EMS üldkoosolek ning KMÜ talvepäev

EMS üldkoosolek ning KMÜ talvepäev

Tartu Ülikool, Liivi 2, 21. märts, algusega kell 10.00 ruumis 405

9:45-10:00 Registreerumine

10.00-11.55. EMS üldkoosolek

10.00 EMS juhatuse tegevuse aruanne 2022-2014 (Raul Kangro).
10.15 EMS juhatuse finantsaruanne (Raul Kangro).
10.25 Revisjonikomisjoni aruanne.
10.30 Finantsaruande kinnitamine.
10.35 KMÜ tegevuse aruanne 2014 (Hele Kiisel)
10.45 Uue presidendi, juhatuse liikmete, auliikmete, revisjonikomisjonija
häältelugemiskomisjoni liikmete kandidaatide ülesseadmine.
11.15 Valimised, häältelugemise ajal:
EMS üliõpilaspreemia saanud töö tutvustus
11.45 Valimistulemuste väljakuulutamine ja kinnitamine.
11:50 Uue presidendi lühisõnavõtt.

Kohvipaus 11:55 – 12.30

12.30 – 14.30 KMÜ talvepäev (ettekannete pealkirjad ja esinejad täpsustuvad)

12.30 - 12.50 – TTÜ sisseastumiseksamist
12.50 - 13.10 – Tallinna Ülikooli sisseastumistingimustest
13.10 – 13.30 – Muudatustest matemaatika õpetamises esmakursuslastele
Tartu Ülikoolis
13.30 – 14.30 – Kokkuvõte toimunud õpilasvõistlustest ja KMÜ edasiste
tegevuste planeerimine