Eesti Matemaatika Päevad (EMPXIII) 2012

PDFPDF

Eesti Matemaatika Päevad (EMPXIII) 2012
Vanaõue Puhkekeskuses toimuvad 27.-29.juunil 2012
http://www.vanaoue.ee/index.php?main=1, Vihi küla, Suure - Jaani vald, Viljandimaa 71411
 
Loodame, et olete tasunud osamaksud
20. juuniks 2012 Eesti Matemaatika Seltsi arvele 1120072904
selgitusega: EMP2012 osavõtja (ees- ja perenimi) ning maksu suurus (vastavalt 60, 55 või 50 eurot)
Kava
 1. päev - kolmap., 27. juuni
 -----------------------
   1) Saabumine, majutamine kl 14 - 15
 
   2) kl 15:00-tervituskohv
 
   3) 15:30-18:30 sektsioon I
 

 1. Jaan Janno (TTÜ), Mõnedest pöördülesannetest mehhaanikas – 45 min
 2. Tõnu Kollo (TÜ), 19. sajandi esimesel poolel ilmunud eestikeelsetest matemaatikaõpikutest – 30 min
 3. Kalle Kaarli (TÜ), Eesti Matemaatika Seltsi taasloomisest ja viimase 25 aasta tegevusest – 30 min
 4. Andi Kivinukk (TLÜ), Ants Särev (1902-1983) ja tema asend Eesti matemaatilise analüüsi genealoogias – 30 min

 
   4) Õhtusöök 19:00 ja tutvumisõhtu, saun
 
 2. päev – neljap., 28. juuni
 ---------------------------
 Hommikusöök 9:00
 
   1) 10:00- 13:00 sektsioon II
 

 1. Gert Tamberg (TTÜ), Palkmajade ehitamise planeerimine laser-skänneriga – 45 min
 2. Terje Hõim (Florida Atlantic University), Matemaatika õpetamise kogemusest Ameerikas – 45 min
 3. Ernst Tungel (TTÜ Tartu Kolledž), Matemaatika ja rakendusmatemaatika õpetamisest mittematemaatikutele – 30 min
 4. Tõnu Tõnso (TLÜ), K(uid)as (re)populariseerida matemaatikat? – 20 min sissejuhatuseks ja sellele järgnev diskussioon

 
 Lõuna 13:30
 
   2) 15:00-18:00 sektsioon III
 

 1. Juhan Aru (Cambridge University), Teekond läbi Hilberti viienda probleemi – 45 min
 2. Marju Purin (Manhattan College), Graafialgebratest – 45 min
 3. Jaan Übi (TTÜ), Diskriminantanalüüs  murdlineaarse planeerimise abil – 40 min
 4. Peep Miidla (TÜ), Milleks tööstus- ja/või rakendusmatemaatika? – 20 min sissejuhatuseks ja sellele järgnev diskussioon

 
   3) Õhtusöök 18:30, matk ja lõke
 
 
 
 3. päev – reede, 29. juuni.
 -----------------------
 Hommikusöök 9:00
 
   1) 10:00- 13:00 sektsioon IV
 

 1. Uno Hämarik (TÜ), Ebastabiilsetest ülesannetest – 40 min
 2. Allar Pärn, Tõnu Tõnso (TLÜ), Koonuslõigete konstrueerimise meetodeid GeoGebras – 40 min
 3. Allar Veelmaa (Loo Keskkool), IKT vahendite mõistlikust kasutamisest matemaatika õpetamisel – 30 min sissejuhatuseks ja sellele järgnev diskussioon

 
   2) Lõpetamine, lõunasöök 13:30, lõpukallistused