Author Archives: Raili Vilt

50. matemaatikaõpetajate päevad

Rubriik:EMS,KMÜ

Toimuvad Tartus

14. – 16. novembril 2024

Päevadest kutsume osa võtma ning ettekannetega esinema või töötubasid juhatama matemaatika- ja informaatikaõpetajaid, kõrgkoolide õppejõude ja teisi matemaatikaharidusest huvitatud isikuid.

Ettekannete ja töötubade soovitatav temaatika:

 1. Tehisintellekti kasutamise võimalused matemaatikaõppes

2. E-eksamid

3. Ainekava rikastavate teemade käsitlemise ning tunnivälise ainealase tegevuse korraldamise kogemused.

4. Infotehnoloogia kasutamise kogemused matemaatikaõpetuses.

5. Õpilaste uurimistööde juhendamise kogemused.

6. Uue õppekirjanduse, õppevahendite, -meetodite, -keskkondade jms ideede ja taotluste tutvustamine.

7. Aktiivõppemeetodid matemaatikas.

8. Taseme- ehk temporühmades õpetamise kogemused.

9. Õpilaste motiveerimise võimalused.

10. Võõrkeelsete õpilaste toetamise kogemused.

Loomulikult ootame ka teisi matemaatikaõpetust käsitlevaid ettekandeid.

Sooviavaldusi ettekandeks ootame hiljemalt 1. septembriks 2024 e-posti aadressile sirje.pihlap@ut.ee
Selles palume märkida autori(te) ees- ja perenimi, töökoht, e-posti aadress, ettekande temaatika (võimalusel pealkiri) ning selleks soovitav esitlusaeg.

Kui soovite avaldada artikli ka kogumikus “Koolimatemaatika L”, palume lisada artikli planeeritav maht. Artikli vormistamise nõuded saadetakse soovijatele täiendava e-kirjaga.
Artiklite esitamise tähtaeg on 30. september 2024.

Täiendav info:

Sirje Pihlap sirje.pihlap@ut.ee (ettekanded ja artiklid)

Kerli Orav-Puurand kerli.orav-puurand@ut.ee (korralduslikud küsimused)


XLIX MATEMAATIKAÕPETAJATE PÄEVAD

Rubriik:EMS,KMÜ

  

Võru – ja Põlvamaa ootavad osalema XLIX matemaatikaõpetajate päevadele,

mis toimuvad 17. – 18. novembril 2023.

Kutsume päevadest osa võtma kõiki matemaatikaõpetajaid ja  matemaatikaharidusest huvitatud isikuid.

Registreeruda palume hiljemalt 31. oktoobriks.

REGISTREERUMINE

https://forms.gle/s2dAZaw6iTtVcpoa7

Täiendav info:

Ettekanded: Sirje Pihlap sirje.pihlap@ut.ee

Korralduslikud küsimused: Anne Reiljan anne.reiljan@gmail.com


XLIX MATEMAATIKAÕPETAJATE PÄEVAD

Rubriik:EMS,KMÜ

Võru- ja Põlvamaal

17. – 18. novembril 2023

Kutsume päevadest osa võtma ning ettekannetega esinema või töötubasid juhatama matemaatika- ja informaatikaõpetajaid, kõrgkoolide õppejõude, õppekava rakendumise uurijaid ja teisi matemaatikaharidusest huvitatud isikuid.

Ettekannete ja töötubade soovitatav temaatika:
1. Õppekava rakendamise kogemused.
2. Välishindamisest ja matemaatika riigieksami olevikust-tulevikust.
3. Valikkursuste ja teiste ainekava rikastavate teemade käsitlemise ning tunnivälise ainealase tegevuse korraldamise kogemused.
4. Infotehnoloogia kasutamise kogemused matemaatikaõpetuses.
5. Õpilaste uurimistööde juhendamise kogemused.
6. Uue õppekirjanduse, õppevahendite, -meetodite jms ideede ja taotluste tutvustamine.

Loomulikult ootame ka teisi matemaatikaõpetust käsitlevaid ettekandeid.

Sooviavaldusi ettekandeks ootame hiljemalt 11. septembriks 2022. a.

Selles palume märkida autori(te) ees- ja perenimi, töökoht, e-posti aadress, ettekande temaatika (võimalusel pealkiri) ning selleks soovitav esitlusaeg.

Kui soovite avaldada artikli ka kogumikus “Koolimatemaatika XLIX”, palume lisada artikli planeeritav maht. Artikli vormistamise nõuded saadetakse soovijatele täiendava e-kirjaga. Artiklite esitamise tähtaeg on 16. oktoober

Täiendav info:

Artiklid ja ettekanded: Sirje Pihlap sirje.pihlap@ut.ee

Korralduslikud küsimused: Anne Reiljan anne.reiljan@gmail.com


EMS KMÜ suvepäevad 2023

Rubriik:EMS,EMS list,KMÜ

ehk MATEMAATIKAÕPETAJATE SUVEPÄEVAD 2023

Matemaatikaõpetajate suvepäevad 14.-16. august 2023   Järvamaal

Hindreku Turismitalu http://hindrekutalu.ee/

Osalustasu 150 eurot. Registreeruda palume hiljemalt 31. juuli.

Vaata täpsemalt https://matemaatika.eu/kmu/kmu-suvepaevad-op_paevad/


Matemaatikas võimekas õpilane II kooliastmes

Rubriik:KMÜ

Eesti Matemaatika Selts koostöös TÜ teaduskooliga ning Haridus-ja Teadusministeeriumi ja Playtech Estonia OÜ rahalisel toel kutsuvad koolitusele “Matemaatikas võimekas õpilane II kooliastmes”.

