Author Archives: Raili Vilt

Matemaatikas võimekas õpilane II kooliastmes

Rubriik:KMÜ

Eesti Matemaatika Selts koostöös TÜ teaduskooliga ning Haridus-ja Teadusministeeriumi ja Playtech Estonia OÜ rahalisel toel kutsuvad koolitusele “Matemaatikas võimekas õpilane II kooliastmes”.

Koolitusel räägime motivatsioonist, vaatame millised on teemad, ülesanded, strateegiad, kohad lahendustes, millele tuleks õpilaste tähelepanu pöörata ning millised on lahenduskäikude hindamispõhimõtted.

Peatähelepanu sel aastal 4. klassil.

3-päevane koolitus: 14. jaanuar, 1. veebruar ja 17.veebruar

Registreerumistähtaeg: 10. jaanuar

Vaata lähemalt (link registreerumisele) : KMÜ infopäevad ja koolitused


MATEMAATIKAÕPETAJATE SUVEPÄEVAD 2021

Rubriik:EMS,KMÜ

Matemaatikaõpetajate suvepäevad 16.-18. august 2021  

 Voore Puhkekeskuses Jõgevamaal

Vaata täpsemalt.


KMÜ infopäev 25. veebruaril 2021

Rubriik:KMÜ

I osa 11.00 – 12.30

Aivar Ots                            Mõni sõna e-testide arendustöö taustast ja hetkeseisust

Hele Lukki-Lukin              Kuidas leida EIS-st üles testimise tulemused?

Sirje Piht                            I ja II kooliastme matemaatika tasemetööd

Serle Kirsipuu                    Matemaatika e-testi arendus ​ III kooliastmes

Vilve Roosioks                  Matemaatika EIS arendused​ ja gümnaasiumi e-test​

II osa 13.00 – 15.00 (võib ka varem lõppeda)

Regina Multram                  2020.a. riigieksamid  arvudes ja natuke tulevikust

Harlet Arismaa                    2020.a. riigieksami analüüs (ka hindamisest ja vigadest)

Sirje Pihlap                           TÜ täiendkoolitustest

                                                Infot töökava muudatustest

Infopäeva salvestused:

I osa

II osa 


Algas E-koolikoti 5. sünnipäevale pühendatud digitaalse õppevara loomise konkurss!

Rubriik:EMS,KMÜ

Head Eesti Koolimatemaatika Ühenduse õpetajad! 

Kuulutame välja E-koolikoti 5. sünnipäevale pühendatud digitaalse õppevara loomise konkursi! See on mõeldud alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajatele ning konkursi auhinnafond on kokku 20 000 eurot.   

Kuidas osaleda? 

Soovime tunnustada õpetajaid, kes on perioodil 01.08.2020-15.03.2021 lisanud E-koolikotti digitaalseid õppematerjale. Osalemiseks tuleb saata vastavasisuline e-kiri aadressile e-koolikott.konkurss@harno.ee hiljemalt 15. märtsiks (k.a). Kirjas peab olema: 

  • E-koolikoti õppematerjali link; 
  • autori(te) nimed, töökohaks olev(ad) haridusasutus(ed), kontakttelefon ja pangakonto number.  

Millised on osalemise tingimused? 

Konkursi tingimused on kirjas statuudis

 Lisaks toimub 20. jaanuaril kell 15.00 virtuaalne konkurssi tutvustav infotund. 

  • Tutvustame täpsemalt konkursi tingimusi; 
  • haridustehnoloogi vaatest jagab näpunäiteid Airi Aavik (EHtL); 
  • Einar Värä räägib üldpädevuste lõimimisest õppematerjalidesse. 

Üritusele saate registreeruda siin: https://koolitus.edu.ee/training/5058  

Oleme tänulikud, kui saadate täpsustavaid küsimusi juba enne meile ette, et saaksime vastused ette valmistada. (Küsimused ja mõtted saatke palun mirjam.puumeister@harno.ee.) 

Eriolukorra eripäradest oleme ilmselt kõik omajagu õppinud – nüüd on hea neid uusi teadmisi õppematerjali loomisel katsetada! 

Oleme tänulikud, kui jagate infot konkursi kohta ka teiste õpetajatega. 

Tervituste ning heade soovidega 

Konkursi meeskond 


KMÜ infopäevad jaanuaris 2020

Rubriik:KMÜ

Tallinn 10. jaanuar  2020, Tallinna Reaalkool, kell 12.00-17.30 
Tartu  11. jaanuar 2020, Hugo Treffneri Gümnaasium, kell 10.30-16.00

Koolitusele registreerumine kuni 7. jaanuarini aadressil:  https://forms.gle/ws6RRoxN8D63VEVB8

Infopäeval räägime riigieksamist ja selle hindamisest; trigonomeetria  kui ühe raskema teema õpetamisest;
nutiseadmete valest kasutamisest eksamil; e-testide ja e-tasemetööde arendamisest;
põhikooli eksami ja sisseastumiskatse erinevusest ning jagame infot.
Lektoriteks on Deivi Taal, Maksim Ivanov, Andres Talts, Kerli Kupits, Hele Kiisel, jne

vaata https://matemaatika.eu/kmu/kmu-koolitused-infopaevad/


Olaf Prinits 95

Rubriik:EMS,KMÜ

Täna 95. aastat tagasi sündis Eesti Matematika Seltsi Koolimatemaatika ühenduse üks rajajaist ning Eesti matemaatikaõpetajate päevade traditsiooni käivitaja  Olaf Prinits.

