XV Eesti Matemaatika Päevad

PÄEVAKAVA

 

Pühapäev, 26.juuni

12.00 – 13.00  Saabumine, majutamine

13.00 – 14.00 Lõunasöök

14.00 – 14.15 Avamine

 

Ettekanded:

14.15 – 15.00 Evald Übi „Algoritm, mis juhib maailma”

15.00 - 15.45 Liisi Kerik „Turvaline ühisarvutus”

15.45 – 16.00   Vaheaeg

16.00 – 16.45 Leo Võhandu „Matemaatika lihtsusest”

16.45 – 17.00   Vaheaeg

Enne vestlusringi esitavad eksperdid lühidalt oma nägemuse matemaatika osast ühiskonnas

17.00 – 17.30 Maris Lauri

17.30 – 18.00 Tarmo Soomere

18.00 – 19.00   Vestlusring „Matemaatika saatusest uuenduste keerises”.

Vestlusringi juhivad ja suunavad Raul Kangro ja Andi Kivinukk

 

19.00 – 20.00   Õhtusöök

20.00 - Meelelahutuslik tegevus, jalakeerutus unarusse jäänud pillilugude saatel

 

Esmaspäev, 27.juuni

8.30 – 9.30 Hommikusöök

 

9.30 – 10.15   Kristel Mikkor „Uuendused matemaatika õpetamisel Tartu Ülikoolis”

10.15 – 11.00 Terje Hõim „Milliseid uusi võimalusi pakuvad arvutid matemaatika õppimiseks ja õpetamiseks meie koolides”

11.00 – 11.45 Elo Reinik „Fraktaalgeomeetriast algajatele”

11.45 – 12.30 Tiia Rüütmann „STEM valdkonna õppeainete mõjus õpetamine”

12.30 – 13.00 Olga Orlova „Matemaatika õpetamisest USA kõrgkoolides”

 

13.00 – 14.00 Lõunasöök

14.00 – 17.00 Meelelahutuslik ja sportlik tegevus, matk Märjamaa lähiümbruses

 

17.00 – 17.30 Andi Kivinukk „Bibliomeetriast -  tsiteerimine kui nakkushaigus”

17.30 – 18.00 Kalle Kaarli, Andi Kivinukk ja Otu Vaarmann „Kolmkümmend aastat Eesti Matemaatika Päevi”

18.00 – 19.00 Vestlusring koolimatemaatika teemadel

Vestlust hoiavad hoole ja kontrolli all Helen Kaasik ja Hele Kiisel

 

19.00 – 20.00 Õhtusöök

20.00 – Meelelahutuslik tegevus, saun

 

Teisipäev, 28.juuni

8.30 – 9.30 Hommikusöök

 

9.30 – 10.15 Lauri Tart „Reesi maatrikspoolrühmad ja osaliselt järjestatud poolrühmade Morita ekvivalentsus”

10.15 – 11.00 Rasmus Erlemann „Riemanni dzeetafunktsioonist”

11.00 – 11.45 Gert Tamberg „Suure dünaamilise ulatusega pildid”

11.45 – 12.00 XV EMP lõpetamine

 

12.00 - Lõunasöök, lahkumine

 

| EMS| Kontakt |