Kolmas teade XV EMP kohta

Teatame, et oma registreerimise ja ettekande esitamise soovi tähtaega on pikendatud 17.juunini. Ootame osavõtjatele ja ettekannetele lisa.

EELPÄEVAKAVA

Pühapäev, 26.juuni
12.00 – 13.00 Saabumine, majutamine
13.00 – 14.00 Lõunasöök
14.00 – 14.15 Avamine

Ettekanded:
14.15 – 15.00 Evald Übi „ Algoritm, mis juhib maailma”
15.00 - 15.30 Andi Kivinukk „Bibliomeetriast - tsiteerimine kui nakkushaigus”
16.45 – 17.00 Vaheaeg
Enne vestlusringi esitavad eksperdid lühidalt oma nägemuse matemaatika osast ühiskonnas
17.00 – 17.20 Maris Lauri
17.20 – 17.40 Tarmo Soomere
17.40 – 18.00 Leo Võhandu
18.00 – 19.00 Vestlusring”Matemaatika saatusest uuenduste keerises”.
Vestlusringi juhivad ja suunavad Raul Kangro ja Andi Kivinukk

19.00 – 20.00 Õhtusöök
20.00 - Meelelahutuslik tegevus, jalakeerutus unarusse jäänud pillilugude saatel

Esmaspäev, 27.juuni
8.30 – 9.30 Hommikusöök

9.30 – 10.15 Kristel Mikkor” Uuendused matemaatika õpetamisel Tartu Ülikoolis”
10.15 – 11.00 Terje Hõim „ Milliseid uusi võimalusi pakuvad arvutid matemaatika õppimiseks ja õpetamiseks meie koolides”
11.00 – 12.00 Kenneth Pohl „ Foxcademy – interaktiivne õppeplatform õpetajatele ja õpilastele”
12.00 – 13.00 Tiia Rüütmann „STEM valdkonna õppeainete mõjus õpetamine”

13.00 – 14.00 Lõunasöök
14.00 – 17.00 Meelelahutuslik ja sportlik tegevus, matk Märjamaa lähiümbruses

17.00 – 18.00 Vestlusring koolimatemaatika teemadel
Vestlust hoiavad hoole ja kontrolli all Helen Kaasik ja Hele Kiisel
18.00 – 18.20 Otu Vaarmann (varuvariandina) „ EMP sünniloost ja koostöö vaimust”
18.20 – ettekannete ootel

19.00 – 20.00 Õhtusöök
20.00 – Meelelahutuslik tegevus, saun

Teisipäev, 28.juuni
8.30 – 9.30 Hommikusöök

9.30 – 11.00 Ettekannete ootel
11.00 – 11.45 Tutvumine Märjamaa Noortekeskuse ja raamatukoguga ning sealse õpilastööde näituse külastamine. Märjamaa Gümnaasiumi õpetajate ja õpilaste rahavapillide (sh lõõtspillide) valmistamise harrastusest vestlevad ja demonstreerivad raamatukogus õpetajad Eve Burmeister ja Ave Sinikas.
11.45 – 12.00 XV EMP lõpetamine

12.00 - Lõunasöök, lahkumine

MÄRKUS: Kui laekub piisavalt ettekannete esitamise soove matemaatikutelt, siis eesõigus teisipäevase päevakava täitmiseks antakse loomulikult neile.

Rõõmsa kohtumiseni Luhtres!

Korraldajad