Selgusid EMS-i üliõpilaspreemia ja publikatsioonipreemia saajad

Selgusid EMS-i üliõpilaspreemia ja publikatsioonipreemia saajad

Rubriik:EMS,KMÜ

Üliõpilaspreemia komisjon otsustas, et preemia saab Tähvend Uustalu bakalaureusetöö „Lühikesed eeltäpsed jadad eeljärjestatud Ω-algebrate kategoorias”  eest. Preemiatöö kaitsti Tartu Ülikooli 2020. aastal, töö juhendaja oli prof. Valdis Laan.

Publikatsioonipreemia komisjon otsustas, et preemia saavad Andre Ostrak ja Kristo Väljako. Andre Ostrak artikli „Characterisation of the weak-star symmetric strong diameter 2 property in Lipschitz spaces” eest, mis ilmus ajakirjas Journal of Mathematical Analysis and Applications elektrooniliselt 28. oktoobril 2019. Kristo Väljako artikli „Monomorphisms in the category of firm modules”, mis ilmus ajakirjas Communications In Algebra elektrooniliselt 29. detsembril 2019.

Õnnitleme preemia võitjaid! Preemiate pidulik üleandmine toimub ilmselt järgmisel kevadel seltsi üldkoosoleku ajal.