Toetusavaldus EMS-i juhatuse seisukohale Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise eelnõu osas

Toetusavaldus EMS-i juhatuse seisukohale Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise eelnõu osas

Rubriik:EMS,KMÜ

2.04.20 algatas Vabariigi Valitsus eelnõu põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmiseks. Esitatud eelnõu kohaselt sätestab muuhulgas edaspidi põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise tingimused tähtajatult Vabariigi Valitsus oma määrusega. Seltsi juhatus on seisukohal, et tänases eriolukorras tehtavad muudatused õppekorralduses, sh lõpetamise tingimustes peavad kehtima ainult eriolukorra vältel või kindla tähtajaga selle järgselt eriolukorrast tingitud otsese mõju kestel. Seltsi juhatus esitab enda seisukoha Riigikogu kultuurikomisjonile ja igaüks saab sellele seisukohale enda toetust avaldada. Selleks lisa enda nimi ja enda töökoht juhatuse avalduse järele:

https://docs.google.com/document/d/1Fxfisu9FvnXzB_8NWtd1ePdSQxpDpHnaP_h9lKuoWZc/edit?usp=sharing