Professor GERHARD RÄGO 131. sünniaastapäev

Professor GERHARD RÄGO 131. sünniaastapäev

Rubriik:EMS,KMÜ
Gerhard Rägo

5. detsembril 2023. a. täitus 131. aastat prof. Gerhard Rägo sünnist. Seoses sellega toimus 9. detsembril k.a. kell 1100 Tartu Ülikooli peahoone Senati saalis prof. G. Rägo nimeliste mälestusmedalite üleandmine. Sel korral anti medalid viiele matemaatikaõpetajale:

1) Anneli Nõmm, Valjala Põhikooli matemaatikaõpetaja

2) Imbi Koppel, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja

3) Lagle Matto, Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja

4) Tiia Pern, Väätsa Põhikooli matemaatikaõpetaja

5) Tiina Saar, Muhu Põhikooli matemaatikaõpetaja

Vastsete laureaatidega kokku on prof. G. Rägo nimeline medal antud 205 isikule või kollektiivile silmapaistvate teenete eest õpetaja- või õppejõutöös, õppe- ja metoodilise kirjanduse, programmide, õppetehnika jms. väljatöötamise ning tõhusa kaasabi osutamise eest matemaatika õpetamise täiustamisele Eesti koolides.

Prof. G. Rägo (1892-1968) nimelise mälestusmedali asutasid 1990. aastal Tartu Ülikool ja Eesti Matemaatika Selts. Sel aastal antakse medaleid välja 34. korda.

Prof. G. Rägo oli silmapaistev matemaatik-didaktik. Suure osa oma tööajast tegeles ta koolimatemaatikaga kõige laiemas mõttes. Ta töötas välja tulevaste gümnaasiumi-õpetajate ettevalmistuskava Tartu Ülikooli juures ning koostas sellekohased õppekavad matemaatika-loodusteaduskonnale. Ta kirjutas ise või oli kaasautor kooli õpikutele ja ülesannete kogumikele. Ta oli TÜ juures õpetajate ettevalmistamisega tegelenud Didaktilis-Metoodilise Seminari juhataja abi ja aastatel 1936-40 juhataja.

Prof. G. Rägo on töötanud Tartu Ülikoolis dekaanina, kateedrijuhatajana, prorektorina.