SA Innove: e-Koolikotti loodud õppevara digikogumikud (II kooliaste)

SA Innove: e-Koolikotti loodud õppevara digikogumikud (II kooliaste)

Rubriik:KMÜ

SA Innove hanke e-Koolikotti õppevara digitaalsete kogumike loomine raames valminud materjalid leiate:

1. Mõõtmine ja mõõtühikud 4. klass https://e-koolikott.ee/portfolio?id=20875
2. Geomeetrilised kujundid 4. klass
https://e-koolikott.ee/portfolio?id=20979
3. Arvutamine kümnendmurdudega 5. klass
https://e-koolikott.ee/portfolio?id=20826
4. Arvutamine naturaalarvudega 5. klass
https://e-koolikott.ee/portfolio?id=20952
5. Andmed ja algebra 5. klass https://e-koolikott.ee/portfolio?id=21035
6. Negatiivsed arvud 6. klass https://e-koolikott.ee/portfolio?id=20578
7. Koordinaattasand 6. klass https://e-koolikott.ee/portfolio?id=20837
8. Tasandilised kujundid 6.klass https://e-koolikott.ee/portfolio?id=20815
9. Harilikud murrud 6. klass https://e-koolikott.ee/portfolio?id=20807
10. Protsent 6. klass https://e-koolikott.ee/portfolio?id=21029
Kõik 10 kogumikku ühe GeoGebra raamatuna: https://ggbm.at/pv2qeyw9
Matemaatika digikogumikud on mõeldud:
1. õpilasele kodus juurde õppimiseks ja tunnis iseseisvaks õppimiseks
2. õpetajale tunnis iseseisva töö andmiseks ja kodutöö andmiseks
3. lapsevanemale meenutamiseks, et last kodutöödes aidata
4. koduõpetajatele lisamaterjali andmiseks õpilastele.

Digikogumikust leiad:
1. Videomaterjali, mis õpetab vastavat teemat.
2. Veebis või dokumentides asuvat tekstimaterjali, mis õpetab vastava
teemat.
3. Interaktiivseid harjutusi, mis võivad olla vastuste sisestamiseks,
valikvastuste valimiseks, lünktekstide täitmiseks jpm
4. Mänge, kus tuleb paare kokku lohistada, õigeid vastuseid arvata.
5. Rühmatööülesandeid, kus eeldatakse, et ülesannet lahendab vähemalt kaks
last.