Eesti Matemaatika Päevad 2012

PDFPDF

Eesti Matemaatika Päevad (EMP) 2012 Vanaõue Puhkekeskuses
http://www.vanaoue.ee/index.php?main=1
Vihi küla
Suure - Jaani vald
Viljandimaa 71411

toimuvad 27.-29.juunil 2012
ja on pühendatud Eesti Matemaatika Seltsi 25 tegevusaastale 1987 – 2012.

                                          Esimene teade
04.04.2012

  Kava:

  1. päev -  kolmap., 27. juuni
 -----------------------
   1) Saabumine, majutamine kl 14 - 15

   2)  kl 15:00-tervituskohv

   3)  15:30-19:00 ettekanded (3-5 tk)

   4)  Õhtusöök ja tutvumisõhtu, saun

  2. päev – neljap., 28. juuni
 ---------------------------
 Hommikusöök

   1) (9:00 või)10:00- 13:00  ettekanded (4-6 tk)

 Lõuna

   2) 14:00-18:00 ettekanded (5-7 tk)

   3) Õhtusöök, matk ja lõke

  3. päev – reede, 29. juuni.
 -----------------------
  Hommikusöök

   1)  10:00- 13:00  ettekanded (4-6)

   2) Lõpetamine, lõunasöök, lõpukallistused

 NB!

  Üleskutse ettekanneteks:

 kõiki palutakse teha ettepanekuid esinemisteks ning teatada
 korraldajatele (andik@tlu.ee).

 Oodatud on:

   a) plenaarettekanneteks kõikidele huvitavad ja arusaadavad
  populaarteadus, metoodika- ja kooliprobleemid (matemaatikute,
 koolimatemaatikute, tegevõpetajate ettekanded)
   b) matemaatika sektsioonis - ülevaated ja/või  aktuaalsed probleemid
    matemaatikast nn Tobiase printsiibi (75% materjalist olgu arusaadav 75%
    matemaatikutele) järgi;
   c) matemaatika õpetamise sektsioonis - üldhariduskoolide, ametikoolide,
     ülikoolide probleemid

  Osavõtumaksust (eelkalkulatsioon):

  Ligikaudsed hinnad:
Ööbimine + hommikusöök: kämpingus 10 eu/öö; majas 17.50 eu/öö
Lõunasöök 6.90, õhtusöök 7.40
Auditooriumi (70 kohta) üür 3*76 eu

Seega kujuneks osavõtumaksuks 55-60 eu/isik.
Võrdluseks: 2006.a oli osavõtumaks 250 kr/isik
Arvatavasti EMS-i juhatus korraldab osavõtu kohta kviitungi, mida tunnistab
 raamatupidamine.

 Planeeritud on 3 kategooriat osamaksu.

 A kategooria - granti- ja/või sihtfinantseerimise vms
teadusprojektides või doktorikoolides
 osalejad – 60 eu;
 B kategooria - ülejäänud õppejõud/teadurid, õpetajad – 55 eu;
 C kategooria - projektidest mittefinantseeritavad doktori- ja magistriõppe
 üliõpilased, noored õpetajad (< 30)– 50 eu

 Täpsem info tuleb teises teates, kui on selgunud potentsiaalsed
 osavõtjad.

  Eelregistreerimine:

  Korraldajad paluvad tungivalt kõikidel potentsiaalsetel osavõtjatel
teatada
aadressil :
Tallinna Ülikooli matemaatika osakond, Lea Sild  leas@tlu.ee

  1) millise tõenäosusega osalete,

 2) kas soovite esineda (teema, ettekande kestvus, võimalikud 45 min ja 30
min),

 3) keda soovitate esinema, võimalikud diskussiooniteemad,

 4) millise kategooria osamaksu tasute,

 5) täpsed kontaktandmed, eriti E-mail.

 Tähtsad kuupäevad:

 2. mai 2012 -
 eelregistreerimise ja programmi ettepanekute viimane tähtaeg;

 16. mai 2012 -
  Teine teade peamiselt eelregistreerunutele. Teade sisaldab orienteeruvat
 programmi, osavõtumaksu suurust ja selle maksmise korda.

 6.juuni 2012 -
 osamaksu tasumise viimane tähtaeg, kohapeal maksmine tuleb kallim.

 20.juuni 2012 -
 vastused maksu tasunutele, viimased teated.

 Palume
  seda teadet levitada kõikide oma ametikaaslaste hulgas! Kõik
  osavõtuhuvilised on teretulnud!

Andi Kivinukk
TLÜ matemaatika osakond
andik@tlu.ee