Author Archives: Raili Vilt

Õppevara digitaalsete kogumike loomise riigihanke alusdokumentide muutus

Rubriik:KMÜ

Anname teada, et SA Innove on muutnud riigihanke „e-Koolikotti õppevara digitaalsete kogumike loomine“ alusdokumente, sealhulgas pakkumuste esitamise tähtaega. Muudatus puudutab eelkõige nõudeid pakkujale ehk kvalifitseerimistingimusi.

Pakkumisi oodatakse hiljemalt 21.09.2018 (k.a.) e-posti aadressil kristi.semidor@innove.ee ja koopia aino.toomesaar@innove.ee.

 

AD_digitaalsete kogumike loomine_v

Lisa 1 A_Teemade jaotus_v

Lisa 1_Tehniline kirjeldus_v

Lisa 2_Juhendmaterjal digikogumike loomiseks_v

Vorm I_Pakkuja elulookirjeldus_v

Vorm II_Digikogumiku komponentide kirjeldus ehk töökava_v


45. matemaatikaõpetajate päevad (19.-20. okt 2018)

Rubriik:EMS,KMÜ

19. ja 20. oktoobril 2018 toimuvad Viljandis 45. üleriigilised matemaatikaõpetajate päevad, kuhu on oodatud kõik matemaatikaõpetajad ja matemaatikud.

Info, ajakava, registreerumine kodulehel      45. matemaatikaõpetajate päevad

Täpsustav info lisandub ürituse veebilehele pidevalt.


Hankekutse õppevara digitaalsete kogumike loomiseks

Rubriik:KMÜ

Sihtasutus Innove kutsub õpetajaid osalema hankes, mille käigus luuakse e-Koolikotis digitaalseid kogumikke.

Selleks et tõhustada õppimist ja õpetamist ning hõlbustada õpetajate tööd kaasaegse õpikäsituse rakendamisel, soovib SA Innove õpetajatelt tellida 2018. aastal e-Koolikotist kättesaadavad digikogumikud II kooliastme kõikides ainetes ja klassides (loodusainetes III astmes) ning koolieelses lasteasutuses. Digikogumike teemade valikul tuleb lähtuda õppekavade teemade jaotusest.

Digikogumike valmimise tähtaeg on novembri lõpp, seejärel tuleb koguda kahe nädala jooksul kogumikele tagasisidet. Tagasisidestatud digikogumike üleandmise tähtaeg on 14. detsember 2018.

SA Innove teeb hanke raames koostööd ka haridustehnoloogide liiduga, kes aitavad õpetajaid tehnilistes küsimustes.

Pakkumuse saavad teha aineseltsidesse kuuluvad aineõpetajad kas ühele kogumikule või mitmele kogumikule, kogumikke võib luua ka meeskonnatööna. Manusest leiate hanke „e-Koolikotti õppevara digitaalsete kogumike loomine“ riigihanke alusdokumendid (edaspidi AD).

Hankes osalemiseks palume saata digitaalselt allkirjastatud pakkumus (AD p 4.3 nimetatud dokumendid) e-postiga aadressil kristi.semidor@innove.ee ja koopia aino.toomesaar@innove.ee hiljemalt 14.09.2018 (k.a.).

 

Lugupidamisega

Aino Toomesaar

hankespetsialist, SA Innove, Lõõtsa 4, 11415 Tallinn, 7350543, aino.toomesaar@innove.ee, www.innove.ee

MANUS:

AD_digitaalsete kogumike loomine

Lisa 1_Tehniline kirjeldus

Lisa 1 A_Teemade jaotus

Lisa 2_Juhendmaterjal digikogumike loomiseks

Vorm I_Pakkuja elulookirjeldus

Vorm II_Digikogumiku komponentide kirjeldus ehk töökava

 


KMÜ info INNOVE digikogumike hanke ja INNOVE haridusühenduste suveseminari kohta

Rubriik:KMÜ

 

Sihtasutus Innove korraldas riigihanke õppevara digitaalsete kogumike loomise teenuse tellimiseks.

Selle hanke infopäeva materjalid (kes, mida, kuidas, kuhu, mis ajaks) on siia lisatud.

Digikogumike infopäeva slaidid

Digikogumike loomine

 

Teada on, et septembris tuleb uus hange.

Arvatavasti on hanke dokumendid siis sarnased ja huviliselt on võimalus oma tööplaan juba valmis mõelda, et kui hange välja kuulutatakse siis on asjad juba läbimõeldud.

 

Sihtasutus Innove ootab haridusühenduste esindjaid suveseminarile „Kuju. Koos kujunemine ja kujundamine“,
mis toimub 8.-9. augustil 2018 Põlvamaal, Mooste mõisakompleksis.

Registreerimise tähtaeg on 13. juuli !

Ka seal on e-koolikott ja digikomikud teemaks, seega kui on huvi hankes osaleda, siis võiks ju ka suveseminaril osaleda.

Info suveseminari kohta.

Ilusat, kosutavat, mõnusat  suve!

Hele ja Raili

 

 


Matemaatikaõpetaja, Viimsi Gümnaasium ootab Sind!

Rubriik:EMS,KMÜ

1. septembril 2018 alustab täiesti puhtalt lehelt uus riigigümnaasium
Viimsis, kus õpivad õpilased 10. – 12. klassini (esimesel aastal 360 ja
edasi kasvab kool kuni 540 õpilaseni).

Öeldakse, et matemaatika on kombinatsioon rangusest ja vabadusest
oma kindlate reeglite ja loomingulisusega. Usume, et matemaatika
arendab mõtlemist! Otsime oma meeskonda sõbralikke ja paindlikke,
ent nõudlikke ja sihikindlaid matemaatikuid. Neid, kes suudavad
ühelt poolt muuta matemaatika põnevaks ja pingutust nõudvaks
õppeainest huvitatutele ning teiselt poolt mitmetele õpilastele
kõige keerulisemana näiva aine arusaadavaks ja vajalikuks. Kui Sa
oled aktiivne, tahad teha koostööd nii oma õppeaine sees kui ka
leida kokkupuute ja koostöökohti teiste õppeainete ja õpetajatega,
siis tule meile! Just Sina oled veel puudu!

Täpsem info konkursi kohta:
https://vgm.edu.ee/konkurss/otsime-opetajaid/

Meie värbamisvideo: https://www.youtube.com/watch?v=A9mhzaa2FxA

Heade soovidega ja ette tänades

Karmen Paul

Viimsi Gümnaasium

+372 56 931 918

www.vgm.edu.ee

https://www.youtube.com/watch?v=A9mhzaa2FxA&authuser=0