EMS-i 2016. aasta Arnold Humala preemia

Hääd seltsikaaslased!

On selgunud 2016. aasta Eesti Matemaatika Seltsi Arnold Humala preemia
saaja.

Konkursile esitati seekord üks kandidaat. EMS-i juhatus moodustas
komisjoni koosseisus
Andi Kivinukk, TLÜ (esimees),
Urve Kangro, TÜ,
Kairi Kasemets, TTÜ.

Komisjon otsustas:

EMS-i 2016. aasta Arnold Humala preemia anda TÜ doktorandile

Silja Veidenbergile

uurimuste tsükli "Tõkestatud aproksimatsiooniomaduste ülekandumine
Banachi ruumide kaasruumidesse" eest.

Tööd valmisid TÜ matemaatika ja statistika instituudis professor Eve Oja
juhendamisel.

Preemia antakse kätte TÜ matemaatika-informaatikateaduskonna vilistlaste
päeval 25. märtsil 2017. aastal.

Valdis Laan
Eesti Matemaatika Seltsi president