Rubriigi arhiiv: EMS

Jakob Tülk (25.09.1830–17.05.1918)

Rubriik:EMS

25. septembril oli sünniaastapäev Jakob Tülgil, kes ühena esimestest tutvustas 19. sajandi lõpul eesti keeles kõrgema matemaatika mõisteid ja rakendusi. Vt sellekohast TLÜ Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumi postitust.


In Memoriam Jaan Reimand

Rubriik:EMS,KMÜ

Suure kurbusega teatame, et eile öösel lahkus meie hulgast 90 aasta vanuses Jaan Reimand.


XVII Eesti matemaatika päevad

Rubriik:EMS,EMS list,KMÜ

Lugupeetud Eesti matemaatika seltsi liikmed!

Matemaatika päevade korraldajad on täpsustanud päevakava ja koostanud ürituse veebilehe:
https://matemaatika.eu/eesti-matemaatika-paevad/xvii-eesti-matemaatika-paevad/

Korraldajad on kokku pannud päevakajalise ja mitmekesise programmi (vt päevade veebilehte), mis loodetavasti kõnetab paljusid meist. Kahjuks teatas Tarmo Soomere, et ta matemaatika päevadele ei jõua.

Matemaatika päevadel osalemiseks palun täita vorm:
https://forms.gle/5Qp1fDZq88DUk1jq7

Kohtumiseni Eesti matemaatika päevadel Võrumaal!


In Memoriam Leo Ainola

Rubriik:EMS

3. juunil suri Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor ja Eesti Matemaatika Seltsi liige Leo Ainola.


Matemaatikaõpetajate päevad 2020. a novembris Jõgeval ja Kuremaal

Rubriik:EMS,KMÜ

Järgmised matemaatikaõpetajate päevad toimuvad  toimuvad 13.-14. novembril 2020 Jõgeval ja Kuremaal.

Kutsume päevadest osa võtma ning ettekannetega esinema või töötubasid juhatama matemaatika- ja informaatikaõpetajaid, kõrgkoolide õppejõude, õppekava rakendumise uurijaid ja teisi matemaatikaharidusest huvitatud isikuid.

Ettekannete ja töötubade soovitatav temaatika:
1. Õppekava rakendamise kogemused.
2. Välishindamisest ja matemaatika riigieksami olevikust-tulevikust.
3. Valikkursuste ja teiste ainekava rikastavate teemade käsitlemise ning tunnivälise ainealase tegevuse korraldamise kogemused.
4. Infotehnoloogia kasutamise kogemused matemaatikaõpetuses.
5. Õpilaste uurimistööde juhendamise kogemused.
6. Uue õppekirjanduse, õppevahendite, -meetodite jms ideede ja taotluste tutvustamine.
7. E-ülesannete loomine.
8. Matemaatika õpetamise kogemustest  e-õppe tingitingimustes.

Loomulikult ootame ka teisi matemaatikaõpetust käsitlevaid ettekandeid.

Sooviavaldusi ettekandeks ootame hiljemalt 15.juuniks 2020. a.
Selles palume märkida autori(te) ees- ja perenimi, töökoht, e-posti aadress, ettekande temaatika (võimalusel pealkiri) ning selleks soovitav esitlusaeg.

Kui soovite avaldada artikli ka kogumikus “Koolimatemaatika XLVII”, palume lisada artikli planeeritav maht. Artikli vormistamise nõuded saadetakse soovijatele täiendava e-kirjaga.
Artiklite esitamise tähtaeg on 10. september.

Teade soovist esineda ettekandega palume saata e-posti aadressil
hannes.jukk@ut.ee

Täiendav info

Korralduslikud küsimused: Eha Kuld eha.kuld@mail.ee

Ettekanded ja artiklid: Hannes Jukk hannes.jukk@ut.ee


„Kogenud kooli“ vastuvõtt

Rubriik:EMS,KMÜ

Tartu Ülikooli programm „Kogenud kooli“ on alustanud II lennu vastuvõttu. Sel aastal ootame kandideerima tulevasi matemaatika- ja füüsikaõpetajaid.

Programmi on oodatud kõik, kellel olemas magistrikraad (või sellega võrdsustatud haridus) ning omandatud vähemalt 60 ainepunkti ulatuses erialaaineid. Kandideerimine kestab kuni 30. aprillini, nõutele vastanud kandidaadid kutsutakse erialakatsele 14. mail. Täpsemad sisseastumistingimused ja ajakava on veebilehel http://opetaja.ut.ee.

Kogenud kooli“ projekt näeb ette, et vastu võetud kandidaadid alustavad  septembrist 2020 tööd matemaatika- või füüsikaõpetajana ning õppetööd ülikoolis. Magistriõppe nominaalne õppeaeg on poolteist aastat.

Programmi esimeses lennus alustas 11 matemaatikut korraga nii õpetajahariduse omandamist ülikoolis kui õpetajatööd üldhariduskoolis. Nende seas on Annika Koitmäe-Pihl, kes vahetas töökoha Tallinnas kodulähedase Rapla Kesklinna kooli vastu, kus on nüüdseks üle poole õppeaasta matemaatikat õpetanud. Tema kogemuslooga on võimalik tutvuda SIIN.

