XV Eesti Matemaatika Päevad

Kolmas teade XV EMP kohta

Teatame, et oma registreerimise ja ettekande esitamise soovi tähtaega on pikendatud 17.juunini. Ootame osavõtjatele ja ettekannetele lisa.

 

 

EELPÄEVAKAVA

 

Pühapäev, 26.juuni

12.00 – 13.00  Saabumine, majutamine

 

14.00 – 14.15 Avamine

 

Ettekanded:

14.15 – 15.00 Evald Übi „ Algoritm, mis juhib maailma”

15.00 - 16.45 Andi Kivinukk „Bibliomeetriast -  tsiteerimine kui nakkushaigus”

16.45 – 17.00   Vaheaeg

Enne vestlusringi esitavad eksperdid lühidalt oma nägemuse matemaatika osast ühiskonnas

17.00 – 17.20 Maris Lauri

17.20 – 17.40 Tarmo Soomere

17.40 – 18.00   Leo Võhandu

18.00 – 19.00   Vestlusring”Matemaatika saatusest uuenduste keerises”.

Vestlusringi juhivad ja suunavad Raul Kangro ja Andi Kivinukk

 

19.00 – 20.00   Õhtusöök

20.00 - Meelelahutuslik tegevus, jalakeerutus unarusse jäänud pillilugude saatel

 

Esmaspäev, 27.juuni

8.30 – 9.30 Hommikusöök

 

9.30 – 10.15   Kristel Mikkor „Uuendused matemaatika õpetamisel Tartu Ülikoolis”

10.15 – 11.00 Terje Hõim „ Milliseid uusi võimalusi pakuvad arvutid matemaatika õppimiseks ja õpetamiseks meie koolides”

11.00 – 12.00 Kenneth Pohl „ Foxcademy – interaktiivne õppeplatform õpetajatele ja õpilastele”

12.00 – 13.00 Tiia Rüütmann „STEM valdkonna õppeainete mõjus õpetamine”

 

13.00 – 14.00 Lõunasöök

14.00 – 17.00 Meelelahutuslik ja sportlik tegevus, matk Märjamaa lähiümbruses

 

17.00 – 18.00 Vestlusring koolimatemaatika teemadel

Vestlust hoiavad hoole ja kontrolli all Helen Kaasik ja Hele Kiisel

18.00 – 18.30 Otu Vaarmann (varuvariandina) „ EMP sünniloost ja koostöö vaimust”

18.30 – ettekannete ootel

 

19.00 – 20.00 Õhtusöök

20.00 – Meelelahutuslik tegevus, saun

 

Teisipäev, 28.juuni

8.30 – 9.30 Hommikusöök

 

9.30 – 11.00 Ettekannete ootel

11.00 – 11.45 Tutvumine Märjamaa Noortekeskuse ja raamatukoguga ning sealse õpilastööde näituse külastamine. Märjamaa Gümnaasiumi õpetajate ja õpilaste rahavapillide (sh lõõtspillide) valmistamise harrastusest vestlevad ja demonstreerivad raamatukogus õpetajad Eve Burmeister ja Ave Sinikas.

11.45 – 12.00 XV EMP lõpetamine

 

12.00 - Lõunasöök, lahkumine

MÄRKUS: Kui laekub piisavalt ettekannete esitamise soove matemaatikutelt, siis eesõigus teisipäevase päevakava täitmiseks antakse loomulikult neile.

 

Rõõmsa kohtumiseni Luhtres!

 

Korraldajad

 

 

| EMS| Kontakt |