EMS-i 2016. aasta Arnold Humala preemia

Hääd seltsikaaslased!

On selgunud 2016. aasta Eesti Matemaatika Seltsi Arnold Humala preemia
saaja.

Konkursile esitati seekord üks kandidaat. EMS-i juhatus moodustas
komisjoni koosseisus
Andi Kivinukk, TLÜ (esimees),
Urve Kangro, TÜ,
Kairi Kasemets, TTÜ.

Komisjon otsustas:

EMS-i 2016. aasta Arnold Humala preemia anda TÜ doktorandile

Silja Veidenbergile

uurimuste tsükli "Tõkestatud aproksimatsiooniomaduste ülekandumine
Banachi ruumide kaasruumidesse" eest.

Tööd valmisid TÜ matemaatika ja statistika instituudis professor Eve Oja
juhendamisel.

EMS üldkoosolek ja KMÜ talvepäev

Lugupeetud seltsi liikmed,

Eesti Matemaatika Seltsi üldkoosolek ja Koolimatemaatika Ühenduse
talvepäev toimuvad 18. märtsil Tartus AHHAA keskuses. Ürituse
esialgne päevakava on allpool. Ootame rohket osavõttu!
Palume osavõtjatel täita elektrooniline registreerumisvorm aadressil:
http://www.matemaatikaselts.eu/ems/index.php .

Valdis Laan

-------------------------------------------------------

10.30-10.45 Registreerumine

10.45-13.30 EMS üldkoosolek

10.45-11.00 Seltsi presidendi aruanne juhatuse tegevusest 2016. a.
(V. Laan)

EMS-i juhatuse koosolek

Lugupeetud seltsi liikmed,

7. veebruaril toimus Tartus Eesti Matemaatika Seltsi juhatuse koosolek.

Seltsi võeti vastu 19 uut liiget:
* Kerri Gertrud Vestberg (Tartu Erakool),
* Elo-Kai Kurel (Tartu Rahvusvaheline Kool),
* Helli Juurma (Tallinna Reaalkool),
* Piret Simmo (Innove SA),
* Maksim Ivanov (TÜ Teaduskool, Tartu Annelinna Gümnaasium),
* Vivika Saare (Rakvere Reaalgümnaasium),
* Tiia Raudsep (Jakob Westholmi Gümnaasium),
* Gunneli Apri (Jakob Westholmi Gümnaasium),
* Auli Reitel (Gustav Adolfi Gümnaasium),
* Elve Sikk (Lihula Gümnaasium),

Seminar “Kaasaegne reaalainete õpetamine rakenduskõrgkoolis”.

Ootame rakenduskõrgkoolides reaalaineid (matemaatika, füüsika, IKT) üldainetena õpetavaid õppejõude osalema seminaril “Kaasaegne reaalainete õpetamine rakenduskõrgkoolis”. Seminar toimub 13. aprillil Tallinna Tehnikakõrgkoolis kell 10.00-16.30. Seminari eesmärk on leida parimad praktikad, mida antud valdkonnas õpetamisel kasutada, et õppijaid motiveerida ja vähendada väljalangevust. Seminari juhatab sisse Tiia Rüütmanni ettekanne efektiivsest õpetamisest STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) valdkonnas, edasi toimub seminar vaheldumisi ettekannete ja aruteluna.

EMS Koolimatemaatika Ühenduse teabepäev „ Eksamid ja tasemetööd“

EMS Koolimatemaatika Ühenduse teabepäev
„ Eksamid ja tasemetööd“

Tallinna Reaalkoolis 6.jaanuaril 2017 kell 11.00
Hugo Treffneri Gümnaasiumis 14.jaanuaril 2017 kell 11.00

Koolituspäeva kava:

10.30 Tervituskohv kooli sööklas
11.00 – 11.10 Sissejuhatus (Hele Kiisel)
11.10 – 12.40 Matemaatika õpioskuste kujundamine (Anu Palu)
12.40 – 13.15 2016. ja 2017. aasta 6. klassi e-tasemetööst (Piret Simmo)

