupi suurus max 30 inimest), ruum N228

14:00 – … lõpetamine ruumis N005 ja lõunasöök

Pärast seda soovijatele ringkäik Viljandi Gümnaasiumis

 

XLIV matemaatikaõpetajate päevad Jõhvis ja Toilas

 • Reedel, 10.novembril Jõhvi Gümnaasiumis
 • 10.30 Registreerimine ja tervituskohv
 • 11.00  Päevade avamine kooli aatriumis
 • Maavanema KT
 • Jõhvi Gümnaasiumi direktori KT
 • JG õpilaste etteaste
 • 11.20-12.45 I istung
 • 11.20 Helika Toikka /Lüganuse Keskkool, Ida-Virumaa matemaatikaõpetajate ainesektsiooni juhataja/
 • 11.30 Kristi Goldberg /Toila Gümnaasium, haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ koolitusjuhtZ-põlvkonna võlud ja valud
 • 11.50 Elts Abel /Tartu Ülikool/, Maksim Ivanov /TÜ TeaduskoolVirumaa matemaatikavõistlus- miks ja milleks
 • Mati Abel /Tartu ÜlikoolMälestused Jõhvist
 • 12.25 Tiiu Kaljas /Tallinna ÜlikoolMeenutades Enn Nurka
 • 12.45 pildistamine kooli aatriumis. ÜHISPILT (Pärast seda on soovijail võimalus tutvuda koolimajaga.)
 • 13.30- 15.00 lõunabuffee Toila SPA hotelli restoranis Mare Margarita
 • Hotellis fuajees toimub kirjastus „Maurus“ toodete tutvustus ja müük
 • II istung 15.30- 17.00 hotelli konverentsisaalis
 • 15.30 Anu Palu /Tartu Ülikool/, Maarja Tamra /Kääpa Põhikool/Matemaatikateadmiste seos töömäluga 
 • 15.50 Madis Lepik /Tallinna Ülikool/ Aksel Telgmaa- Eesti koolimatemaatika suurmees
 • 16.10 Raili Vilt /TÜ Teaduskool/ Võistlusmatemaatika kahes esimeses kooliastmes
 • 16.30 Maksim Ivanov /TÜ Teaduskool/ LINPILCARE
 • 16.45 Sirje Pihlap, Christine Kattai /Tartu Ülikool/ Hääleta video rööpkülikute õppimisel
 • 17.00-17.15 kohvipaus restoranis Mio Mare
 •  III istung 17.15- 18.00 konverentsisaalis
 • 17.15 Kristel Tamm /Tallinna Tehnikakõrgkool, Gustav Adolfi Gümnaasium/ Norras matemaatikaõpetaja töövarjuks olemisest
 • 17.30 Sirje Pihlap /Tartu Ülikool/, Sirje Sild /Nõo Reaalgümnaasium/, Aire Kuresson /Elva Gümnaasium/ Märka matemaatikat enda ümber- tants
 • 17.45 Sirje Sild /Nõo Reaalgümnaasium Arvutipõhine statistika
 • 18.30-21.30 peoõhtu hotelli restoranis Mio Mare
 • Laupäeval, 11.novembril Toila SPA hotellis
 • IV istung 9.30- 11.30 konverentsisaalis
 • 9.30 Tõnu Tõnso /Tallinna Ülikool/ Ühe ülesande üldistuse üldistusest ja koosinusevabast maailmast
 • 10.00 Rita Postov /Mustvee Kool/ GeoGebra töölehtede kogumiku tutvustus
 • 10.30 Margus Sõmer /Emmaste Põhikool/ Nutispordi kasutamine õppetöös- praktilisi näpunäiteid
 • 11.00 Liis Mardi /Tartu Mart Reiniku Kool/ Digitaalne õppematerjal teemal “Funktsioon. Võrdeline sõltuvus ja selle graafik” ümberpööratud klassiruumi näitel
 • 11.20 Madis Lepik /Tallinna Ülikool/Koolimatemaatika arendusprojekt AHAA-matemaatika  (Tööjuhend_Seose leidmine) (Tööjuhend_Topsi veeretamine)
 • 11.30-12.00 kohvipaus restoranis Mio Mare, võimalus teha hotellist check-out
 • V istung 12.00- 13.30 konverentsisaalis
 • 12.00 Maarika Virkunen /Kohtla-Järve Järve Gümnaasium/ Robootika matemaatikatunnis  (Tunnivideo)
 • 12.20 Liis Mardi /Tartu Mart Reiniku Kool/ GeoGebra grupid- võimalus õpetaja töö lihtsustamiseks
 • 12.40 Eesti Maaülikool
 • 13.00 Hele Kiisel /Hugo Treffneri Gümnaasium/ Rööprähklemisest ja info
 • 13.15 Kokkuvõtted ettekannetest. Lõpetuseks: 44M6P