KMÜ suvepäevad

Koolitusteade

KMÜ suvised täienduskoolituspäevad toimuvad 15.-17.augustil 2017 Valgas.

Päevakorras:

· tutvumine Valga Gümnaasiumiga - Eesti kaasaegsema kooliga;

· külastame Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni Muuseumi;

· teeme reisi naaberriiki tutvumaks meie ajaloo oluliste paikadega ja looduskaunite kohtadega;

· korraldame ööseminari, et kõigil oleks võimalus oma mõtteid/probleeme esitada;

EMS üldkoosolek Tartus

Tere

18. märtsil toimus Tartus AHHAA keskuses EMS-i üldkoosolek ja KMÜ
talvepäev. Osavõtjaid oli 45. Koosolekut juhatas Rainis Haller,
protokollis Indrek Zolk, korraldasid Raili Vilt ja Hele Kiisel.

Nagu ikka kuulati koosolekul ära presidendi aruanne, KMÜ esimehe
aruanne, finantsaruanne ja revisjonikomisjoni aruanne. Viimased
aruanded ka kinnitati.

Koosolekul muudeti liikmemaksu suurust. Niisiis edaspidi on liikmemaks
* 15 eurot aastas neile, kelle brutopalk on alla 1700 euro kuus,
* 25 eurot aastas neile, kelle brutopalk kuus on 1700 eurot või rohkem.

EMS-i 2016. aasta Arnold Humala preemia

Hääd seltsikaaslased!

On selgunud 2016. aasta Eesti Matemaatika Seltsi Arnold Humala preemia
saaja.

Konkursile esitati seekord üks kandidaat. EMS-i juhatus moodustas
komisjoni koosseisus
Andi Kivinukk, TLÜ (esimees),
Urve Kangro, TÜ,
Kairi Kasemets, TTÜ.

Komisjon otsustas:

EMS-i 2016. aasta Arnold Humala preemia anda TÜ doktorandile

Silja Veidenbergile

uurimuste tsükli "Tõkestatud aproksimatsiooniomaduste ülekandumine
Banachi ruumide kaasruumidesse" eest.

Tööd valmisid TÜ matemaatika ja statistika instituudis professor Eve Oja
juhendamisel.

EMS üldkoosolek ja KMÜ talvepäev

Lugupeetud seltsi liikmed,

Eesti Matemaatika Seltsi üldkoosolek ja Koolimatemaatika Ühenduse
talvepäev toimuvad 18. märtsil Tartus AHHAA keskuses. Ürituse
esialgne päevakava on allpool. Ootame rohket osavõttu!
Palume osavõtjatel täita elektrooniline registreerumisvorm aadressil:
http://www.matemaatikaselts.eu/ems/index.php .

Valdis Laan

-------------------------------------------------------

10.30-10.45 Registreerumine

10.45-13.30 EMS üldkoosolek

10.45-11.00 Seltsi presidendi aruanne juhatuse tegevusest 2016. a.
(V. Laan)

EMS-i juhatuse koosolek

Lugupeetud seltsi liikmed,

7. veebruaril toimus Tartus Eesti Matemaatika Seltsi juhatuse koosolek.

Seltsi võeti vastu 19 uut liiget:
* Kerri Gertrud Vestberg (Tartu Erakool),
* Elo-Kai Kurel (Tartu Rahvusvaheline Kool),
* Helli Juurma (Tallinna Reaalkool),
* Piret Simmo (Innove SA),
* Maksim Ivanov (TÜ Teaduskool, Tartu Annelinna Gümnaasium),
* Vivika Saare (Rakvere Reaalgümnaasium),
* Tiia Raudsep (Jakob Westholmi Gümnaasium),
* Gunneli Apri (Jakob Westholmi Gümnaasium),
* Auli Reitel (Gustav Adolfi Gümnaasium),
* Elve Sikk (Lihula Gümnaasium),

Seminar “Kaasaegne reaalainete õpetamine rakenduskõrgkoolis”.