13.15 – 14.00 Lõuna

14.00 – 14.40 2017. aasta matemaatika riigieksamitest (Deivi Taal)

Gerhard Rägo medaliga tunnustatakse matemaatikaõppe edendajaid

3. detsembril 2016 kell 11 antakse TÜ senati saalis üle tänavused professor Gerhard Rägo nimelised mälestusmedalid viiele laureaadile, kes on edendanud matemaatika õpet Eesti üldharidus- ja kõrgkoolides.

2016. aastal saavad Gerhard Rägo medali:

• Tiina Bender, Kuusalu keskkooli matemaatikaõpetaja
• Anu Oks, Prantsuse lütseumi matemaatikaõpetaja
• Enno Pais, TTÜ rakendusmatemaatika õppetooli endine lektor, pensionär
• Deivi Taal, SA Innove matemaatika peaspetsialist
• Heldena Taperson, Inglise kolledži matemaatikaõpetaja

2016. aasta Eesti Matemaatika Seltsi üliõpilaspreemia

Eesti Matemaatika Seltsi üliõpilaspreemia konkursile laekus sel aastal
kolm bakalaureusetööd. Nende hindamiseks moodustas EMS-i juhatus
5-liikmelise žürii eesotsas Raul Kangroga. Tänaseks on žürii oma
töö teinud ja otsuse langetanud.

2016. aasta Eesti Matemaatika Seltsi üliõpilaspreemia määrati
Andre Ostrakule bakalaureusetöö "Lipschitzi-vaba Banachi ruumi
oktaeedrilisus" eest. Töö juhendajad olid Rainis Haller ja
Märt Põldvere ning töö kaitsti selle aasta juunis TÜ matemaatika
ja statistika instituudis. Õnnitleme preemia saajat ja juhendajaid!

ÕPPEMATERJALIDE KONKURSS

EMS Koolimatemaatika Ühendus kuulutab välja konkursi kolme digitaalse õppematerjali saamiseks:

1) Tuletise mõiste kujundamine kitsas matemaatikas.

2) Vektor. Tehted vektoritega. (Vektori geomeetriline tähendus, tehted vektoritega, elulised rakendusülesanded).

3) Algebraliste avaldiste sh murdude lihtsustamine põhikoolis.

Parimaid töid ootavad rahalised auhinnad ja KMÜ koolitustel tasuta osalemise võimalus.

Tööde esitamise tähtaeg 30.dets. 2016 aadressil hele@htg.tartu.ee

Jääme Teie töid ootama!

19.nov. 2016 EMS KMÜ juhatus

Matemaatikaõpetajate päevad

Järjekordsed matemaatikaõpetajate päevad toimuvad 11.-12. novembril Raplas.

Registreerumine Rapla Ühisgümnaasiumi kodulehel (http://www.ryg.edu.ee/ryg/).

Täpsem info ettekannete kohta
http://matikuteajaveeb.blogspot.com.ee/2016/10/43-matemaatikaopetajate-p...

EMS-i auhinnad

Head seltsikaaslased!

Soovin teile head uut õppeaastat!

Ühtlasi märgin, et on kätte jõudnud aeg esitada kandidaate Eesti
Matemaatika Seltsi üliõpilaspreemiale ja publikatsiooniauhinnale.
Mõlema auhinna puhul on kandidaatide esitamise tähtajaks 15. september.

1) EMS-i üliõpilaspreemia on mõeldud bakalaureuseõppe üliõpilastele ja
eelkõige tulevad kõne alla bakalaureusetööd. Segaduste vältimiseks on
otsustatud võtta vaatlusele vaid eelmisel akadeemilisel aastal
valminud töid. Statuut: http://www.matemaatika.eu/EMSpreemia .

Liida sisu