Üldkoosolek 12. märtsil

PDFPDF

Head seltsikaaslased!

Eesti Matemaatika Seltsi aastakoosolek toimub sel aastal 12. märtsil Tallinnas, Tallinna Tehnikaülikooli ruumes, akadeemik Arnold Humala nimelises auditooriumis (U06A-229), mis paikneb TTÜ korpuse U06 aatriumi teisel korrusel.
Palun levitage seda infot kolleegide hulgas, sest kõik ei ole momendil EMS listi lugejad.

Täpsem info on veebilehel
http://www.matemaatikaselts.eu/ems/
Esialgne ajakava:

11:00-11:15 registreerumine TTÜ korpuse U06 aatriumi teisel korrusel
11:15-12:55 EMS aastakoosolek akadeemik Arnold Humala nimelises auditooriumis (U06A-229)
11:15-11:30 Seltsi presidendi aruanne juhatuse tegevustest 2015 a. (Valdis Laan, TÜ professor)
11:30-11:45 KMÜ esimehe aruanne KMÜ 2015a. tegevustest (Hele Kiisel, Hugo Treffneri gümnaasiumi õpetaja)
11:45-11:55 Seltsi finantsaruanne (Raul Kangro, TÜ dotsent)
11:55-12:05 Revisjonikomisjoni aruanne. Finantsaruande ja revisjonikomisjoni aruande kinnitamine
12:05-12:15 EMS põhikirja muutmine KMÜ kajastamiseks seltsi põhikirjas (Hele Kiisel, Hugo Treffneri gümnaasiumi õpetaja)
12:15-12:30 2015 a. EMS Üliõpilaspreemia pälvinud töö tutvustus (Kristo Visk)
12:30-12:45 EMS publikatsiooniauhinna pälvinud töö tutvustus (Lauri Tart, TÜ teadur)
12:45-12:55 Info käesoleva aasta üritustest

12:55-13:45 Lõuna TTÜ majandusteaduskonna sööklas

13:45- 14:15 Eesti Matemaatika Selts 90 (Mati Abel, TÜ emeriitprofessor)
14:15- 14:45 Malest ja matemaatikast (Rein Ruus, Tallinna Tehnikakõrgkooli dotsent)
15:00- 15:45 TTÜ Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuse Mektory külastus (Kristina Piliste, Mektory Tehnoloogiakooli koordinaator)

Organiseerijate nimel,
Gert Tamberg