Koolitusel räägime motivatsioonist, vaatame millised on teemad, ülesanded, strateegiad, kohad lahendustes, millele tuleks õpilaste tähelepanu pöörata ning millised on lahenduskäikude hindamispõhimõtted.

Peatähelepanu sel aastal 4. klassil.

3-päevane koolitus: 14. jaanuar, 1. veebruar ja 17.veebruar

Registreerumistähtaeg: 10. jaanuar

Vaata lähemalt (link registreerumisele) : KMÜ infopäevad ja koolitused


MATEMAATIKAÕPETAJATE SUVEPÄEVAD 2021

Rubriik:EMS,KMÜ

Matemaatikaõpetajate suvepäevad 16.-18. august 2021  

 Voore Puhkekeskuses Jõgevamaal

Vaata täpsemalt.


KMÜ infopäev 25. veebruaril 2021

Rubriik:KMÜ

I osa 11.00 – 12.30

Aivar Ots                            Mõni sõna e-testide arendustöö taustast ja hetkeseisust

Hele Lukki-Lukin              Kuidas leida EIS-st üles testimise tulemused?

Sirje Piht                            I ja II kooliastme matemaatika tasemetööd

Serle Kirsipuu                    Matemaatika e-testi arendus ​ III kooliastmes

Vilve Roosioks                  Matemaatika EIS arendused​ ja gümnaasiumi e-test​

II osa 13.00 – 15.00 (võib ka varem lõppeda)

Regina Multram                  2020.a. riigieksamid  arvudes ja natuke tulevikust

Harlet Arismaa                    2020.a. riigieksami analüüs (ka hindamisest ja vigadest)

Sirje Pihlap                           TÜ täiendkoolitustest

                                                Infot töökava muudatustest

Infopäeva salvestused:

I osa

II osa 


Algas E-koolikoti 5. sünnipäevale pühendatud digitaalse õppevara loomise konkurss!

Rubriik:EMS,KMÜ

Head Eesti Koolimatemaatika Ühenduse õpetajad! 

Kuulutame välja E-koolikoti 5. sünnipäevale pühendatud digitaalse õppevara loomise konkursi! See on mõeldud alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajatele ning konkursi auhinnafond on kokku 20 000 eurot.   

Kuidas osaleda? 

Soovime tunnustada õpetajaid, kes on perioodil 01.08.2020-15.03.2021 lisanud E-koolikotti digitaalseid õppematerjale. Osalemiseks tuleb saata vastavasisuline e-kiri aadressile e-koolikott.konkurss@harno.ee hiljemalt 15. märtsiks (k.a). Kirjas peab olema: 

  • E-koolikoti õppematerjali link; 
  • autori(te) nimed, töökohaks olev(ad) haridusasutus(ed), kontakttelefon ja pangakonto number.  

Millised on osalemise tingimused? 

Konkursi tingimused on kirjas statuudis

 Lisaks toimub 20. jaanuaril kell 15.00 virtuaalne konkurssi tutvustav infotund. 

  • Tutvustame täpsemalt konkursi tingimusi; 
  • haridustehnoloogi vaatest jagab näpunäiteid Airi Aavik (EHtL); 
  • Einar Värä räägib üldpädevuste lõimimisest õppematerjalidesse. 

Üritusele saate registreeruda siin: https://koolitus.edu.ee/training/5058  

Oleme tänulikud, kui saadate täpsustavaid küsimusi juba enne meile ette, et saaksime vastused ette valmistada. (Küsimused ja mõtted saatke palun mirjam.puumeister@harno.ee.) 

Eriolukorra eripäradest oleme ilmselt kõik omajagu õppinud – nüüd on hea neid uusi teadmisi õppematerjali loomisel katsetada! 

Oleme tänulikud, kui jagate infot konkursi kohta ka teiste õpetajatega. 

Tervituste ning heade soovidega 

Konkursi meeskond 


KMÜ infopäevad jaanuaris 2020

Rubriik:KMÜ

Tallinn 10. jaanuar  2020, Tallinna Reaalkool, kell 12.00-17.30 
Tartu  11. jaanuar 2020, Hugo Treffneri Gümnaasium, kell 10.30-16.00

Koolitusele registreerumine kuni 7. jaanuarini aadressil:  https://forms.gle/ws6RRoxN8D63VEVB8

Infopäeval räägime riigieksamist ja selle hindamisest; trigonomeetria  kui ühe raskema teema õpetamisest;
nutiseadmete valest kasutamisest eksamil; e-testide ja e-tasemetööde arendamisest;
põhikooli eksami ja sisseastumiskatse erinevusest ning jagame infot.
Lektoriteks on Deivi Taal, Maksim Ivanov, Andres Talts, Kerli Kupits, Hele Kiisel, jne

vaata https://matemaatika.eu/kmu/kmu-koolitused-infopaevad/


Olaf Prinits 95

Rubriik:EMS,KMÜ

Täna 95. aastat tagasi sündis Eesti Matematika Seltsi Koolimatemaatika ühenduse üks rajajaist ning Eesti matemaatikaõpetajate päevade traditsiooni käivitaja  Olaf Prinits.

14.-16. aug Pedasel toimunud KMÜ suvistel täiendkoolituspäevadel jagasid mälestusi O. Prinitsast Lea ja Tiit Lepmann.

O. Prinitsat meenutame ka XLVI matemaatikaõpetajate  päevadel, mis toimuvad  8.-9. nov Saaremaal.