Lisaküsimuste tekkimisel palun võtta minuga ühendust.

Tervitades
Kiiri Toomberg


Toetusavaldus EMS-i juhatuse seisukohale Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise eelnõu osas

Rubriik:EMS,KMÜ

2.04.20 algatas Vabariigi Valitsus eelnõu põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmiseks. Esitatud eelnõu kohaselt sätestab muuhulgas edaspidi põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise tingimused tähtajatult Vabariigi Valitsus oma määrusega. Seltsi juhatus on seisukohal, et tänases eriolukorras tehtavad muudatused õppekorralduses, sh lõpetamise tingimustes peavad kehtima ainult eriolukorra vältel või kindla tähtajaga selle järgselt eriolukorrast tingitud otsese mõju kestel. Seltsi juhatus esitab enda seisukoha Riigikogu kultuurikomisjonile ja igaüks saab sellele seisukohale enda toetust avaldada. Selleks lisa enda nimi ja enda töökoht juhatuse avalduse järele:

https://docs.google.com/document/d/1Fxfisu9FvnXzB_8NWtd1ePdSQxpDpHnaP_h9lKuoWZc/edit?usp=sharing


Nõuanded matemaatika koduõppe läbiviimiseks

Rubriik:EMS,KMÜ

Head matemaatikaõpetajad!

 1. Palun jagage teistele õpetajatele alljärgneval Google Docs’i lehel matemaatika koduõppe tundide läbiviimise head kogemust:
  https://docs.google.com/document/d/12QzNHZf5-pL_r-kNvUBPM6SsObpmHlDQcLyjur6Z85g/edit?usp=sharing
 2. E-õppe lihtsustamiseks koostas Innove tabeli, kuhu on ainepõhiselt koondatud üldhariduskoolidele mõeldud digitaalsete õppematerjalide ja keskkondade lingid. 
  Tabelis olev info aitab järgnevatel nädalatel õpet korraldada ka neil aineõpetajatel, kes senini haridustehnoloogiat ja digitaalset õppevara kuigi palju kasutanud ei ole. Tabelit täiendatakse jooksvalt!
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/17zt2ied3Xv0nyQJTLV5fj7IA7AgnEtTi/edit#gid=583194164
 3. FB-s on ka grupp Matemaatikaõpetajad õpetavad matemaatikat kaugõppes: 
  https://www.facebook.com/groups/518547715733679/

In Memoriam Aavo Lind

Rubriik:EMS,KMÜ

Teatame sügava kurbusega, et täna öösel lahkus meie hulgast Eesti koolimatemaatika suurkuju, Eesti Matemaatika Seltsi auliige Aavo Lind.

Ärasaatmine laupäeval, 7. detsembril Võru haigla krematooriumist kell
10.00.


Prof. Gerhard Rägo 127. sünniaastapäev. Gerhard Rägo nimelise medali saajad

Rubriik:EMS,KMÜ

Peagi, 5. detsembril 2019. a. täitub 127. aastat prof. Gerhard Rägo sünnist. Seoses sellega toimub 7. detsembril k.a. kell 1100 Tartus J. Liivi 2, Tartu Ülikooli Matemaatika ja statistika instituudi ning Arvutiteaduse instituudi õppehoone kuuendal korrusel prof. G. Rägo nimeliste mälestusmedalite üleandmine. Käesoleval aastal saavad nimetatud medali:
 Jane Albre-Andersen, GeoGebra eestindaja
 Laine Aluoja, Türi Põhikool, matemaatika- ja informaatikaõpetaja, haridustehnoloog
 Anneli Kontson, Jüri Gümnaasium, matemaatikaõpetaja
 Margit Nerman, Haapsalu Põhikool, matemaatikaõpetaja
 Margit Nuija, Viljandi Gümnaasium, matemaatikaõpetaja
 Mati Väljas, Tallinna Tehnikaülikool, lektor

Vastsete laureaatidega kokku on prof. G. Rägo nimeline medal antud 181 isikule või kollektiivile silmapaistvate teenete eest õpetaja- või õppejõutöös, õppe- ja metoodilise kirjanduse, programmide, õppetehnika jms. väljatöötamise ning tõhusa kaasabi osutamise eest matemaatika õpetamise täiustamisele Eesti koolides.

Prof. G. Rägo (1892-1968) nimelise mälestusmedali asutasid 1990. aastal Tartu Ülikool ja Eesti Matemaatika Selts. Sel aastal antakse medaleid välja 30. korda. Laupäeval on kõik oodatud medaliste õnnitlema. Prof. G. Rägo oli silmapaistev matemaatik-didaktik. Ta töötas välja tulevaste gümnaasiumiõpetajate ettevalmistuskava Tartu Ülikooli juures ning koostas sellekohased õppekavad matemaatika-loodusteaduskonnale. Ta oli ülikooli juures õpetajate ettevalmistamisega tegelenud Didaktilis-Metoodilise Seminari juhataja abi ja aastatel 1936-40 juhataja. Prof. G. Rägo on töötanud Tartu Ülikoolis dekaanina, kateedrijuhatajana, prorektorina.