Gunnar Kangro kõrgkooliõpiku preemia

PDFPDF

Seoses Gunnar Kangro 100-nda sünniaastapäevaga loob Eesti Matemaatika
Selts koostöös TÜ matemaatika-informaatikateaduskonnaga eestikeelse
kõrgkooli matemaatikaalase originaalõpiku preemia, et väärtustada
emakeelsete ülikooliõpikute kirjutamist. Preemia statuut on manuses.

Käesoleval aastal väljaantava preemia suurus on 1000 eurot ning
kandideerida võivad aastatel 2008-2012 ilmunud õpikud. Konkursis
osalemiseks tuleb autori(te)l esitada 15. septembriks Eesti Matemaatika
Seltsi presidendile õpiku eksemplar ja avaldus konkursil osalemiseks.

Ootame aktiivset osavõttu!

Raul Kangro
EMS president

LisandSuurus
kangropreemia.pdf98.73 KB