Seminar “Kaasaegne reaalainete õpetamine rakenduskõrgkoolis”.

Ootame rakenduskõrgkoolides reaalaineid (matemaatika, füüsika, IKT) üldainetena õpetavaid õppejõude osalema seminaril “Kaasaegne reaalainete õpetamine rakenduskõrgkoolis”. Seminar toimub 13. aprillil Tallinna Tehnikakõrgkoolis kell 10.00-16.30. Seminari eesmärk on leida parimad praktikad, mida antud valdkonnas õpetamisel kasutada, et õppijaid motiveerida ja vähendada väljalangevust. Seminari juhatab sisse Tiia Rüütmanni ettekanne efektiivsest õpetamisest STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) valdkonnas, edasi toimub seminar vaheldumisi ettekannete ja aruteluna.

EMS Koolimatemaatika Ühenduse teabepäev „ Eksamid ja tasemetööd“

EMS Koolimatemaatika Ühenduse teabepäev
„ Eksamid ja tasemetööd“

Tallinna Reaalkoolis 6.jaanuaril 2017 kell 11.00
Hugo Treffneri Gümnaasiumis 14.jaanuaril 2017 kell 11.00

Koolituspäeva kava:

10.30 Tervituskohv kooli sööklas
11.00 – 11.10 Sissejuhatus (Hele Kiisel)
11.10 – 12.40 Matemaatika õpioskuste kujundamine (Anu Palu)
12.40 – 13.15 2016. ja 2017. aasta 6. klassi e-tasemetööst (Piret Simmo)

13.15 – 14.00 Lõuna

14.00 – 14.40 2017. aasta matemaatika riigieksamitest (Deivi Taal)

Gerhard Rägo medaliga tunnustatakse matemaatikaõppe edendajaid

3. detsembril 2016 kell 11 antakse TÜ senati saalis üle tänavused professor Gerhard Rägo nimelised mälestusmedalid viiele laureaadile, kes on edendanud matemaatika õpet Eesti üldharidus- ja kõrgkoolides.

2016. aastal saavad Gerhard Rägo medali:

• Tiina Bender, Kuusalu keskkooli matemaatikaõpetaja
• Anu Oks, Prantsuse lütseumi matemaatikaõpetaja
• Enno Pais, TTÜ rakendusmatemaatika õppetooli endine lektor, pensionär
• Deivi Taal, SA Innove matemaatika peaspetsialist
• Heldena Taperson, Inglise kolledži matemaatikaõpetaja

2016. aasta Eesti Matemaatika Seltsi üliõpilaspreemia

Eesti Matemaatika Seltsi üliõpilaspreemia konkursile laekus sel aastal
kolm bakalaureusetööd. Nende hindamiseks moodustas EMS-i juhatus
5-liikmelise žürii eesotsas Raul Kangroga. Tänaseks on žürii oma
töö teinud ja otsuse langetanud.

2016. aasta Eesti Matemaatika Seltsi üliõpilaspreemia määrati
Andre Ostrakule bakalaureusetöö "Lipschitzi-vaba Banachi ruumi
oktaeedrilisus" eest. Töö juhendajad olid Rainis Haller ja
Märt Põldvere ning töö kaitsti selle aasta juunis TÜ matemaatika
ja statistika instituudis. Õnnitleme preemia saajat ja juhendajaid!

ÕPPEMATERJALIDE KONKURSS

EMS Koolimatemaatika Ühendus kuulutab välja konkursi kolme digitaalse õppematerjali saamiseks:

1) Tuletise mõiste kujundamine kitsas matemaatikas.

2) Vektor. Tehted vektoritega. (Vektori geomeetriline tähendus, tehted vektoritega, elulised rakendusülesanded).

3) Algebraliste avaldiste sh murdude lihtsustamine põhikoolis.

Parimaid töid ootavad rahalised auhinnad ja KMÜ koolitustel tasuta osalemise võimalus.

Tööde esitamise tähtaeg 30.dets. 2016 aadressil hele@htg.tartu.ee

Jääme Teie töid ootama!

19.nov. 2016 EMS KMÜ juhatus

Matemaatikaõpetajate päevad

Järjekordsed matemaatikaõpetajate päevad toimuvad 11.-12. novembril Raplas.

Registreerumine Rapla Ühisgümnaasiumi kodulehel (http://www.ryg.edu.ee/ryg/).

Täpsem info ettekannete kohta
http://matikuteajaveeb.blogspot.com.ee/2016/10/43-matemaatikaopetajate-p...

EMS-i auhinnad

Head seltsikaaslased!

Soovin teile head uut õppeaastat!

Ühtlasi märgin, et on kätte jõudnud aeg esitada kandidaate Eesti
Matemaatika Seltsi üliõpilaspreemiale ja publikatsiooniauhinnale.
Mõlema auhinna puhul on kandidaatide esitamise tähtajaks 15. september.

1) EMS-i üliõpilaspreemia on mõeldud bakalaureuseõppe üliõpilastele ja
eelkõige tulevad kõne alla bakalaureusetööd. Segaduste vältimiseks on
otsustatud võtta vaatlusele vaid eelmisel akadeemilisel aastal
valminud töid. Statuut: http://www.matemaatika.eu/EMSpreemia .

Kolmas teade XV EMP kohta

Teatame, et oma registreerimise ja ettekande esitamise soovi tähtaega on pikendatud 17.juunini. Ootame osavõtjatele ja ettekannetele lisa.

EELPÄEVAKAVA

Pühapäev, 26.juuni
12.00 – 13.00 Saabumine, majutamine
13.00 – 14.00 Lõunasöök
14.00 – 14.15 Avamine

Ettekanded:
14.15 – 15.00 Evald Übi „ Algoritm, mis juhib maailma”
15.00 - 15.30 Andi Kivinukk „Bibliomeetriast - tsiteerimine kui nakkushaigus”
16.45 – 17.00 Vaheaeg

Teine teade XV EMP kohta

XV Eesti Matemaatika päevad toimuvad Eesti Matemaatika Seltsi ja Koolimatemaatika Ühenduse organiseerimisel 26.-28.juunini 2016.aastal Luhtre turismitalus (www.luhtre.ee) , Raplamaaal. Matemaatikpäevade tegevkorraldaja on TTÜ matemaatikainstituut. Luhtre turismitalu asub ca 68-70 km Tallinnast ja Pärnust ja ca 180 km Tartust.

Esimene teade XV EMP kohta

XV Eesti Matemaatika Päevad (XV EMP) toimuvad Eesti Matemaatika Seltsi ja Koolimatemaatika Ühenduse organiseerimisel 26.-28.juunini 2016. aastal Luhtre turismitalus, Raplamaal. XV EMP tegevkorraldaja on TTÜ matemaatikainstituuut. Kuigi see asukoha valik on tekitanud osa kollegide seas nurinat, siis täiendaval ja avaramal asukoha valikute analüüsimisel tegevkorraldajad ei leidnus mõjusaid argumente loobumaks kergekäeliselt esmasest valikust.

Liida sisu