Õppevara digitaalsete kogumike loomise riigihanke alusdokumentide muutus

Õppevara digitaalsete kogumike loomise riigihanke alusdokumentide muutus

Rubriik:KMÜ

Anname teada, et SA Innove on muutnud riigihanke „e-Koolikotti õppevara digitaalsete kogumike loomine“ alusdokumente, sealhulgas pakkumuste esitamise tähtaega. Muudatus puudutab eelkõige nõudeid pakkujale ehk kvalifitseerimistingimusi.

Pakkumisi oodatakse hiljemalt 21.09.2018 (k.a.) e-posti aadressil kristi.semidor@innove.ee ja koopia aino.toomesaar@innove.ee.

 

AD_digitaalsete kogumike loomine_v

Lisa 1 A_Teemade jaotus_v

Lisa 1_Tehniline kirjeldus_v

Lisa 2_Juhendmaterjal digikogumike loomiseks_v

Vorm I_Pakkuja elulookirjeldus_v

Vorm II_Digikogumiku komponentide kirjeldus ehk töökava_v