Author Archives: Raili Vilt

KMÜ infopäevad jaanuaris

Rubriik:KMÜ

Tallinn 4. jaanuar  2019, Tallinna Reaalkool,   kell 10.30-16.00   

Tartu  12. jaanuar 2019, Hugo Treffneri Gümnaasium, kell 10.30-16.00

Teabepäeval teema kokkuvõtte 2018.a. tasemetöödest ja eksamitest, räägime pikemalt probleemsetest ülesannetest ja lahenduste hindamisest; kuulame EIS-i arendusest, 3.kooliastme digimaterjalidest, Euroopa statistikavõistlusest, jagame infot jne. Esinejateks Piret Simmo, Deivi Taal, Anastassia Šipova, Jüri Kurvits, Hannes Jukk jt.

Ajakava ja registreerumine:  https://matemaatika.eu/kmu/kmu-koolitused-infopaevad/


SA Innove: e-Koolikotti loodud õppevara digikogumikud (II kooliaste)

Rubriik:KMÜ

SA Innove hanke e-Koolikotti õppevara digitaalsete kogumike loomine raames valminud materjalid leiate:

1. Mõõtmine ja mõõtühikud 4. klass https://e-koolikott.ee/portfolio?id=20875
2. Geomeetrilised kujundid 4. klass
https://e-koolikott.ee/portfolio?id=20979
3. Arvutamine kümnendmurdudega 5. klass
https://e-koolikott.ee/portfolio?id=20826
4. Arvutamine naturaalarvudega 5. klass
https://e-koolikott.ee/portfolio?id=20952
5. Andmed ja algebra 5. klass https://e-koolikott.ee/portfolio?id=21035
6. Negatiivsed arvud 6. klass https://e-koolikott.ee/portfolio?id=20578
7. Koordinaattasand 6. klass https://e-koolikott.ee/portfolio?id=20837
8. Tasandilised kujundid 6.klass https://e-koolikott.ee/portfolio?id=20815
9. Harilikud murrud 6. klass https://e-koolikott.ee/portfolio?id=20807
10. Protsent 6. klass https://e-koolikott.ee/portfolio?id=21029
Kõik 10 kogumikku ühe GeoGebra raamatuna: https://ggbm.at/pv2qeyw9
Matemaatika digikogumikud on mõeldud:
1. õpilasele kodus juurde õppimiseks ja tunnis iseseisvaks õppimiseks
2. õpetajale tunnis iseseisva töö andmiseks ja kodutöö andmiseks
3. lapsevanemale meenutamiseks, et last kodutöödes aidata
4. koduõpetajatele lisamaterjali andmiseks õpilastele.

Digikogumikust leiad:
1. Videomaterjali, mis õpetab vastavat teemat.
2. Veebis või dokumentides asuvat tekstimaterjali, mis õpetab vastava
teemat.
3. Interaktiivseid harjutusi, mis võivad olla vastuste sisestamiseks,
valikvastuste valimiseks, lünktekstide täitmiseks jpm
4. Mänge, kus tuleb paare kokku lohistada, õigeid vastuseid arvata.
5. Rühmatööülesandeid, kus eeldatakse, et ülesannet lahendab vähemalt kaks
last.


Euroopa statistikavõistlus õpilastele

Rubriik:EMS,KMÜ

 

 

Hea õpetaja,

alanud on registreerumine õpilaste Euroopa statistikavõistlusele!

Euroopa Liidu statistikaameti Eurostat eestvedamisel toimub 2018/2019. õppeaastal õpilaste Euroopa statistikavõistlus 15 Euroopa riigis. Võistluse eesmärk on äratada õpilastes huvi statistika vastu ja julgustada õpetajaid kasutama statistika õpetamisel uusi materjale. Kaasa saavad lüüa põhikooli, gümnaasiumi ja kutsekooli õpilased, kes on jagatud kahte vanuserühma.

Euroopa statistikavõistlusel on riigisisene (eesti keeles) ja Euroopa (inglise keeles) võistlusvoor. Eesti võistlusvooru parimad võistkonnad ja nende juhendaja saavad auhinna ning neil on võimalus osaleda Euroopa võistlusvoorus.

Eesti riigisisene võistlusvoor toimub 2019. aasta jaanuaris-märtsis, Euroopa finaal aprillis-mais.

Tutvu reeglitega, vaata näidisteste ja ajakava https://www.stat.ee/voistlus-2019

Võistkondi saab registreerida 11. jaanuarini 2019 (k.a). Statistikavõistlusel osaleda sooviva võistkonna registreerib juhendaja. Registreeru www.esc2019.eu/esc_EE/reg_index.do

Küsimused võistluse või registreerimise kohta saada voistlus@stat.ee.

Eestis korraldavad võistlust Statistikaamet, Haridus- ja Teadusministeerium, SA Innove ja Tartu Ülikool.

Parimate soovidega

Statistikaamet


Õppevara digitaalsete kogumike loomise riigihanke alusdokumentide muutus

Rubriik:KMÜ

Anname teada, et SA Innove on muutnud riigihanke „e-Koolikotti õppevara digitaalsete kogumike loomine“ alusdokumente, sealhulgas pakkumuste esitamise tähtaega. Muudatus puudutab eelkõige nõudeid pakkujale ehk kvalifitseerimistingimusi.

Pakkumisi oodatakse hiljemalt 21.09.2018 (k.a.) e-posti aadressil kristi.semidor@innove.ee ja koopia aino.toomesaar@innove.ee.

