Nõuanded matemaatika koduõppe läbiviimiseks

Nõuanded matemaatika koduõppe läbiviimiseks

Rubriik:EMS,KMÜ

Head matemaatikaõpetajad!

 1. Palun jagage teistele õpetajatele alljärgneval Google Docs’i lehel matemaatika koduõppe tundide läbiviimise head kogemust:
  https://docs.google.com/document/d/12QzNHZf5-pL_r-kNvUBPM6SsObpmHlDQcLyjur6Z85g/edit?usp=sharing
 2. E-õppe lihtsustamiseks koostas Innove tabeli, kuhu on ainepõhiselt koondatud üldhariduskoolidele mõeldud digitaalsete õppematerjalide ja keskkondade lingid. 
  Tabelis olev info aitab järgnevatel nädalatel õpet korraldada ka neil aineõpetajatel, kes senini haridustehnoloogiat ja digitaalset õppevara kuigi palju kasutanud ei ole. Tabelit täiendatakse jooksvalt!
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/17zt2ied3Xv0nyQJTLV5fj7IA7AgnEtTi/edit#gid=583194164
 3. FB-s on ka grupp Matemaatikaõpetajad õpetavad matemaatikat kaugõppes: 
  https://www.facebook.com/groups/518547715733679/