14.-16. aug Pedasel toimunud KMÜ suvistel täiendkoolituspäevadel jagasid mälestusi O. Prinitsast Lea ja Tiit Lepmann.

O. Prinitsat meenutame ka XLVI matemaatikaõpetajate  päevadel, mis toimuvad  8.-9. nov Saaremaal.


KMÜ suvepäevad

Rubriik:KMÜ

14.-16. august 2019 toimuvad EMS KMÜ suvised täiendkoolituspäevad Pedase puhkekeskuses. NB! osaleda saavad vaid seltsi liikmed.
Korraldavad Harjumaa ja Tallinn.

Ajakava: https://matemaatika.eu/kmu/kmu-suvepaevad-op_paevad/


KMÜ infopäevad jaanuaris

Rubriik:KMÜ

Tallinn 4. jaanuar  2019, Tallinna Reaalkool,   kell 10.30-16.00   

Tartu  12. jaanuar 2019, Hugo Treffneri Gümnaasium, kell 10.30-16.00

Teabepäeval teema kokkuvõtte 2018.a. tasemetöödest ja eksamitest, räägime pikemalt probleemsetest ülesannetest ja lahenduste hindamisest; kuulame EIS-i arendusest, 3.kooliastme digimaterjalidest, Euroopa statistikavõistlusest, jagame infot jne. Esinejateks Piret Simmo, Deivi Taal, Anastassia Šipova, Jüri Kurvits, Hannes Jukk jt.

Ajakava ja registreerumine:  https://matemaatika.eu/kmu/kmu-koolitused-infopaevad/


SA Innove: e-Koolikotti loodud õppevara digikogumikud (II kooliaste)

Rubriik:KMÜ

SA Innove hanke e-Koolikotti õppevara digitaalsete kogumike loomine raames valminud materjalid leiate:

1. Mõõtmine ja mõõtühikud 4. klass https://e-koolikott.ee/portfolio?id=20875
2. Geomeetrilised kujundid 4. klass
https://e-koolikott.ee/portfolio?id=20979
3. Arvutamine kümnendmurdudega 5. klass
https://e-koolikott.ee/portfolio?id=20826
4. Arvutamine naturaalarvudega 5. klass
https://e-koolikott.ee/portfolio?id=20952
5. Andmed ja algebra 5. klass https://e-koolikott.ee/portfolio?id=21035
6. Negatiivsed arvud 6. klass https://e-koolikott.ee/portfolio?id=20578
7. Koordinaattasand 6. klass https://e-koolikott.ee/portfolio?id=20837
8. Tasandilised kujundid 6.klass https://e-koolikott.ee/portfolio?id=20815
9. Harilikud murrud 6. klass https://e-koolikott.ee/portfolio?id=20807
10. Protsent 6. klass https://e-koolikott.ee/portfolio?id=21029
Kõik 10 kogumikku ühe GeoGebra raamatuna: https://ggbm.at/pv2qeyw9
Matemaatika digikogumikud on mõeldud:
1. õpilasele kodus juurde õppimiseks ja tunnis iseseisvaks õppimiseks
2. õpetajale tunnis iseseisva töö andmiseks ja kodutöö andmiseks
3. lapsevanemale meenutamiseks, et last kodutöödes aidata
4. koduõpetajatele lisamaterjali andmiseks õpilastele.

Digikogumikust leiad:
1. Videomaterjali, mis õpetab vastavat teemat.
2. Veebis või dokumentides asuvat tekstimaterjali, mis õpetab vastava
teemat.
3. Interaktiivseid harjutusi, mis võivad olla vastuste sisestamiseks,
valikvastuste valimiseks, lünktekstide täitmiseks jpm
4. Mänge, kus tuleb paare kokku lohistada, õigeid vastuseid arvata.
5. Rühmatööülesandeid, kus eeldatakse, et ülesannet lahendab vähemalt kaks
last.


Euroopa statistikavõistlus õpilastele

Rubriik:EMS,KMÜ

 

 

Hea õpetaja,

alanud on registreerumine õpilaste Euroopa statistikavõistlusele!

Euroopa Liidu statistikaameti Eurostat eestvedamisel toimub 2018/2019. õppeaastal õpilaste Euroopa statistikavõistlus 15 Euroopa riigis. Võistluse eesmärk on äratada õpilastes huvi statistika vastu ja julgustada õpetajaid kasutama statistika õpetamisel uusi materjale. Kaasa saavad lüüa põhikooli, gümnaasiumi ja kutsekooli õpilased, kes on jagatud kahte vanuserühma.

Euroopa statistikavõistlusel on riigisisene (eesti keeles) ja Euroopa (inglise keeles) võistlusvoor. Eesti võistlusvooru parimad võistkonnad ja nende juhendaja saavad auhinna ning neil on võimalus osaleda Euroopa võistlusvoorus.

Eesti riigisisene võistlusvoor toimub 2019. aasta jaanuaris-märtsis, Euroopa finaal aprillis-mais.

Tutvu reeglitega, vaata näidisteste ja ajakava https://www.stat.ee/voistlus-2019

Võistkondi saab registreerida 11. jaanuarini 2019 (k.a). Statistikavõistlusel osaleda sooviva võistkonna registreerib juhendaja. Registreeru www.esc2019.eu/esc_EE/reg_index.do

Küsimused võistluse või registreerimise kohta saada voistlus@stat.ee.

Eestis korraldavad võistlust Statistikaamet, Haridus- ja Teadusministeerium, SA Innove ja Tartu Ülikool.

Parimate soovidega

Statistikaamet