 

AD_digitaalsete kogumike loomine_v

Lisa 1 A_Teemade jaotus_v

Lisa 1_Tehniline kirjeldus_v

Lisa 2_Juhendmaterjal digikogumike loomiseks_v

Vorm I_Pakkuja elulookirjeldus_v

Vorm II_Digikogumiku komponentide kirjeldus ehk töökava_v


45. matemaatikaõpetajate päevad (19.-20. okt 2018)

Rubriik:EMS,KMÜ

19. ja 20. oktoobril 2018 toimuvad Viljandis 45. üleriigilised matemaatikaõpetajate päevad, kuhu on oodatud kõik matemaatikaõpetajad ja matemaatikud.

Info, ajakava, registreerumine kodulehel      45. matemaatikaõpetajate päevad

Täpsustav info lisandub ürituse veebilehele pidevalt.


Hankekutse õppevara digitaalsete kogumike loomiseks

Rubriik:KMÜ

Sihtasutus Innove kutsub õpetajaid osalema hankes, mille käigus luuakse e-Koolikotis digitaalseid kogumikke.

Selleks et tõhustada õppimist ja õpetamist ning hõlbustada õpetajate tööd kaasaegse õpikäsituse rakendamisel, soovib SA Innove õpetajatelt tellida 2018. aastal e-Koolikotist kättesaadavad digikogumikud II kooliastme kõikides ainetes ja klassides (loodusainetes III astmes) ning koolieelses lasteasutuses. Digikogumike teemade valikul tuleb lähtuda õppekavade teemade jaotusest.

Digikogumike valmimise tähtaeg on novembri lõpp, seejärel tuleb koguda kahe nädala jooksul kogumikele tagasisidet. Tagasisidestatud digikogumike üleandmise tähtaeg on 14. detsember 2018.

SA Innove teeb hanke raames koostööd ka haridustehnoloogide liiduga, kes aitavad õpetajaid tehnilistes küsimustes.

Pakkumuse saavad teha aineseltsidesse kuuluvad aineõpetajad kas ühele kogumikule või mitmele kogumikule, kogumikke võib luua ka meeskonnatööna. Manusest leiate hanke „e-Koolikotti õppevara digitaalsete kogumike loomine“ riigihanke alusdokumendid (edaspidi AD).

Hankes osalemiseks palume saata digitaalselt allkirjastatud pakkumus (AD p 4.3 nimetatud dokumendid) e-postiga aadressil kristi.semidor@innove.ee ja koopia aino.toomesaar@innove.ee hiljemalt 14.09.2018 (k.a.).

 

Lugupidamisega

Aino Toomesaar

hankespetsialist, SA Innove, Lõõtsa 4, 11415 Tallinn, 7350543, aino.toomesaar@innove.ee, www.innove.ee

MANUS:

AD_digitaalsete kogumike loomine

Lisa 1_Tehniline kirjeldus

Lisa 1 A_Teemade jaotus

Lisa 2_Juhendmaterjal digikogumike loomiseks

Vorm I_Pakkuja elulookirjeldus

Vorm II_Digikogumiku komponentide kirjeldus ehk töökava

 


KMÜ info INNOVE digikogumike hanke ja INNOVE haridusühenduste suveseminari kohta

Rubriik:KMÜ

 

Sihtasutus Innove korraldas riigihanke õppevara digitaalsete kogumike loomise teenuse tellimiseks.

Selle hanke infopäeva materjalid (kes, mida, kuidas, kuhu, mis ajaks) on siia lisatud.

Digikogumike infopäeva slaidid

Digikogumike loomine

 

Teada on, et septembris tuleb uus hange.

Arvatavasti on hanke dokumendid siis sarnased ja huviliselt on võimalus oma tööplaan juba valmis mõelda, et kui hange välja kuulutatakse siis on asjad juba läbimõeldud.

 

Sihtasutus Innove ootab haridusühenduste esindjaid suveseminarile „Kuju. Koos kujunemine ja kujundamine“,
mis toimub 8.-9. augustil 2018 Põlvamaal, Mooste mõisakompleksis.

Registreerimise tähtaeg on 13. juuli !

Ka seal on e-koolikott ja digikomikud teemaks, seega kui on huvi hankes osaleda, siis võiks ju ka suveseminaril osaleda.

Info suveseminari kohta.

Ilusat, kosutavat, mõnusat  suve!

Hele ja Raili

 

 


Matemaatikaõpetaja, Viimsi Gümnaasium ootab Sind!

Rubriik:EMS,KMÜ

1. septembril 2018 alustab täiesti puhtalt lehelt uus riigigümnaasium
Viimsis, kus õpivad õpilased 10. – 12. klassini (esimesel aastal 360 ja
edasi kasvab kool kuni 540 õpilaseni).

Öeldakse, et matemaatika on kombinatsioon rangusest ja vabadusest
oma kindlate reeglite ja loomingulisusega. Usume, et matemaatika
arendab mõtlemist! Otsime oma meeskonda sõbralikke ja paindlikke,
ent nõudlikke ja sihikindlaid matemaatikuid. Neid, kes suudavad
ühelt poolt muuta matemaatika põnevaks ja pingutust nõudvaks
õppeainest huvitatutele ning teiselt poolt mitmetele õpilastele
kõige keerulisemana näiva aine arusaadavaks ja vajalikuks. Kui Sa
oled aktiivne, tahad teha koostööd nii oma õppeaine sees kui ka
leida kokkupuute ja koostöökohti teiste õppeainete ja õpetajatega,
siis tule meile! Just Sina oled veel puudu!

Täpsem info konkursi kohta:
https://vgm.edu.ee/konkurss/otsime-opetajaid/

Meie värbamisvideo: https://www.youtube.com/watch?v=A9mhzaa2FxA

Heade soovidega ja ette tänades

Karmen Paul

Viimsi Gümnaasium

+372 56 931 918

www.vgm.edu.ee

https://www.youtube.com/watch?v=A9mhzaa2FxA&authuser=0