Professor GERHARD RÄGO 130. sünniaastapäev

Professor GERHARD RÄGO 130. sünniaastapäev

Rubriik:EMS

Gerhard Rägo

5. detsembril 2022. a. täitub 130. aastat prof. Gerhard Rägo sünnist. Seoses sellega toimub 3. detsembril k.a. kell 1315 TÜ Delta õppehoones prof. G. Rägo nimeliste mälestusmedalite üleandmine. Käesoleval aastal saavad nimetatud medali:

  • Marika Anissimov, Viljandi Gümnaasium, haridustehnoloog
  • Sirje Kasendi, Tarvastu Gümnaasium, matemaatikaõpetaja
  • Liina Kivisto, Paikuse Kool, matemaatikaõpetaja
  • Cedrut Kuusk, Pärnu Koidula Gümnaasium, matemaatikaõpetaja
  • Kerli Orav-Puurand, TÜ MSI matemaatikahariduse lektor,
                                      HTG ja Heino Elleri Muusikakooli matemaatikaõpetaja
  • Margus Sõmer, Emmaste Kool, arvuti- ja matemaatikaõpetaja
  • Maarika Virkunen, Virumaa Kolledž, lektor

Vastsete laureaatidega kokku on prof. G. Rägo nimeline medal antud 200 isikule või kollektiivile silmapaistvate teenete eest õpetaja- või õppejõutöös, õppe- ja metoodilise kirjanduse, programmide, õppetehnika jms. väljatöötamise ning tõhusa kaasabi osuta­mise eest matemaatika õpetamise täiustamisele Eesti koolides.

Prof. G. Rägo (1892-1968) nimelise mälestusmedali asutasid 1990. aastal Tartu Ülikool ja Eesti Matemaatika Selts. Sel aastal antakse medaleid välja 32. korda.

Prof. G. Rägo oli silmapaistev matemaatik-didaktik. Ta töötas välja tulevaste gümnaa­siumi­õpetajate ettevalmistuskava Tartu Ülikooli juures ning koostas selle­koha­sed õppe­kavad matemaatika-loodusteaduskonnale. Ta oli TÜ juures õpetajate ette­valmista­mi­sega tegelenud Didaktilis-Metoodilise Seminari juhataja abi ja aastatel 1936-40 juhataja.

Prof. G. Rägo on töötanud Tartu Ülikoolis dekaanina, kateedrijuhatajana, prorektorina.