Eesti Matemaatika Seltsi ja Koolimatemaatika Ühenduse avalik pöördumine vastuseks valitsuse otsusele põhikooli lõpueksamitest loobumise eelnõu kohta

Eesti Matemaatika Seltsi ja Koolimatemaatika Ühenduse avalik pöördumine vastuseks valitsuse otsusele põhikooli lõpueksamitest loobumise eelnõu kohta

Rubriik:EMS,KMÜ

https://www.hm.ee/et/uudised/valitsus-kiitis-heaks-pohikooli-lopueksamitest-loobumise-eelnou?fbclid=IwAR3UTUWhf2ALRBYuxp2L-vVO4whbbx1xxuRpx0A1BX-p1KqxGRK8a60CJbE

https://www.postimees.ee/6754001/valitsus-kiitis-heaks-pohikooli-lopueksamitest-loobumise-eelnou

Eesti matemaatikaõpetajad ei kiida heaks valitsuse otsust põhikooli lõpueksamite kaotamise kohta. Meie hinnangul mõjub plaanitav muutus Eesti arengule halvasti, kahjustab Eesti inimeste konkurentsivõimet tulevikus ning viib ühiskonna kihistumiseni ja mandumiseni.

Eestis on ühtsuskool. Kõik põhikoolid peaksid andma ühesuguse hariduse ja tagama kõigile koolilõpetajatele ühtse standardi. Koolisüsteemi väga suurele muutusele peab eelnema praeguse olukorra analüüs ja selge arusaam kuhu, kuidas ja mis ajaks tahame jõuda. Ainevaldkonda peavad arendama oma ala spetsialistid.

Ei meid ega teisi õpetajate aineliite ei ole selle muutuse kavandamisse kaasatud. Seni ei ole meil (piisavalt) informatsiooni kavandatava muutuse vajalikkuse ja põhjendatuse kohta. Milline on valitsuse analüüs selle muutuse mõju kohta Eestile?

Toetame teaduspõhist Eestit!

Eesti Matemaatika Selts ja Koolimatemaatika Ühendus

16.08.2019