Ootame rakenduskõrgkoolides reaalaineid (matemaatika, füüsika, IKT) üldainetena õpetavaid õppejõude osalema seminaril “Kaasaegne reaalainete õpetamine rakenduskõrgkoolis”. Seminar toimub 13. aprillil Tallinna Tehnikakõrgkoolis kell 10.00-16.30. Seminari eesmärk on leida parimad praktikad, mida antud valdkonnas õpetamisel kasutada, et õppijaid motiveerida ja vähendada väljalangevust. Seminari juhatab sisse Tiia Rüütmanni ettekanne efektiivsest õpetamisest STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) valdkonnas, edasi toimub seminar vaheldumisi ettekannete ja aruteluna.

EMS Koolimatemaatika Ühenduse teabepäev „ Eksamid ja tasemetööd“

EMS Koolimatemaatika Ühenduse teabepäev
„ Eksamid ja tasemetööd“

Tallinna Reaalkoolis 6.jaanuaril 2017 kell 11.00
Hugo Treffneri Gümnaasiumis 14.jaanuaril 2017 kell 11.00

Koolituspäeva kava:

10.30 Tervituskohv kooli sööklas
11.00 – 11.10 Sissejuhatus (Hele Kiisel)
11.10 – 12.40 Matemaatika õpioskuste kujundamine (Anu Palu)
12.40 – 13.15 2016. ja 2017. aasta 6. klassi e-tasemetööst (Piret Simmo)

13.15 – 14.00 Lõuna

14.00 – 14.40 2017. aasta matemaatika riigieksamitest (Deivi Taal)

Gerhard Rägo medaliga tunnustatakse matemaatikaõppe edendajaid

3. detsembril 2016 kell 11 antakse TÜ senati saalis üle tänavused professor Gerhard Rägo nimelised mälestusmedalid viiele laureaadile, kes on edendanud matemaatika õpet Eesti üldharidus- ja kõrgkoolides.

2016. aastal saavad Gerhard Rägo medali:

• Tiina Bender, Kuusalu keskkooli matemaatikaõpetaja
• Anu Oks, Prantsuse lütseumi matemaatikaõpetaja
• Enno Pais, TTÜ rakendusmatemaatika õppetooli endine lektor, pensionär
• Deivi Taal, SA Innove matemaatika peaspetsialist
• Heldena Taperson, Inglise kolledži matemaatikaõpetaja

2016. aasta Eesti Matemaatika Seltsi üliõpilaspreemia

Eesti Matemaatika Seltsi üliõpilaspreemia konkursile laekus sel aastal
kolm bakalaureusetööd. Nende hindamiseks moodustas EMS-i juhatus
5-liikmelise žürii eesotsas Raul Kangroga. Tänaseks on žürii oma
töö teinud ja otsuse langetanud.

2016. aasta Eesti Matemaatika Seltsi üliõpilaspreemia määrati
Andre Ostrakule bakalaureusetöö "Lipschitzi-vaba Banachi ruumi
oktaeedrilisus" eest. Töö juhendajad olid Rainis Haller ja
Märt Põldvere ning töö kaitsti selle aasta juunis TÜ matemaatika
ja statistika instituudis. Õnnitleme preemia saajat ja juhendajaid!

ÕPPEMATERJALIDE KONKURSS

EMS Koolimatemaatika Ühendus kuulutab välja konkursi kolme digitaalse õppematerjali saamiseks:

1) Tuletise mõiste kujundamine kitsas matemaatikas.

2) Vektor. Tehted vektoritega. (Vektori geomeetriline tähendus, tehted vektoritega, elulised rakendusülesanded).

3) Algebraliste avaldiste sh murdude lihtsustamine põhikoolis.

Parimaid töid ootavad rahalised auhinnad ja KMÜ koolitustel tasuta osalemise võimalus.

Tööde esitamise tähtaeg 30.dets. 2016 aadressil hele@htg.tartu.ee

Jääme Teie töid ootama!

19.nov. 2016 EMS KMÜ juhatus

Liida sisu