Juhatuse koosolek 29. jaanuaril

Lugupeetud EMS-i liikmed,

29. jaanuaril toimus Tartus seltsi juhatuse koosolek. Kohal viibisid
kõik juhatuse liikmed.

Koosolekul otsustati seltsi liikmeks võtta Kuusalu Keskkooli
matemaatikaõpetaja Karin Tensing, arutati EMS-i võimalikku abi
rahvusvahelise konverentsi SampTA 2017 korraldamisel Tallinnas
ning KMÜ kajastamist seltsi põhikirjas. Tõenäoliselt üritame
seltsi põhikirja selles osas täiendada märtsis toimuval üldkoosolekul.
Moodustati ka komisjon Arnold Humala preemiale kandideeriva töö
hindamiseks. Konkursile laekus üks töö: Johann Langemetsa doktoritöö

Eesti Matemaatika Seltsi juhatuse koosolek 30. septembril Tartus

Lugupeetud EMSi liikmed,

30. septembril toimus Tartus Eesti Matemaatika Seltsi juhatuse koosolek,
kus osalesid Rainis Haller, Hannes Jukk, Helen Kaasik, Raul Kangro,
Hele Kiisel, Valdis Laan, Andi Kivinukk ja Indrek Zolk.

Koosolekul räägiti augustis Palamusel toimunud KMÜ suvepäevadest.
Arutati ka seda, kuidas peaks KMÜ kajastuma seltsi põhikirjas.
Leiti, et tõenäoliselt peaks selles suhtes põhikirja muutma
talvisel üldkoosolekul.

Seltsi võeti vastu kolm uut liiget: Raili Veelmaa Rakke Gümnaasiumist
ning Liivi Kõss ja Anne Almet Tallinna 32. Keskkoolist.

KMÜ suvepäevad Palamusel 17.-19.augustil

Tere!

Jälle suvi saabumas ja KMÜ suvepäevad tulekul. Kohtume sel aastal
Palamusel 17.-19.augustil. Räägime eksamitest ja tasemetöödest,
andekast lapsest, õpetaja kutse taotlemisest ja jagame kogunenud infot.
Arutame läbi matemaatika ainekava õppeprotsessi kirjelduse tööversiooni,
õpime tundma ümberpööratud klassiruumi meetodit, teeme ekskursiooni
Peipsi äärde ja suhtleme üksteisega. Ööbime Luua Metsanduskooli
õpilaskodus.

Täpsem info registreerimislehel:
https://docs.google.com/forms/d/1FHdX4_g4hIwct4dt2VSKjBzq6i-3gWVRlvU0suy...

Eesti Matemaatika Seltsi juhatuse koosolek 16. aprillil 2015 Tartus

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed Rainis Haller, Raul Kangro, Helen
Kaasik, Hele Kiisel, Andi Kivinukk, Valdis Laan, Madis Lepik, Indrek Zolk,
Gert Tamberg, Raili Vilt. Koosolekut juhatas Valdis Laan ja protokollis
Indrek Zolk.

Koosoleku alguses avaldas juhatus seltsi eelmisele presidendile, Raul
Kangrole, tänu tehtud töö eest. Seejärel valiti asepresidentideks Andi
Kivinukk ja Raul Kangro, sekretäriks Indrek Zolk ja laekuriks Rainis Haller.

Liikmemaks

Liikmemaks jooksva aasta eest tuleb tasuda hiljemalt 1. juuliks EMS hoiuarvele EE522200001120072904, Swedbank. Selgituseks palun märkida: liikmemaks ... aasta eest.

Alates 2017. aasta 18. märtsist kehtivad järgmised maksumäärad:
15 eurot aastas neile, kelle brutopalk on alla 1700 euro kuus,
25 eurot aastas neile, kelle brutopalk kuus on 1700 eurot või rohkem.
Pensionäridele on liikmemaks vabatahtlik.

Liikmemaksu info seisuga 17.03.2017:

Tallinna Tehnikaülikooli sisseastumiskatsed matemaatikas

Tallinna Tehnikaülikooli sisseastumiskatsed matemaatikas:
http://www.ttu.ee/sisseastujale/abituriendile/23265/sisseastumiskatsed-a...

Sisseastumistingimused:
http://www.ttu.ee/sisseastujale/abituriendile/23265/vastuvotutingimused-3/

Sisseastumiskatsete ülesannete ning ülevaate tulemustest aastatel 2007-2014 (koostaja Lea Pallas) nägemiseks loe edasi.

EMS üldkoosolek ning KMÜ talvepäev

EMS üldkoosolek ning KMÜ talvepäev

Tartu Ülikool, Liivi 2, 21. märts, algusega kell 10.00 ruumis 405

9:45-10:00 Registreerumine

10.00-11.55. EMS üldkoosolek

10.00 EMS juhatuse tegevuse aruanne 2022-2014 (Raul Kangro).
10.15 EMS juhatuse finantsaruanne (Raul Kangro).
10.25 Revisjonikomisjoni aruanne.
10.30 Finantsaruande kinnitamine.
10.35 KMÜ tegevuse aruanne 2014 (Hele Kiisel)
10.45 Uue presidendi, juhatuse liikmete, auliikmete, revisjonikomisjonija
häältelugemiskomisjoni liikmete kandidaatide ülesseadmine.
11.15 Valimised, häältelugemise ajal:

Viie kooli võistlus. Matemaatika ülesanded. 40.–49. võistlus

Selle kogumiku koostas Hugo Treffneri Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Hele Kiisel. Ülesannete tekstid on täpselt sellised, nagu need õpilastele kätte anti. Lahenduste osas on parema arusaadavuse huvides tehtud üksikuid parandusi.

EMS Koolimatemaatika Ühenduse teabepäev „Ainekava ja riigieksamid“

EMS Koolimatemaatika Ühenduse teabepäev „ Ainekava ja riigieksamid“ toimub Tallinnas (Inglise Kolledžis) 21.oktoobril 2014 algusega kell 10.30
ja Tartus (Hugo Treffneri Gümnaasiumis) 15.novembril 2014 algusega kell 10.30. Koolitustele registreerimine lõpetatakse nädal enne üritust.

XIV Eesti Matemaatika Päevad

Tere!

Nagu juba varem teatatud, toimuvad 14. Eesti Matemaatika Päevad vahetult
peale Jaanipäeva Kopra talus, Mulgimaal. Nüüd on võimalik osavõtuks
registreerida. Registreerimine toimub veebipõhiselt. Selleks palume minna
aadressile http://www.matemaatika.eu/EMP14
Probleemide korral pöörduge palun minu või Gert Tambergi
(Gert.Tamberg@ttu.ee) poole.

Esialgse päevakava teeme teatavaks järgmise nädala jooksul. Loodame, et
päevad kujunevad meeldejäävaks nii erialases kui meelelahutuslikus
plaanis.

Ärge viivitage registreerimisega!

Korraldajate nimel: Kalle Kaarli

Liida sisu