Juhatuse koosolek 29. jaanuaril

PDFPDF

Lugupeetud EMS-i liikmed,

29. jaanuaril toimus Tartus seltsi juhatuse koosolek. Kohal viibisid
kõik juhatuse liikmed.

Koosolekul otsustati seltsi liikmeks võtta Kuusalu Keskkooli
matemaatikaõpetaja Karin Tensing, arutati EMS-i võimalikku abi
rahvusvahelise konverentsi SampTA 2017 korraldamisel Tallinnas
ning KMÜ kajastamist seltsi põhikirjas. Tõenäoliselt üritame
seltsi põhikirja selles osas täiendada märtsis toimuval üldkoosolekul.
Moodustati ka komisjon Arnold Humala preemiale kandideeriva töö
hindamiseks. Konkursile laekus üks töö: Johann Langemetsa doktoritöö
„Geometrical structure in diameter 2 Banach spaces“, mis kaitsti
augustis Tartu Ülikoolis.

Otsustati, et seltsi üldkoosolek ja KMÜ talvepäev toimuvad
Tallinna Tehnikaülikoolis 12. märtsil kell 11. Loodame rohket osavõttu.
Samuti oli arutlusel suviste Eesti Matemaatika Päevade korraldamine.
Need toimuvad 27.-28 (võibolla ka 29.) juunil. Päevade korraldajaks
on TTÜ ja põhikorraldaja prof. Otu Vaarmann. Seoses sellega on
üleskutse kõigile seltsi liikmetele: kui tahaksite teha ettekannet
matemaatikapäevadel või oskate soovitada kedagi, kes võiks huvitava
ettekande teha, siis palun võtke ühendust Otu Vaarmanni või minuga.

Koosolekul arutati ka seda, kuidas selts saaks jätkata lahtiste
matemaatikavõistluste toetamist auhindadega. Sellega seoses teine
üleskutse seltsi liikmetele: äkki leidub liikmetel tutvusi firmades,
mis oleks (nt. rahaga) nõus toetama õpilaste matemaatikavõistluste
auhinnafondi?

Parimate soovidega,
Valdis Laan