Prof. Gerhard Rägo 127. sünniaastapäev. Gerhard Rägo nimelise medali saajad

Prof. Gerhard Rägo 127. sünniaastapäev. Gerhard Rägo nimelise medali saajad

Rubriik:EMS,KMÜ

Peagi, 5. detsembril 2019. a. täitub 127. aastat prof. Gerhard Rägo sünnist. Seoses sellega toimub 7. detsembril k.a. kell 1100 Tartus J. Liivi 2, Tartu Ülikooli Matemaatika ja statistika instituudi ning Arvutiteaduse instituudi õppehoone kuuendal korrusel prof. G. Rägo nimeliste mälestusmedalite üleandmine. Käesoleval aastal saavad nimetatud medali:
 Jane Albre-Andersen, GeoGebra eestindaja
 Laine Aluoja, Türi Põhikool, matemaatika- ja informaatikaõpetaja, haridustehnoloog
 Anneli Kontson, Jüri Gümnaasium, matemaatikaõpetaja
 Margit Nerman, Haapsalu Põhikool, matemaatikaõpetaja
 Margit Nuija, Viljandi Gümnaasium, matemaatikaõpetaja
 Mati Väljas, Tallinna Tehnikaülikool, lektor

Vastsete laureaatidega kokku on prof. G. Rägo nimeline medal antud 181 isikule või kollektiivile silmapaistvate teenete eest õpetaja- või õppejõutöös, õppe- ja metoodilise kirjanduse, programmide, õppetehnika jms. väljatöötamise ning tõhusa kaasabi osutamise eest matemaatika õpetamise täiustamisele Eesti koolides.

Prof. G. Rägo (1892-1968) nimelise mälestusmedali asutasid 1990. aastal Tartu Ülikool ja Eesti Matemaatika Selts. Sel aastal antakse medaleid välja 30. korda. Laupäeval on kõik oodatud medaliste õnnitlema. Prof. G. Rägo oli silmapaistev matemaatik-didaktik. Ta töötas välja tulevaste gümnaasiumiõpetajate ettevalmistuskava Tartu Ülikooli juures ning koostas sellekohased õppekavad matemaatika-loodusteaduskonnale. Ta oli ülikooli juures õpetajate ettevalmistamisega tegelenud Didaktilis-Metoodilise Seminari juhataja abi ja aastatel 1936-40 juhataja. Prof. G. Rägo on töötanud Tartu Ülikoolis dekaanina, kateedrijuhatajana, prorektorina.