Eesti Matemaatika Seltsi aastakoosolek ja KMÜ seminar 15.märtsil 2014

Eesti Matemaatika Seltsi aastakoosolek ja KMÜ seminar
15.märtsil 2014
Tallinna Ülikooli Astra hoones (Narva mnt 29) ruumis A543

10.00- 12.10 Koolimatemaatika ühenduse seminar „Matemaatika e-materjalid „

10.00- 10.30 kirjastus Koolibri oma matemaatika e-materjalidest
10.30- 11.00 kirjastus Avita oma matemaatika e-materjalidest
11.00- 11.10 vaheaeg
11.10- 11.40 e-Math projekti raames loodud e-materjalidest
11.40- 12.10 matemaatika riigieksamist - Deivi Taal
12.10-13.00 lõunapaus ja TLÜ uute õppehoonete tutvustus

13.00- 15.00 EMS aastakoosolek

Gunnar Kangro kõrgkooliõpiku preemia

Seoses Gunnar Kangro 100-nda sünniaastapäevaga loob Eesti Matemaatika
Selts koostöös TÜ matemaatika-informaatikateaduskonnaga eestikeelse
kõrgkooli matemaatikaalase originaalõpiku preemia, et väärtustada
emakeelsete ülikooliõpikute kirjutamist. Preemia statuut on manuses.

Käesoleval aastal väljaantava preemia suurus on 1000 eurot ning
kandideerida võivad aastatel 2008-2012 ilmunud õpikud. Konkursis
osalemiseks tuleb autori(te)l esitada 15. septembriks Eesti Matemaatika
Seltsi presidendile õpiku eksemplar ja avaldus konkursil osalemiseks.

Ootame aktiivset osavõttu!

Raul Kangro
EMS president

Eesti Matemaatika Seltsi Koolimatemaatika Ühenduse suvepäevad 13. - 15. augustil 2013 Saaremaa Ühisgümnaasiumis.

Kutsun teid osalema Eesti Matemaatika Seltsi Koolimatemaatika Ühenduse
suvepäevadel 13. - 15. augustil 2013 Saaremaa Ühisgümnaasiumis.
Täpsem info ja registreerimine:
http://www.syg.edu.ee/uus/syg/index.php?option=com_content&view=article&...

Tervitades
Paavo Kuuseok

Eesti Matemaatika Seltsi aastakoosolek ja KMÜ talvepäev

Palun osavõtjtel registreeruda aadressil

http://www.matemaatika.eu/ems/register.php

Siis teame suupistete ja ruumivajadusega paremini arvestada. Täpsem info
on allpool

Eesti Matemaatika Seltsi aastakoosolek ja KMÜ talvepäev toimuvad sel
aastal 9. märtsil Tartus, Miina Härma gümnaasiumis.

Ajakava:
11:00-11:15 registreerumine
11:15-12:55 EMS aastakoosolek
11:15-11:30 Seltsi presidendi aruanne juhatuse tegevustest 2012 a. (Raul
Kangro)

Eesti Matemaatika Päevad (EMPXIII) 2012

Eesti Matemaatika Päevad (EMPXIII) 2012
Vanaõue Puhkekeskuses toimuvad 27.-29.juunil 2012
http://www.vanaoue.ee/index.php?main=1, Vihi küla, Suure - Jaani vald, Viljandimaa 71411
 
Loodame, et olete tasunud osamaksud
20. juuniks 2012 Eesti Matemaatika Seltsi arvele 1120072904
selgitusega: EMP2012 osavõtja (ees- ja perenimi) ning maksu suurus (vastavalt 60, 55 või 50 eurot)

Eesti Matemaatika Päevad 2012

Eesti Matemaatika Päevad (EMP) 2012 Vanaõue Puhkekeskuses
http://www.vanaoue.ee/index.php?main=1
Vihi küla
Suure - Jaani vald
Viljandimaa 71411

toimuvad 27.-29.juunil 2012
ja on pühendatud Eesti Matemaatika Seltsi 25 tegevusaastale 1987 – 2012.

EMS ja Koolimatemaatika ühenduse ühine talvepäev

EMS üldkoosolek ning KMÜ talvepäev

Tallinna Ülikool, 3. märts, algusega kell 10.45 ruumis M-225

10.45-13.30.    EMS üldkoosolek

10.45   Registreerumine.
11.00   EMS juhatuse tegevuse aruanne 2009-2011 (Raul Kangro).
11.20   EMS juhatuse finantsaruanne (Mati Abel).
11.30   Revisjonikomisjoni aruanne (Uno Hämarik).
11.35   Sõnavõtud, finantsaruande kinnitamine.

EMS üldkoosolek ja KMÜ talvepäev 3.märtsil 2012

Lugupeetud seltsi liikmed,

EMS käesoleva aasta üldkoosolek toimub koos KMÜ talvepäevaga Tallinna
Ülikoolis 3. märtsil, algusega kell 11.00 ruumis M-225. Seekordne
koosoelk on väga olulise tähtsusega, kuna toimub juhatuse ja presidendi
valimine ning selleks, et selts saaks normaalselt edasi tegutseda, peab
kohal olema kvoorum senise põhikirja järgi (st vähemalt pool seltsi
liikmeskonnast). Vastavat suurt osalust nõudvat põhikirjapunkti ei ole

Eesti Matemaatika Seltsi üldkoosolek

Lp. seltsikaaslased!

26. märtsil toimub algusega 10:00 Eesti Matemaatika Seltsi üldkoosolek
Tartus, Liivi 2, auditooriumis 111.
Kuna koosoleku päevakorras on punkt EMS põhikirja muutmise kohta, siis
on äärmiselt oluline, et võimalikult palju seltsi liikmeid osaleksid või
volitaksid kirjaliku volituse abil kedagi teist enda eest hääletama.
Eelmisel katse umbes aasta tagasi ei õnnestunud vajalikku kvoorumit

Eesti Matemaatika Seltsi üldkoosolek

Eesti Matemaatika Seltsi üldkoosolek
 
Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, 26. märts, 2011.a, aud. 111
 
 
9.45   Registreerimine.
10.00   EMS juhatuse tegevuse aruanne 2010 (Raul Kangro).
Liida sisu